-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

ARA1002 ARAPÇA II Ünite 8: Haberin Öne Geçmesi Bizim Sınıf Ders Etkinliği Notları19.Mayıs.2014.PazartesiARA1002 ARAPÇA II  Ünite 8: Haberin Öne Geçmesi Bizim Sınıf Ders Etkinliği Notları
19.Mayıs.2014.Pazartesi

İMAM HATİPLİLER VE İLAHİYATCILAR İÇİN ARABCA DERS ETKİNLİĞİ
Münevver Sayım 19.Mayıs.2014 Pazartesi

HABER DÖRT DURUMDA ZORUNLU ÖNE GECER. 
1)MUBTEDA NEKRA BİR İSİM OLURSA HABER ÖNE GECER ŞİBİH CUMLE SEKLNDE (cerle ve zarfla olur şibih cumleler) 
2)MUBTEDAN HABERE GIDEN BIR ZAMIR VARSA HABER ÖNE GECER. 
3) HABER SORU İSMİ OLURSA ÖNE GECER. 
4)HABER MUBTEDAYA HASREDILINCE HABER ÖNE GECER.Aşağıdaki haberlerden hangisi zorunlu olarak değil, bireysel tercihle öne
geçmiştir?

a. فِي جَيْبِي نُقُودٌ
b. عَلَى النَّاسِ إِهْمَالهُمُْ
c. مَا مَوْعِدُ السَّفَر
d. فِي مَكَّةَ الْكَعْبَةُ
e. مَتَى عِيدُ الْفِطْر

Münevver Sayım DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
ÇUNKU:HABER BURDA KEYFI ÖNE GECMSTR Fİİ MEKKETE ELKAGBETÜ :KABEDE MEKKE VARDIR.
DIGERLERINDE ZORUNLU ÖNE GECMSTR HABER. A ŞIKKINDA:MUBTEDA NEKRADR HABER ÖNE GECMISTR.
B SKKNDA :MUBTEDADAN HABERE GIDEN BIR ZAMAIR VAR HUM ZAMIRI ONDAN HABER ÖNE GECMSTR.
C SKKNDa:SORU İSMİ MA GELDIGI ICIN HABER ÖNE GECMSTR.
 E SKKNDA:AYNEN SORU İSMİ META HABERDIR ÖNE GECMSTR.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru ismi bulunmaktadır?
a. مَتَى السَّاعَةُ
b. أَ أنْتَ عَالِمٌ أمْ جَاهِلٌ
c. هلِ الطَّالِبُ فِي المخُْتَبَر
d. أ أنتَ أعْظَمُ الأسَاتِيذِ
e. Hiçbiri
Münevver Sayım AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
NEDEN : DIGERLERINDE HARFLERLE SORU SORULMUS ONDAN.HABER SORU İSMİ OLURSA ÖNE GECER.METAA ORDA HABERDR ...ESSA'ATU SAAT MUBTEDADIR.
KIYAMET NEZAMANDIR??

Aşağıdakilerin hangisinde soru ismi haber görevinde değildir?
a. مَنِ الْغَائِبُ
b. أَيْنَ الأَوْرَاقُ
c. مَنْ جَاءَ أَمْسِ
d. مَا الإيمانُ
e. أيْنَ الأيَّامُ الْقَدِيمَةُ
Münevver Sayım CCCCCCCCCCCCCCCC
BURDA C SKKNDA MEN MUBTEDA ,HABERIDE CAAE ...MANASI:DÜN KIM GELDI?? AHMEDU CAEE :AHMET GELDI.
DIGERLERINDE TAM TERSI SORU İSİMLERI HABER OLMUS MUBTEDA SONA KALMISTR.

