-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aof Küresel Pazarlama Soru Cevap

Aof Küresel Pazarlama dersi soru cevapları. Bu sorular sınavda sizlere yardımcı olacaktır. Hiç kitap açmayan kişiler için bu sorular tavsiyemizdir.

KÜRESEL PAZARLAMA SORU CEVAP


Ünite-1 Küresel Pazarlama :Temel Kavramlar ve Kapsamı

1)Malların ve hizmetlerin ,fikirlerin,sermayenin,teeknolojinin ,bilginin,kültürün ve bireylerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışına ne denir ?
-Küreselleşme

2)Müşteri ihtiyaçlarına ulusal alanda cevap veren işletmeler hangi yaklaşımı kullanmaktadır ?
-Yerel Pazarlama

3)Ürettiği ürünlerin kendi ulusal sınırların dışında talep görebileceğinin farkına varıp en az maliyetle dış pazara yönelen yaklaşım hangisidir?
-İhracaat Pazarlaması

4)İşletmenin ihracaat yapmadan yeni pazarlara ortaklık veya doğrudan yatırımlarla girmesini elen alan hangisiyle açıklanır?
-Uluslararası Pazarlama

5)Küresel müşteri ihtiyaçlarını belirleyip pazarlama faaliyetlerini bu çerçevede gerçekleştirilmesine ne ad verilir ?
-Küresel Pazarlama

6)Tarifeler,tarife dışı tedbirler ve idari uygulamalat hangi kavramla açıklanır ?
-Pazara Giriş Engelleri

7)Günümüzde en çok öne çıkan küresel pazarlama yaklaşımı hangisidir?
-Küresel düşün yerel hareket et

8)Kendi ülkelerinin diğer ülkerlerden daha üstün gören işletmeler hangi eğilimdedirler ?
-Kendine Odaklı Yönetim
9)Hangi pazarlama yönelimi her ülkeyi birbirinden farklı görür ve her ülkeye göre farklı pazarlama stratejileri uygular ?
-Çok Odaklı Yönelim

Ünite -2 Küresel Pazarlamayı Etkileyen Ekonomik ve Demografik Koşullar

1)Altyapı imkanları gelişmiş ,ihraççı ülkelere ne denir?
-Yeni sanayileşen ülkeler

2)Potansiyel bir pazarın olması için em öenmli unsur nedir ?
-İnsan

3)Bir ülkenin parasının değerinin artırılmasına na ad verilir ?
-Revalüasyon

4)Yoksullılkal mücadele eden kurum hangisidir?
-Dünya Bankası

5)En kapsamlı ticaret bloğu hangisidir?
-Politik Birlik

6)En basit kapsamlı ticaret blopu hangisidir?
-Serbest ticaret antlaşması

7)Üye ülkeler arasında üçünçü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesinin uygulandığı blok hangisidir?
-Gümrük Birliği

8)Üye ülkeler arasında serbest sermaye ve işgücü dolaşımının serbert olduğu ticaret bloğu hangisidir?
-Ortak Pazar

9)Advalorem vergiler ne şekilde alınır ?
-Malın değerinin belirli bir yüzdesi üzerinden

10)Ürünlerin ağırlığı veya miktari üzer,inden alınan vergilere ne ad verirli ?
-Spesifik Vergiler

11)Siyasi ve ticari sorunlar sebebiyle kullanılan tarif hangisidir ?
-Ayrımcı tarife

Ünite -3 Kültürel,Politik ve Teknolojik Çevrenin Küresel Pazarlamaya Etkileri

1)Farklı bir kültürdeki değerin diğer kültürlerce alınıp kendine özgü şekilde yorumlanılıp uygulanması kültürün hangi özelliğidir ?
-Kültürün adepte edilebilmesi
2)Ortak mülkiyeti öne alan rejim hangisidir ?
-Sosyalizm

3)Transfer riski nedir ?
-Fonların ülkeler arasındaki akışını engeller .

4)Teknolojik çevrenin pazarlama üzerindeki en büyük etkisi nedir ?
-Elektronik ticaretin ortaya çıkması

5)Stok maliyetlerinde önemli bir azalma meydana getiren teknolojik gelişme hangisidir ?
-Elektronik Veri Değişimi

6)Uzun zaman alan ve yüksek maliyetli olan analiz yöntemi hangisidir ?
-Entegre Analiz

7)Önceden belirlenmiş değişkenlerin çok değişkenli analiz yöntemleri kullanılmasıyla yapılan analiz yöntemi hangisidir ?
-Kantitatif Yöntemler

Ünite-4 Uluslar arası Pazarlara Giriş Stratejileri


1)Türkiye 'deki işletmelerin Uluslararası pazarlara giriş yollarından en yaygın olanı hagisidir ?
-İhracaat

2)En kolay ve en az rsiki olan Uluslar arası pazarlama yöntemi hangisidir?
-İhracaat

3)Olası fırsatların değerlendirilememesi hangi ihracaat türünde görülür?
-Dolaylı İhracaat

4)Fikir ,patent marka ve logo gibi unsıurların kullanım hakkını veren sözleşme tipi hangisidir ?
-Lisans Anlaşması

5)Alkolsüz içecek ve fast-food sektörlerinden yaygın olarak kullanılan sözleme tipi hangisidir ?
-Franchising

6)Uluslararası firmanın pazarlama faaliyetlerini kendisinin üstlendiği,ürünlerin ise dış pazardaki yerel bir firmaya yaptırdığı pazarlama tipi hangisidir ?
-Sözleşmeli üretim

7)Bilgi transferinin yapıldığı sözleşme tipi hangisidir ?
-Yönetim Sözleşmeleri

8)Uluslararası pazarlara giriş yöntemlerinden en rsikli olanı hangisidir ?
Doğrudan yatırı

Yorum Gönder

Yorum Gönder