-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Evlenmek İsteyenlere Bazı Tavsiyeler

EVLENMEK İSTEYEN GENÇLERE BAZI TAVSİYELER

"Sizden biriniz bir kadınla evlenmek istediği zaman ona baksın."

İzahı: Evlenmek istediği kadının yüzüne ve eline üç kere iyice baksın. Evlenmek niye­ti yoksa, güzel mi, değil mi diye erkek ve kadınların birbirlerine bakmaları haramdır. Her iki taraftan evlenmek niyetiyle bakıldığı zaman, birbirini tanıması şart değildir. Birbirini takib ederler, sorarlar. Evlenmek isteyen kadın ve erkek, tenha bir yerde bulunamazlar.
Şeyh Mustafa İmmare bu hadîsin şerhinde şöyle der: Bir delikanlı, genç bir kızla, Süveyş kanalının plajlarında sevişmişlerdi. Şeytan onları birbirine sevdirdiği gibi nihayet zinaya da sevk etmişti. Bilahere o genç, seviştiği kızı terk ederek başka biriyle evlendi. Evlendiği kız da bekaretini başka bir yerde zayi etmişti. Genç erkek, karısının bakire olmadığını fark edince, ilk seviştiği kızla evlenmediğine pişman olmuş, rahatsız edici düşüncelerle vicdan azabı içinde kıvranarak aklını zayi etmişti. Bu iki kız da, kızların ırzlarına musallat olan delikanlıları boğmaya azmettiler. Nitekim o gencin intikamını alalım diye, pek çok gençleri heder ettiler. Şimdi Mısır çarşısında her iki kız da mecnun olarak dolaşmaktadırlar. Onları gördüğümde zamanın fitnelerinden çok endişe ediyorum. Ey gençler, şu hadîs-i şerîf ne büyük bir mucizedir:
"Hiçbir erkek bir kadınla beraber tenha olarak bulunmasın. Çünkü bir erkek bir kadın bir arada bulunurlarsa bir üçüncüleri de şeytan olur."
İmam Münavî şöyle söyler: Ey gençler, birbirinize haram olarak bakmayın. Haram olarak her iki tarafın .muvafakatiyle olursa, kalplerin de birbirine meyletmesine sirayet eder. O da sevgiye, şehvetin tahrikine sebep olur. İnsanın tabiatında bu meyil vardır. Kamil nefiste bile bu meyil mevcuttur. Söz konuşu meyil aşırı olursa, sevgi olur. Zira, her kalbin merkezinde aşırı sevgi vardır. Eğer bakmak kalbin merkezine sirayet ederse, nefis at gibi iken, ata binen gibi olur. Yani, sahibine biner. Şehvet de nefse bir dizgin olur. Nihayet insanı zinaya çeker. Binaenaleyh bu kuvvet bedene hakim olunca, insan zina isteği ile vicdan azabına girmiş olur. Muvaffak olmazsa dimağ hastalığına mahkum olur. Bu hikmete binaendir ki, En-Nur suresinin 30 ve 31. ayetlerinde, önce harama bakmaktan, sonra zina etmekten sakınmak emri verilmiştir. O halde, şehvet putunun yıkılması harama bakmamakla, sakınmakladır.
Ey Müslüman genç kardeşlerim! Zehir gibi olan şehvetlerin tiryakı, adı geçen imamın sözüdür... imam bir taraftan hadîs-i şerifin sırrını, diğer taraftan da şehvetin illetinden kendimizi nasıl tedavi edeceğimizi beyan buyurmuştur. Cemiyete dikkat edersek, zina edenlerin, vicdan azabından dolayı yahut zinaya düşkünlükleri yüzünden sar'aya girmiş olduğunu görürüz.
"Muhakkak ki kadın, dîninden, (malından, güzelliğinden veyahut asilzadeliğinden dolayı tercih edilir. Evlenmede dindar olanı tercih ediniz."
izahı: Yani kadın dört hasletten dolayı tercih edilir.
a. Dindarlık,
b. Servet,
c. Güzellik,
d. Asilzadelik aranır.
