-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II Ünite 8: Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri Ders Özeti 23.Mayıs.2014.CumaBİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II Ünite 8: Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri

Aofilahiyat Donemiki 23.Mayıs.2014.Cuma

GÜNÜMÜZDE BİLİŞİMİN STRATEJİK TEKNOLOJİLERİ Ders Özeti

Teknoloji Çeşitleri : 

• Bulut Bilişim - Mobil Cihaz ve Mobil Uygulamaları - Büyük Veri - Akıllı Bilişim –

Genel Bilgiler 

• VM, Sanal Makine İşletim Sistemi, MainFrame sunucular üzerinde çalışan işletim sistemidir. İlk versiyonu 1972 yılında VM/370 adı ile kullanıma sunulmuştu.

• IBM çözümünde kullanılan salan makinenin tanımını ise ilk defa popek ve Goldberg yapmıştır. 

Sanal Makinelerin İşlevleri

Sistem Sanal Makineleri : 

• Bir arayüz yardımı ile ayarlanan gerçek makine kaynakları paylaşımlı olarak kullanılır. 

Proses Sanal Makineleri 

• Herhangi bir konak işletim sistemi üzerinde modül olarak çalışan ve kendi içinde çalışacak proğram bileşenlerinin üzerinde çalışılan donanım yada işletim sisteminden bağımsız olmasını sağlayan sanal makine tipidir. 

Sanallaştırma Çeşitleri 

• Ağ Sanallaştırması – Yedekleme Sanallaştırması – Sunucu Sanallaştırması 

Sanallaştırma Yazılımları Örnekleri 

• KVM, VirtualBox , Xen

Bulut Bilişim Anahtar Özellikleri 

• Self servis hizmet sunumu – Geniş Ağ erişimi ile konumdan bağımsız kaynak havuzu 

• İzlenebilen ve ölçülebilen hizmet sunumu – otomatik servis kurulumu

Bulut Bilişimin Kullanıcılara Sağladığı Faydalar 

• Maliyetlerdeki Düşüş 

• Esneklik 

• Yönetim Kolaylığı 

• Taşınabilirlik 

• Üstün Devamlılık ve Güvenlik 

Bulut Bilişim Üç Temel Model 

• Genel Bulut : Çoğu ticari işletmeler bu modeli kullanır. 

• Özel Bulut : Tipik olarak kendi özel ağı içinde yer alan iç kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 

• Karma Bulut : iki modelin karışımı dır .

Büyük Veri Kavramı : 

• Olgunlaşmakta olan Bilişim Teknolojisini kullanımının doğal bir sonucudur. 

• Piyasa koşulları kurumları bir yerde kullanmaya mecbur ettiği bir kavramdır. 

• Teknolojik gelişim ya da piyasa koşulları değil, aynı zamanda sosyal bir gelişim sonucudur 

• Veriye çok farklı bir perspektif bir bakabilmek bir yerde bilişimi çok yoğun kullanan sosyal mühendislik bakış açısı gerekir.

Yapısal Veriler : 

• Kayıtların belli bir düzen içinde olduğu bilgilerdir. Örnek kredi kartı harcama kayıtları 

Yapısal Olmayan Veriler : 

• Herhangi bir düzeni olmayan, gelişigüzel yapıdaki bilgilerdir. Örnek gazetede okuduğumuz bir makale 

Ünite Sonundaki Sorular ve Cevapları 

• Bulut Bilişim anahtar Özellikleri : Konumdan bağımsız kaynaklara erişim sağlaması – Otomatik servis kurulumu – Self servis hizmet sunumu – Hizmet sunumunun kolay izlenebilmesi ve ölçülebilmesi 

• Bulut Bilişim Kullanıcılara sağladığı faydalar : Maliyetlerdeki düşüş – Esneklik – Taşınabilirlik – Yönetim Kolaylığı 

• Web Tarayıcımız üzerinden ulaştığımız elektronik posta uygulamalarından Yazılım / Uygulama Bulut Servisi Bulut İş Modeli Hizmet sunumuna örnektir. 

• Mobil Uygulamaların gelişmesinde , Teknolojideki değişim – Kullanıcıların her yerden bilgiye erişim istekleri – GSM ağında veri kullanımının ucuzlaması – Firmaların müşterilerine uzaklaşması için bir fırsat olarak görmeleri etkilidir. 

• Telefon görüşmeleri Yapısal Olmayan Veriye örnektir 

• SSD disklerin kullanımı , Diskimizin darbelere karşı dayanıklılığının arttırılması teknik problemleri çözmüştür 

• İlk GSM konuşması 23 Şubat 1994 tarihinde gerçekleşmiştir. 

• Büyük Veri yaklaşımında , Verilerin yapısı , Verilerin işlenme hızı , Kurumun bu verilerden elde etmek istediği fayda , Verilerin büyüklüğü etkilidir. 

• Büyük Veri İşlemeden kullanılan Hadoop teknoloji kullanılır. 

• Büyük Veri Kavramına , Depolama kapasitelerinin artışı ve fiyatlarındaki düşüş, Hadoop, bulut gibi teknolojik altyapıların ortaya çıkışı ,Sistemlerin bilgi işlem gücündeki dramatik artış , Yıllardır biriken kurumsal hafızanın piyasa rekabeti sonucu gerekli olması katkı sağlamıştır.Notu bizimle paylaşan Süleyman Emel Öztürk hocamıza ve bize ulaştıran Ar Af  rumuzlu üyemize  teşekkür ediyoruz.


Yorum Gönder

Yorum Gönder