-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Sınavsız Dikey Geçiş Programı (SDGS)Edexcel, iş dünyasının eğitiminden beklentilerini dikkate alarak, akademik dünya ile işbirliği içerisinde; meslek standartları ve gerekli yeterlilikler kapsamında, öğrenme programları sunulmaktadır. Böylece hem mesleki ilerleme hem de akademik kariyer alanlarına hitap eden eğitim çözümleri geliştirmektedir. Edexcel tarafından sunulan öğrenme programları Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu seviyelerde sunulmakta ve kredi değerleri içermektedir. Bu çerçevede, iki yıllık, seviye-5 programları “Higher National Diploma (HND)” olarak adlandırılmaktadır.

 Eğitim programının birinci yılı, Sakarya Üniversitesi Kampüslerinde, isteğe ve dil seviyelerine bağlı olarak “İngilizce” veya “Türkçe” olarak, Edexcel sistemine göre gerçekleştirilir. Bu nedenle programın birinci yılını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “Higher National Diploma (HND)” ’sını almaya hak kazanır. 

 Eğitim programının ikinci yılı, Leeds Metropolitan Üniversitesinin ilgili programının müfredatına göre düzenlenmiştir. Öğrencilerimiz eğitimlerinin ikinci yılını isteğe bağlı olarak İngiltere veya Türkiye’de “İngilizce” olarak devam edebilir. 

 Leeds Metropolitan Üniversitesi, temelleri 1824 yılına kadar dayanan, 27000’in üzerinde öğrencisi ve 2800 personeli ile İngiltere’nin 15. büyük üniversitesidir. Üniversitesinin yer aldığı Leeds şehri, 2007 RBS Öğrenci Yaşam Endeksine göre İngiltere'de okunacak en düşük maliyetli şehir olarak seçilmiştir.

 SAUSEM, ikinci yıl için gerekli olan dil yeterliliğine sahip olmayan öğrencilerimize, uluslararası dil okulları ile işbirliği yaparak alternatifli programlar sunmaktadır.

 Edexcel onaylı eğitimler gerçekleştiren SAUSEM, Leeds Metropolitan Üniversitesi adına yürüttüğü eğitim faaliyetleri yanında ulusal ve uluslararası birçok farklı kurum ve kuruluşlar ile eğitim ve araştırma alanında karşılıklı işbirlikleri geliştirmekte ve ayrıca ulusal ve uluslararası birçok akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmektedir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Adaylar, başvuru formunda istenen bütün bilgileri ve belgeleri doldurmuş ve sisteme yüklemiş olması gerekmektedir. Posta ile gönderilen başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru olması, adayların kendi sorumluluğundadır.
Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Değilse, tercüme bürolarında, bu iki dilden birine çevrilmeli ve çevirinin fotokopisi gönderilmelidir. Öğrenci kabul edildiği takdirde, başvuru döneminde verilen tüm belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenecektir.
1. Başvuru Formu: Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.
2. Diploma: Meslek Yüksek Okulu Diploması
Meslek Yüksek Okulu diplomasının aslının ve çevirisinin (İngilizce ya da Türkçe) fotokopisi olmalıdır. Henüz diplomasini almamış olan adayların, okullarından, belirli bir tarihte mezun olduklarını gösteren resmi bir belge(geçici mezuniyet belgesi) sunmaları gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgesinin orijinali sunulmalıdır.
3. Resmi Transkript (Not Dökümü):
Adayların MYO’da aldıkları dersleri ve notlarını gösteren resmi transkriptlerini sunmaları gerekmektedir. Transkript İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş kopyası da transkriptle birlikte sunulmalıdır.

4. Fotoğraf :
Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, bas ve boyun açık, sakalsız ve 4.5x6 boyutlarında olmalıdır. Fotokopi kabul edilmez. Fotoğraflar, mutlaka bu koşullara uymalıdır. Aksi takdirde kabul edilmez.

5. Başvuru Ücreti (100 Sterling) Dekontu:
Başvuru ücreti aşağıdaki banka hesap numarasına yatırılmalı veya havale edilmeli ve makbuzu (dekontu) sunulmalıdır. Money order, cashier's check, nakit para veya başka bir ödeme türü kabul edilmemektedir. Başvuru ücreti bu şekilde gönderilen başvurular eksik belgeli sayılır. Eğitim ücreti ödenirken başvuru ücreti, eğitim ücretinden düşülecektir.

Başvuru Tarihleri
Başvuru Başlangıç Tarihi: 1 Nisan 2014
Başvurular için Son Tarih: 8 Temmuz 2014
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 29 Temmuz 2014
Başvurular bu tarihler arasında kabul edilecektir. İkinci bir başvuru dönemi açılıp açılmayacağı belli değildir, ancak sonuçların açıklanma tarihinden sonra belli olacaktır. Bu nedenle, başvuru koşullarını sağlayan adayların, 1 Nisan-8 Temmuz döneminde başvurması tavsiye edilir.

Başvuru Belgelerinin Teslimi
Başvuruları kabul edilen adayların başvuru belgelerini aşağıdaki adrese posta/kargo yoluyla ya da elden (başvuran kişi tarafından veya başka biri tarafından) ulaştırılabilir. Belgeler mutlaka kapalı bir zarf içinde sunulmalıdır. Belgelerin ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi verilmez. Ayrıca belgelerin tam olup olmadığı adayın kendi sorumluluğundadır.

Kaynak: http://www.sdg.sakarya.edu.tr/

Etiketler: sınavsız dikey geçiş, dikey geçiş, iki yıllık diploma ile lisans, Sakarya üniversitesi dikey geçiş, sakarya dikey geçişe kimler katılabilir, dikey geçiş için şartlar, dikey geçişe kimler katılabilir
Yorum Gönder

Yorum Gönder