-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Anadolu Üniversitesi Kredili İlahiyat Önlisans 1.Sınıf DERS Etkinliği BİZİM SINIFIMIZ Ders KonularıAnadolu Üniversitesi Kredili İlahiyat Önlisans 1.Sınıf DERS Etkinliği 
BİZİM SINIFIMIZ Ders Konuları

AÖF İlahiyat Önlisans Programı 2013-2014 Bahar Dönemi Arasınav ve Dönem Sonu Sınavları Oturum Kodlarına Göre Ders Kodları

1.Oturum 1251 Cumartesi Sabah 9.30 Oturumu:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
İLH1006 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II
ARA1002 ARAPÇA II

2.Oturum 2251 Pazar Sabah 9.30 Oturumu:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
İLH1008 İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ
İLH1007 HADİS TARİHİ VE USULÜ
İLH1010 TÜRK İSLÂM EDEBİYATI
İLH1009 İSLÂM KURUMLARI VE MEDENİYETİ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pazartesi Günü Ders Konularımız
ARA1002 ARAPÇA II
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ünite 1: Türeyiş Yönünden İsimler 
Ünite 2: Sahih Fiillerin Çekimleri
Ünite 3: Fiillerde İ‘râb
Ünite 4: Beş İsim ve İ‘râbı
Ünite 5: Zamirler 21.Mayıs.2014.Pazartesi - 28.Mayıs.2014.Pazartesi
Ünite 6: Soru Edatları 05.Mayıs.2014.Pazartesi
Ünite 7: İşâret İsimleri 12.Mayıs.2014.Pazartesi
Ünite 8: Haberin Öne Geçmesi 19.Mayıs.2014.Pazartesi
Ünite 9: İnne ve Benzerleri 26.Mayıs.2014.Pazartesi
Ünite 10: Kâne ve Benzerleri 02.Haziran.2014.Pazartesi

Arasınavda  Sorumlu olunan Üniteler: 1-4  Bahar Dönemi Ara Sınav 19 Nisan 2014.Cumartesi 09.30
Dönem Sonunda  Sorumlu olunan Üniteler: 1-10 Dönem Sonu Sınav 07 Haziran 2014.Cumartesi 09.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Salı Günü Ders Konularımız
İLH1009 İSLÂM KURUMLARI VE MEDENİYETİ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ünite 1: Kültür ve Medeniyet
Ünite 2: İslâm Medeniyetinin Doğuşu ve Kaynakları
Ünite 3: İslâm Medeniyetinin Özellikleri
Ünite 4: İslâm Medeniyetinin Dünya Medeniyet ve Bilimine Katkısı
Ünite 5: İdarî ve Siyasî Kurumlar 22.Nisan.2014.Salı
Ünite 6: İslam Medeniyetinde Sosyal Dayanışma ve Vakıflar 29.Nisan.2014.Salı
Ünite 7: İktisadî Kurumlar 06.Mayıs.2014.Salı
Ünite 8: Eğitim-Öğretim Kurumları 13.Mayıs.2014.Salı
Ünite 9: Hukuk Kurumları 20.Mayıs.2014.Salı
Ünite 10: Askerî Kurumlar 27.Mayıs.2014.Salı

Arasınavda  Sorumlu olunan Üniteler: 1-4  Bahar Dönemi Ara Sınav 20 Nisan 2014.Pazar 09.30
Dönem Sonunda  Sorumlu olunan Üniteler: 1-10 Dönem Sonu Sınav 08 Haziran 2014.Pazar 09.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Çarşamba Günü Ders Konularımız
İLH1006 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ünite 1: Kur’ân’ın Nüzûlü ve Metinleşmesi
Ünite 2: Kur’ân’ın Tanımı ve Niteliği
Ünite 3: Tefsîrin Tanımı ve Niteliği 
Ünite 4: Tefsîrin Doğuşu ve Tedvîni
Ünite 5: Temel Tefsîr Yöntemleri 23.Nisan.2014.Çarşamba
Ünite 6: Tefsîr Ekolleri 30.Nisan.2014.Çarşamba
Ünite 7: Kur’ân Lafızlarına Dair İlimler 07.Mayıs.2014.Çarşamba
Ünite 8: Kur’ân’ın Manalarına Dair İlimler 14.Mayıs.2014.Çarşamba
Ünite 9: Tarihî Olgularla İlişkili Kur’ân İlimleri 21.Mayıs.2014.Çarşamba
Ünite 10: Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlamada Yeni Yönelişler 28.Mayıs.2014.Çarşamba