Fakat kadın da erkek de dindarlığı tercih etmelidir. Dindarlık, serveti de meydana getirir. Her muamelede dindarlık aranır. Zira servet, güzellik geçicidir. Çok yerde asilzadelik de fayda vermez. Amma dindarlık ebedî bir saadettir. Dünya ve Ahîret saadetini de meydana getirir.
"Evlenin, çünkü evlilik size malı da getirir." Yani rızk endişesinden dolayı evlenmeyi terk etmeyin, demektir. İmam Suyutî şöyle anlatır: Rızklar, kulun zahmetleri nispetinde sevk olunur. Binaen aleyh iyi hal ne kadar ise rızk da ona göredir. Rızkın endişesinden dolayı evlenmek terk olunmaz.
"Bakire kızlarla evlenin, çünkü ağızları güzel kokar. Doğurmaya kabiliyetlidirler. Aza da kanaat ederler."
Yani, gözü şehvetten kapalı olan bakirelerle muamele çok kolaydır. Aynı bekaret erkeklerde de aranır. Namuslu gençlerin tabiatları çok güzeldir.
Ebu Zer'a şöyle anlatır: Doğurmaya kabiliyetli sözünden murat, güzel huylu ve salih olmaktır. Şu halde evlilerde itaat, güzel huyluluk, en güzel nimettir. Bekar erkek, dul kadın gibi miskindir (biçaredir).
"Ey gençler sizden kim evlenmeye güç bulursa evlensin. Çünkü evlilik gözleri haramdan daha fazla kapatır. Irzı da daha iyi muhafaza eder. Evlenmeye güçlü olmayan ise oruç tutsun. Zira oruç insanı şehvetten men eder."
Cenab-ı Hakk üç kişiye yardımcıdır:
1- Allah yolunda cihad edene,
2-Mukatibe (köleden, efendisine ahdettiği malı ödemeyi niyet edene.)
3-İffet nedeniyle evlenene, Allah yardımcıdır.
"Evlenmekte kendinize denk olanı seçin, denk olanı verin, denk olanı alın."
İmam Münavî hükemadan naklen şöyle buyuruyor: Evlenmekten maksat, nesil, ev eşyası ve malı korumaktır; mücerret şehvet değildir.
Şu halde evlilikte aranan vasıflar şunlardır:
a. Akıl, zeka ve kabiliyet.
b. İffet, namuslu olmak.
c. Harama meyletmemek ve hukuklara riayet etmek.
d. Konuşkanlık, doğruluk.
e. Haya, vakar, edep ve yumuşaklık.
f. Ev işinde kadının bilgisi nakış, dikiş, yemek pişirmek ve sairdir. Erkek hakkında ise, çeviklik, çabukluk ve çalışkanlıktır.
g. Evlendikten sonra itaattir.
Bu hasletleri nazar-ı itibara alan ve bunun üzerinde evlenen mesut olur, demişlerdir
ÖMÜR BOYU BİRLİKTELİK İÇİN;
·         Tartışmaların bazılarından yenik çıkın
·         Kandil gibi özel günlerde ve bazen de başka
zamanlarda ona hediye alın.
·  Onu düşündüğünüzü gösterin
·         Ara sıra televizyonsuz akşamlar geçirin
·  Eve gelir gelmez televizyonun başına geçmeyin.
Seyrederken oldukça seçici davranın.
·         Eve geldiğinizde önce güler yüzle eşinize selam verin.
·  Ona gününün nasıl geçtiğini sorun.
·         Her şeyden önce ana-babalık görevinde birbirinize iltifatlar edin.
Bu özellikle evde kalan ve çocuğun bakımını üstlenen hanım
için çok gereklidir. Genelde bazı kesimler ev hanımlarının bir işe
sahip olmayan kişiler olarak değerlendirir. Bir de eve gelen kocasından;
"Eee anlat bakalım, koca bir gün ne yaptın" gibi yaklaşım
gördüklerinde kederleri artar.
·         Bir tartışma başlatmadan önce kendi kendinize
"kavga etmeye değecek mi?" diye sorun.
·         Hanımınıza verdiğiniz sözü tutun
·         Boş zamanlarınızı değerlendirirken her ikinizin de ilgi alanına
giren şeyler seçmeye çalışın
Ömür boyu saadetler dileğiyle


Yorum Gönder

Yorum Gönder