-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Abdestin Fazileti


Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

            «Müslüman kul, abdest alırken a
ğzına su verince ağzındaki günahlar çıkıp kaybolur, burnuna su verince burnunun günahları çıkıp kaybolur, yüzünü yıkayınca göz kapaklarının kenarlarına kadar yüzünün bütün günahları süzülüp gider.
            Ellerini yıkayınca tırnak altlarına kadar bütün ellerinin günahlara süz­ülüp gider, başına su verince de kulak altlarına kadar başının bütün günahları süzülüp çıkar, ayaklarını yıkayınca da tırnak aralarına kadar ayaklarının bütün günahları süzülüp çıkar. Bundan sonra camiye kadar yürüyüp namaz kılması kendi için fazladan bir sevap olur.»

            Mücâhid (R.A.) buyurur ki; «Abdestsiz ve tevbesiz, zikirsiz uyumamayı başarabilenler bu alışkanlığı devam ettirmelidirler, çünkü ruhları hangi durumda alınırsa aynı vaziyette yeniden dirilirler.»

            Hz Ömer (R.A) Peygamber (S.A.V)imizin sahabelerinden birini Kâ'be örtüsü için Mısır’a gönderir, adam
Şam dolaylarında bir keşiş manastırı yakınında konaklar. Keşiş ondan daha âlim değildir.

            Hz. Ömer'in (R.A.) elçisi, ke
şiş ile karsılaşıp onun bilgisinden faydalanmak ister, keşişe gelir, manastırın kapısını çalar, fakat uzun müddet kapı açılmaz. Sonra kapı açılıp keşişin yanına girince ona bazı sualler sorarak ilminin derecesini ölçmek ister, aldığı cevaplar hoşuna gider, bu arada kapıda uzun müddet bekletilmesinden dolayı keşişe şikâyette bulunur.

Ke
şiş onun şikâyetine şöyle cevap verir: Kapımıza yöneldiğinde seni hükümdar edasında gördüğümüz için senden korktuk, seni kapıda bekletmemizin sebebi:

            Allah (C.C) Hz. Musa (A.S)'ya: «Ya Mûsâ, bir hükümdar tarafından korkutuldu
ğun zaman sen ve ev halkın hemen abdest alın. çünkü abdestliler benim himayem altına girerek korktuklarından emin olurlar» diye buyurdu. Biz de, kendim ve ev halkı abdest alıp namaz kılarak senin korkundan emin oluncaya kadar kapıyı yüzüne kapattık, sonra açtık.


Yorum Gönder

Yorum Gönder