Arasınavda  Sorumlu olunan Üniteler: 1-4  Bahar Dönemi Ara Sınav 19 Nisan 2014.Cumartesi 09.30
Dönem Sonunda  Sorumlu olunan Üniteler: 1-10 Dönem Sonu Sınav 07 Haziran 2014.Cumartesi 09.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Perşembe Günü Ders Konularımız
İLH1008 İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ünite 1: İslam Hukukunun Mahiyeti ve Temel Özellikleri 
Ünite 2: İslam Hukukunun Oluşumu ve Tarihsel Gelişimi
Ünite 3: İslam Hukuk Ekolleri
Ünite 4: İslam Hukukunun Kaynakları
Ünite 5: Hüküm Teorisi 24.Nisan.2014.Perşembe
Ünite 6: İctihat Teorisi 01.Mayıs.2014.Perşembe
Ünite 7: İslam Hukukunun Sistematiği,Literatürü ve Genel Prensipleri 08.Mayıs.2014.Perşembe
Ünite 8: Mülkiyet ve Akit Teorisi 15.Mayıs.2014.Perşembe
Ünite 9: Aile Hukuku 22.Mayıs.2014.Perşembe
Ünite 10: Ceza Hukuku 29.Mayıs.2014.Perşembe

Arasınavda  Sorumlu olunan Üniteler: 1-4  Bahar Dönemi Ara Sınav 20 Nisan 2014.Pazar 09.30
Dönem Sonunda  Sorumlu olunan Üniteler: 1-10 Dönem Sonu Sınav 08 Haziran 2014.Pazar 09.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cuma Günü Ders Konularımız
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ünite 1: Bilgisayar Donanımı ve Hata Bulma 30.Mayıs.2014.Cuma Tekrar
Ünite 2: Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya 30.Mayıs.2014.Cuma Tekrar
Ünite 3: Özel Uygulama Yazılımları 30.Mayıs.2014.Cuma Tekrar
Ünite 4: Bilişim Hukuku ve Etiği 30.Mayıs.2014.Cuma Tekrar
Ünite 5: e-Öğrenme 25.Nisan.2014.Cuma - 02.Mayıs.2014.Cuma
Ünite 6: E-Devlet Uygulamaları 09.Mayıs.2014.Cuma
Ünite 7: Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 16.Mayıs.2014.Cuma
Ünite 8: Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri 23.Mayıs.2014.Cuma

Arasınavda  Sorumlu olunan Üniteler: 1-4  Bahar Dönemi Ara Sınav 19 Nisan 2014.Cumartesi 09.30
Dönem Sonunda  Sorumlu olunan Üniteler: 1-10 Dönem Sonu Sınav 07 Haziran 2014.Cumartesi 09.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cumartesi Günü Ders Konularımız
İLH1007 HADİS TARİHİ VE USULÜ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ünite 1: Hadis İlmi: Temel Kavramları ve Alt Dalları
Ünite 2: Hadislerin Korunması ve Kayıt Altına Alınması
Ünite 3: Hadislerin Tasnifi ve Temel Hadis Kitapları
Ünite 4: Temel Hadis Kaynakları Üzerine Yapılan Çalışmalar 
Ünite 5: Yakın Dönem Hadis Çalışmaları 26.Nisan.2014.Cumartesi
Ünite 6: Tarihsel Süreçte Hadis Eğitim-Öğretimi ve Âdâbı 03.Mayıs.2014.Cumartesi
Ünite 7: Râvî 10.Mayıs.2014.Cumartesi
Ünite 8: Hadis Öğrenim ve Öğretim Yöntemleri 17.Mayıs.2014.Cumartesi
Ünite 9: Hadislerin Değişik Açılardan Taksimi 24.Mayıs.2014.Cumartesi
Ünite 10: Mütevâtir, Âhâd, Zayıf ve Mevzû Hadisler 31.Mayıs.Cumartesi

Arasınavda  Sorumlu olunan Üniteler: 1-4  Bahar Dönemi Ara Sınav 20 Nisan 2014.Pazar 09.30
Dönem Sonunda  Sorumlu olunan Üniteler: 1-10 Dönem Sonu Sınav 08 Haziran 2014.Pazar 09.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pazar Günü Ders Konularımız
İLH1010 TÜRK İSLÂM EDEBİYATI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ünite 1: Din ve Edebiyat
Ünite 2: Türk – İslâm Edebiyatının Kaynakları
Ünite 3: Türk – İslâm Edebiyatında Nazım Şekilleri
Ünite 4: Türk – İslâm Edebiyatında Belâgat Başlıca Edebî Sanatlar
Ünite 5: XV. Yüzyıla Kadar Türk – İslam Edebiyatı 27.Nisan.2014.Pazar
Ünite 6: XVI – XX. Yüzyıl Türk – İslam Edebiyatı 04.Mayıs.2014.Pazar
Ünite 7: Allah Teâlâ ile İlgili Edebî Türler 11.Mayıs.2014.Pazar
Ünite 8: Hz. Peygamber ile İlgili Edebî Türler 18.Mayıs.2014.Pazar
Ünite 9: Dinî Tür ve Konular 25.Mayıs.2014.Pazar
Ünite 10: Tasavvuf ve Edebiyat 01.Haziran.2014.Pazar

Arasınavda  Sorumlu olunan Üniteler: 1-4  Bahar Dönemi Ara Sınav 20 Nisan 2014.Pazar 09.30
Dönem Sonunda  Sorumlu olunan Üniteler: 1-10 Dönem Sonu Sınav 08 Haziran 2014.Pazar 09.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yorum Gönder

Yorum Gönder