Aşağıdaki haberlerden hangisi zorunlu olarak öne geçmiştir?
a. فِي الْمَسْجِدِ أَحمَْدُ
b. خَلْفَ الرَّئِيسِ آلاَفٌ
c. فَوْقَ السَّطْحِ الْعُمَّالُ
d. فِي الْمَدِينَةِ مَسْجِدُ النَّبِيِّ
e. فِي الصَّالَةِ طَبِيبُ الْمُسْتَشْفَى
Münevver Sayım BBBBBBBBBBBBBBBB
NEDN ZORUNLU GECMS CUNKUU MUBTEDA NEKRALI GELMSS...AAALAAFUN MUBTEDADR.
DIGERLERINDE KEYFI GELMSTR..MUBTEDALAR DIGERLERINDE BELIRLI BAKIN...
 A ŞIKKINDA :AHMEDU ÖZEL ISIM ALEMDIR.
C SKKNDA ELUMMAALU :İŞÇİLER BELIRLI ELIFLAM 
D SKKNDA MESCIDUNNEBIYYI :IZAFETLE MARIFELIK KAZANMS MESCİDU ...
E SKKNDA DA :TABİİBU ELMÜŞTESFAA:IZAFETLE YANI ISIM TAMLAMASIYLA MARIFELIK KAZANMS DOKTOR.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mahsûr, haber görevindedir?

a. إنَّمَا أنا بَشَرٌ
b. مَا هُوَ إلا ذِكْرٌ
c. إنما المؤمِنُونَ إخْوَةٌ
d. وَما هُم إلاَّ يَظُنُّونَ
e. وَمَا كَرِيمٌ إلاَّ أنْتَ

Münevver Sayım EEEEEEEEEEEEEEE

OLUMSUZ BIR KELIMEDEN SONRA ONU OLUMLUYA CEVIRIYORUZ...VEMAA KERIIMUN CÖMERT DEGLDIR, İLLAA ENTE :ANCAK SEN.


Ara1002 Arapça 2Ünite 8 Haberin Öne Geçmesi 19.Mayıs.2014.Pazartesi Resimli Sorular 5 Cevabı EEE
BAKIN BURDA MUBTEDA NEKRA...ONA GÖRE HABER ÖNE GECEECEK..ŞİBİH CUMLE SEKILDEE ..şibih cumle harfıcerlı ve zarflı olur.
POSTANEN ARKASINDA BÜYÜKBİR APARTMAN VARDIR...
ZARFLI ŞİBİH CUMLE HABER ÖNE GELIR..CUNKU MUBTEDA İMAARETUN DUR...KEBIRETUNDE ONUN SIFATIDR.Ara1002 Arapça 2Ünite 8 Haberin Öne Geçmesi 19.Mayıs.2014.Pazartesi Resimli Sorular 9 Cevabı EEE 
KULLIYETUN MUBTEDA VE NEKRALIII ONE GECEN HABER OLDUGU GIBI

Ara1002 Arapça 2Ünite 8 Haberin Öne Geçmesi 19.Mayıs.2014.Pazartesi Resimli Sorular 6 Cevabı CCC 
CAR MECRURDUR.
Lİİ CAR +UMMETI MECRUR...+NA DA MECRUR MUTTASIL ZAMIRDR.

Ara1002 Arapça 2Ünite 8 Haberin Öne Geçmesi 19.Mayıs.2014.Pazartesi Resimli Sorular 11 Cevabı CCC 
DİĞERLERINDE HABER ÖNE GECMS SORU İSMİDR. 
C SKKNDA MUBTEDAYI SORUYOR. 
SINIFTAN KIM ÇIKTI???
AHMET SINIFTAN CIKTI.
menden sonra fiil geldi ondan
EVT ...SORU ISMNDEN SONRA FIIL GELDIGI ICIN.
MUBTEDA İSİM NİTELIGINDE OLMALIDIR..

