-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Gâye Rızâ-i İlâhîdir

Gâye Rızâ-i İlâhîdir
Gâye Rızâ-i İlâhîdir

Şöyle düşünmeli:
"Yâ Rabbî, âciz kulunu Ümmet-i Muhammed'e hizmet etmeye muktedir kıl."

Eğer, "Yâ Rabbî, bana ilim ihsân et" derse, şahsî menfaate taalluk edeceğinden, rıza-i İlâhî'ye muvâfık olmaz. Zira her ilim sahibi bu ümmete hizmet etmiş değildir ve edemez. Bu itibarla da, rızâ-i Bârî'yi bulamaz. İlim ve cennet istemek, menfaat-i şahsiyedir. Gâye, rızâ-i Bârî olacak.
Yorum Gönder

Yorum Gönder