-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Mevlid Kandili Sohbet Hutbe Vaaz

Mevlid Kandili Sohbet Hutbe Vaaz

Ey şerefi iman ile müşerref bulunan ehli iman

        Peygamberimiz Hz Muhammet Mustafa (s.a.v) alemleri şereflendirdiği nurlu vücudunun dünyaya intikal ettiği mübarek veladet kandilinin sane-i devriyesini  Pazar akşamı idrak etmemiz münasebetiyle mübarek veladet kandilinizi tebrik ediyorum.

         Rasülullah Efendimiz rebiul evvel ayının 12. gününe rastlayan Pazartesi sabahı henüz tan yeri ağardığı zaman alem başka bir alem oldu cihana nur doldu kainatın ezelden beri müştak olduğu göklerin aşkıyla devreylediği fahri alem Muhammet Mustafa (s.a.v.) doğdu. Doğduğu zaman vücudu tertemiz sünnetli göbeği kesilmiş ve peygamberlik mührü sırtına vurulmuş olan efendimizin  alemi bekaya irtihalleri de keza rebiul evvel ayının 12. Pazartesi günü olmuştur.

 “Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” ve “Sen olmasaydın sen olmasaydın habibim mahlukatı yaratmazdım” dediği başımızın tacı  resulü Zişan efendimizin veladeti ve irtihalleri aynı ayda olması  münasebetiyle rebiulevvel ayının ve ona tekabül eden temmuz ayının ayrı bir değer ve kıymeti vardır bu sebeple alsa gerek ilim erbabı büyük zatlar bu ay içerisinde mümkün olduğu kadar salatü selam getirmenin şafâatı resülüllaha bir vesile olduğu defaatle belirtmişlerdi. 

         Bizde bu sebeple makalemizin devamında salatü selamın ehemmiyeti hakkında duracağız. 

          Hz Allah ahzab suresinin 46. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor.  “Hakikaten Allahü teala ve melekleri şu nebi üzerine salat etmektedir ey iman eden kimseler sizde onun üzerine salat edin ve İslam selamı ile selam verin”    bu ayetin sebebi nüzulü kab bin ücreden rivayet ediliyor eshabtan bazı kimseler resülüllaha ey allahın resulü sana selam vermeyi esselamü aleyküm demeyi hakikaten biliyoruz fakat senin üzerine nasıl salavat getireceğimizi bilmiyoruz dediler bunun üzerine allahın resulü ümmetine namazlarda tahiyyattan sonra okunan salli ve barik salavatlarını talim buyurdu.

          Peygamber efendimiz devamla “Her kim bu salavatları okursa hz Allah o salavat için bir melek halk eder o melek kuşun taneyi kaptığı gibi o salavatı kapar sonra yere inmek isteyen kuşların yaptığı gibi kabrimin etrafında dönmeye başlar Ya Muhammet falan oğlu falan sana salat ve selam etti o melek onun için nurdan bir kağıda yirmi bin hasene yazar o melek o kağıdı mühürler onu kabrimin başına kayar Yarın yevmi kıyamette o fülanın ameli mizana konulduğunda  bende o baş ucuma konulan nurdan kağıdı alıp mizanın kefesine koyarım ayrıca o kimsenin sevaplarının ağır gelmesi içinde dua ederim işte öylece onun sevapları ağır gelir ve kurtulur.”

       Muhterem Müslümanlar

       Cenabı hak okunan salatı ve gönderilen selamı habibine duyurmaya elbette muktedirdir. “Nerede olursanız bana salatü selam edin zira sizin salatü selamınız muhakkak bana ulaşır.” hadisi şerifi anlatılanları izah etmektedir.

       Resulullah efendimiz diger bir hadisi şerifde“Yapılar bütün dualar ile Allah teala arasında bir perde vardır eğer duanın evvelinde salatü selam okunursa o perde dellinir ve dua huzuru ilahiye ye gider yoksa geri döner.” buyurmaktadır.

        “ Ey iman eden kimseler sizde onun üzerine salat edin” ayeti kerimesinin mucibince Allah resulüne ömürde bir defe salatü selam getirmek farzdır.

        Bir mecliste ismi celili zikir olunca salavat getirmek vacip zikir olundukça salavat getirmek adabdandır.

          Bir mecliste ismi celili zikir olunduğu zaman işitenlerden bir kısmı salavatı şerife getirmezse nankörlük yapmış olur  nitekim hadisi şerifte
Yanında ismim  zikir olunduğu halde bana salavatı şerife getirmeyen kimsenin burnu sürtülsün”
Hutbemin başında okuduğum; “meclisinizi benim üzerime okuyacağınız salatü selamla süsleyiniz”  hadisi şerifinin manası, getireceğiniz salatü selamlar sebebiyle cenabı hak  belaların defini müyesser kılar ve rızık genişliği verir demektir.

Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde mealen“Muhakkak ki Allah için nurdan yaratılmış melekler vardır o melekler yeryüzüne ancak Cuma günü inerler ellerinde altundan kalem gümüşten divit nurdan defterler vardır ancak benim üzerime getirilen salavatı şerifi yazarlar.”
Başka bir hadisi şerifte;

“Kim benim üzerime salavat getirmeyi unutursa cennetin yolunu şarırır.” maalindeki ehadisi nebeviden  hadisi şerirlerden anladığımız şu müstesna günlerde hususiyle şu Cuma gününde;

        “Sen olmasaydın ey habibim mahlukatı yaratmazdım” dediği ve yine “sen ancak ve ancak alemlere rahmet olarak gönderildin” dediği ve o Hz ademin heybetini Hz Nuh’unhilmini Hz eyüb’üb sabrını Hz İbrahim’in teslimiyetini Hz İsmail’in itaatini Hz yusuf’un güzelliğini Hz musanın yed i beyzasını Hz isanın ruhlara hayat iksiri gibi nufüz eden nefesini kendinde toplayan resulü ekremi hayırla yat edip ona salat getirip selam okuyalım.


Yarın yevmi kıyamette herkesin şefaatcı aradığı o günde bizimde bir şefaatcımız olmasını istiyorsak şefaat yollarından biri olan salatü selama ehemmiyet verelim.  
Yorum Gönder

Yorum Gönder