Ara1002 Arapça 2Ünite 8 Haberin Öne Geçmesi 19.Mayıs.2014.Pazartesi Resimli Sorular 6-2 Cevabı DDD
mansup munfasıl zamırler İYYAALI OLURDUAra1002 Arapça 2Ünite 8 Haberin Öne Geçmesi 19.Mayıs.2014.Pazartesi Resimli Sorular 4 Cevabı BBB HASIR EDATLARI İNNEMAA VE İLLAA
Ara1002 Arapça 2Ünite 8 Haberin Öne Geçmesi 19.Mayıs.2014.Pazartesi Resimli Sorular 7 Cevabı AAA
FİİMİGSEMI BİLEZIKLERI VARDIR,AAİŞETE ESSAGİİRETİ KÜÇÜK AYŞENIN ESAAVİRUHAA BİLEGINDE..
Ara1002 Arapça 2Ünite 8 Haberin Öne Geçmesi 19.Mayıs.2014.Pazartesi Resimli Sorular 1 Cevabı AAA
HAZİHİL KUTUBU İŞARET ISMIDR...BU KITAPLAR ...AKILSZ COGULLARIN İŞARET ISMI MUFRET VE MUENES GELIRDIIIIIAra1002 Arapça 2Ünite 8 Haberin Öne Geçmesi 19.Mayıs.2014.Pazartesi Resimli Sorular 9-2 Cevabı EEE.
O KADINLAR SAMIMIDIRLER.
yakınlar HAZA,HAZAANI,HAZEYNI ,HAAULAI
HAZIHI,HATAANI,HATEYNI,HAAULAI
YAKN BUNLAR
ZAALİKE ,ZAANIKE,ZEYNIKE,ULAAİKE MUZEKER UZAKLK
UZAKLKLARN MANASI :ŞU,O
YAKNLK MANASI:BU
Ara1002 Arapça 2Ünite 8 Haberin Öne Geçmesi 19.Mayıs.2014.Pazartesi Resimli Sorular 10 Cevabı BBB
FIILMZ MUENNES FAILDE MUENNES OLACK..İŞARET ISMI MÜŞARUN ILEYH BIRBIRINE BAGLIDR..


Ara1002 Arapça 2Ünite 8 Haberin Öne Geçmesi 19.Mayıs.2014.Pazartesi Resimli Sorular 12 Cevabı DDD
TURAABU EYYİ HANGI TOPRAK ...
TURAABU MUZAAF EYYİ MUZAAFIN ILEYHTR..

BELEDIN MUZZAFIN ILEYH ZINCIRLEME ISIM TAMLAMASI...
HANGI BELDENIN TOPRAGIDIR BU??

Ara1002 Arapça 2Ünite 8 Haberin Öne Geçmesi 19.Mayıs.2014.Pazartesi Resimli Sorular 13 Cevabı EEE 
İMRAETUN BİR KADIN.. nısaaaun kadınlar
Ara1002 Arapça 2 2012 DS 2251-A Soru 01 Cevabı AAA
SON SORUM SINAVDA GELIR . 
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ BANA ACIKLAYN HABERINI VE MUBTEDASINI
 MUBTEDAN HABERE ZAMIR GIDIYOR BU AYETTE..
 LE HARFICER +KUM :HABER ,DİİNU MUBTEDA + KUM MECRUR (MUZAFIN ILEYH) VAV ATIF, Lİ HARFICER YE HABER DİİNU MUBTEDA +YE MECRUR MUTTASIL ZAMR VE (muzafınıleyhtr)

KUM VE YE ZAMIRLERI MUBTEDAN HABERE GIDEN ZAMIRLERDR

 Sizin dininiz size, benim dinim banadır
sınavda nasıl sorarlar
AYNEN AYETI VERIRLER NEDN HABER ÖNE GECMSTR ??VEYA HABERI MUBTEDAYI GÖSTERIN DERLER..
 SIKLAR VERIRLER HANGISI MUBTEDADR DERLER.

HAYIRLI GECELER ARKADAŞLAR İNŞALLAH BIRSEYLER ANLAMSSNZDR ...HABER VE MUBTEDA KONUSUNDA...

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ


MÜMİNLER ANCAK KARDEŞTIRLER...

MUBTEDA ELMUMINUUUNE ,HABERI İHVETUNMünevver Sayım 

Alıntıdır: 
 Hizmetimize sunan Münevver Sayım Hocamızdan Allah Razı Olsun.

Yorum Gönder

Yorum Gönder