-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ders Kitabı PDF İndir - Aöf Genel

aöf, aöf ilahiyat, aöf Temel Bilgi Teknolojileri 2  kitabı,Temel Bilgi Teknolojileri 2 indir, Temel Bilgi Teknolojileri 2  kitabı pdf indir, Aöf ders kitapları, Temel Bilgi Teknolojileri 2  öğrenmek, Temel Bilgi Teknolojileri 2  nasıl öğrenilir, Temel Bilgi Teknolojileri 2  yardımcı kitabı, Temel Bilgi Teknolojileri 2  dersleri, ilahiyat Temel Bilgi Teknolojileri 2  dersi ,Temel Bilgi Teknolojileri 2

aöf, aöf ilahiyat, aöf Temel Bilgi Teknolojileri 2  kitabı,Temel Bilgi Teknolojileri 2 indir, Temel Bilgi Teknolojileri 2  kitabı pdf indir, Aöf ders kitapları, Temel Bilgi Teknolojileri 2  öğrenmek, Temel Bilgi Teknolojileri 2  nasıl öğrenilir, Temel Bilgi Teknolojileri 2  yardımcı kitabı, Temel Bilgi Teknolojileri 2  dersleri, ilahiyat Temel Bilgi Teknolojileri 2  dersi ,Temel Bilgi Teknolojileri 2 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans İlahiyat ProgramıTemel Bilgi Teknolojileri 2 Ders Kitabı PDF indir


İÇİNDEKİLER


1 ÜNİTE : İŞLETİM SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ VE İŞLETİM SİSTEMİ  .................. 3
İŞLETİM SİSTEMİNİN TEMEL BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ  ..................... 5
İşlem ve Süreç Yönetimi  ............................................................................................. 6
Bellek (Hafıza) Yönetimi  ............................................................................................ 6
Giriş-Çıkış İşlemleri Yönetimi  ................................................................................... 6
Dosya ve Klasör Yönetimi  .......................................................................................... 6
Hata Bildirimi ve Güvenlik Fonksiyonu ................................................................... 6
İŞLETİM SİSTEMİNİN TÜRLERİ  ........................................................................... 7
Tarihsel Gelişimine Göre İşletim Sistemleri  ............................................................ 7
Kullanım Amacına Göre İşletim Sistemleri  ............................................................. 9
Sunucu İşletim Sistemleri  ..................................................................................... 9
Masaüstü İşletim Sistemleri  ................................................................................. 9
Mobil İşletim Sistemleri  ....................................................................................... 9
Diğer İşletim Sistemleri  ........................................................................................ 10
Ürün Ailesine Göre İşletim Sistemleri  ..................................................................... 10
Ticari (Kapalı Kaynak Kodlu) İşletim Sistemleri  .............................................. 11
MOBİL İŞLETİM SİSTEMLERİ  ................................................................................ 29 

2 ÜNİTE: BİLİŞİM GÜVENLİĞİ

BİLİŞİM GÜVENLİĞİ VE TEMEL İLKELERİ ....................................................... 39 

Gizlilik ........................................................................................................................... 40 

Bütünlük  ....................................................................................................................... 41 Erişilebilirlik  ................................................................................................................. 41 İzlenebilirlik  ................................................................................................................. 42 
Kimlik Sınaması  .......................................................................................................... 42 
Güvenilirlik  .................................................................................................................. 42 
İnkar Edememe  ........................................................................................................... 42 BİLGİSAYAR SİSTEM VE AĞ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR
Kötü Amaçlı Yazılımlar (Malware)  ........................................................................... 43 
Virüsler .................................................................................................................... 43 
Solucanlar  ............................................................................................................... 46 
Truva Atları  ............................................................................................................ 46 
Casus Yazılımlar (Spyware)  ................................................................................. 47 
Çöp e-Posta (Spam)  .............................................................................................. 47 
KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLARA KARŞI KORUNMA  ........................................ 48 
Antivirüs ve Casus Önleyici (Antispyware) Yazılımlar  .......................................... 48
Kötü Amaçlı Yazılımlardan Korunmak İçin Alınabilecek Önlemler  ................... 49 
Kişisel Güvenlik Duvarı (Firewall)  ........................................................................... 50 İNTERNETTE GÜVENLİĞİ SAĞLAMA  ............................................................... 52 
İnternette Güvenilir Bilgiye Ulaşma  ......................................................................... 52 
E-Ticaret (Elektronik Ticaret) Güvenliğini Sağlama  .............................................. 53 
Sosyal Ağlarda Güvenliği Sağlama  ............................................................................ 54 

3 ÜNİTE: BİLİŞİM ETİĞİ
TEMEL KAVRAMLAR  .............................................................................................. 64 
Bilişim  ........................................................................................................................... 64 
Etik  ................................................................................................................................ 64 
Ahlak  ............................................................................................................................. 64
 Hukuk  ........................................................................................................................... 64 
ETİK YAKLAŞIMLARI  .............................................................................................. 65 
Meta-etik  ...................................................................................................................... 65 
Normatif Etik  ............................................................................................................... 65 
Uygulamalı Etik  ........................................................................................................... 65 
ETİK İLE İLGİLİ KURAMLAR  ................................................................................ 65 
Teolojik Kuramlar  ....................................................................................................... 65 
Deontolojik Kuramlar  ................................................................................................. 66 
BİLİŞİM ETİĞİ   ..........................................................................................................66 
BİLİŞİM HUKUKU   ................................................................................................... 67 
BİLİŞİM SUÇLARI  ..................................................................................................... 67 
İNTERNET ETİĞİ  ...................................................................................................... 68
 Başkalarına Karşı Saygı  ............................................................................................... 68
Altyapı ve Zamanı Verimli Kullanma  ....................................................................... 68 
Biçimsel Özen  .............................................................................................................. 69 
İçerik ile İlgili Özen  ..................................................................................................... 69
 Öteki Konular  .............................................................................................................. 69 
SANAL ORTAMLARDA VE SOSYAL AĞLARDA ETİK  ..................................... 70 İNTERNETTE İNTİHAL  .......................................................................................... 71
 Etik Dışı Davranışların Nedenleri  ............................................................................. 71 
İnternet Üzerinden İntihal Denetleme Yazılımları  ................................................. 71 
AÇIK EĞİTSEL KAYNAKLAR  ................................................................................. 72 
Creative Commons (CC) Lisansı  .............................................................................. 72 
Telif Hakkı  .................................................................................................................... 74 
Telif Serbestisi  .............................................................................................................. 74 
Özgür Telif  .................................................................................................................... 74 

4 ÜNİTE: EŞZAMANLI İLETİŞİM ARAÇLARI
İLETİŞİM SÜRECİ  ...................................................................................................... 81 EŞZAMANLI İLETİŞİM  ............................................................................................ 82 EŞZAMANLI İLETİŞİM ARAÇLARI  ...................................................................... 84 
Telefon  .......................................................................................................................... 84 
Anlık Sohbet  ................................................................................................................ 87 
Web Konferans Sistemleri  .......................................................................................... 91 
EŞZAMANLI İLETİŞİM ARAÇLARININ GÜVENLİ VE ETİK KULLANIMI  95 

5 ÜNİTE: EŞZAMANSIZ İLETİŞİM ARAÇLARI
EŞZAMANSIZ İLETİŞİM  .......................................................................................... 105 EŞZAMANSIZ İLETİŞİM ARAÇLARI .................................................................... 105
 E-posta (Elektronik Posta)  ......................................................................................... 107
 Blog (Web Günlüğü)  ................................................................................................... 109 
Wiki  ............................................................................................................................... 113 
Forum Siteleri  .............................................................................................................. 116 
Sosyal Ağlar  .................................................................................................................. 117 EŞZAMANSIZ İLETİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMI  .................................. 118 
E-posta Kullanımı  ....................................................................................................... 118 
Blog ve Wiki Kullanımı  .............................................................................................. 119 
Forum Siteleri Kullanımı  ............................................................................................ 120 6 ÜNİTE: TEKNOLOJİ VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME
YAŞAMBOYU ÖĞRENMENİN TANIMI VE KAPSAMI  .................................... 127 
Yaşamboyu Öğrenme ve Geleneksel Öğrenmede Farklılıklar  ............................... 129 
YAŞAMBOYU ÖĞRENME İLE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR  ................................... 131 
Yaşamboyu Öğrenme ve Bilgi Okuryazarlığı ........................................................... 131 
Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi  ................................................................ 133 YAŞAMBOYU ÖĞRENMEDE İLKELER VE STRATEJİLER  .............................. 133 YAŞAMBOYU ÖĞRENMEDE YENİ YAKLAŞIM: KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERS 
Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersin Tanımı ve Kapsamı  ............................................... 137 
Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Türleri  ........................................................................ 138 
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Özellikleri  .......................................................... 139
 Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Geleneksel Sistemdeki Derslerden Farkları  .. 140 

7 ÜNİTE: BULUT BİLİŞİM
BULUT BİLİŞİM VE ÖZELLİKLERİ  ....................................................................... 148
BULUT BİLİŞİMİN BİLEŞENLERİ VE ALT YAPISI  ............................................ 150 
Bulut Bilişim Altyapısı  ................................................................................................ 151 
Hizmet Sunum Modelleri  ........................................................................................... 154 
Bulut Bilişim Yayılım Türleri  ..................................................................................... 155 
BULUT BİLİŞİMİN ÜSTÜNLÜK VE SINIRLILIKLARI  ...................................... 156 
SON KULLANICILAR VE BULUT UYGULAMALARI  ...................................... 158 
Bulut Tabanlı Depolama   ............................................................................................ 158 
Verimlilik Yazılımları  .................................................................................................. 160 
Google Verimlilik Araçları  ................................................................................... 161

8 ÜNİTE: GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİTEKNOLOJİK GELİŞME  .......................................................................................... 169 
Teknolojik Değişim  ..................................................................................................... 169
 Eğilimler  ....................................................................................................................... 173 
Teknolojik Durum  ....................................................................................................... 175 GÜNÜMÜZÜ BİÇİMLENDİREN TEKNOLOJİLER  ........................................... 178 
2015 Yılının Geleneksel Teknolojileri  ....................................................................... 178 
2015 Yılının Güncel Teknolojileri  ............................................................................. 179 
Teknolojinin Yeni Kullanım Biçimleri  ...................................................................... 182 
Ortadan Kalkması Beklenen Teknolojiler  ................................................................ 183 
Sınırdaki ve Yakın Geleceğe Ait Teknolojileri Takip Etmek  .................................. 183 
SINIRDAKİ TEKNOLOJİLER  .................................................................................. 184 
YAKIN GELECEĞE AİT TEKNOLOJİLER  ............................................................ 190 
DÜŞÜNCE AŞAMASINDAKİ TEKNOLOJİLER  .................................................. 193 TEKNOLOJİK GELİŞMENİN YÖNÜ  ..................................................................... 194 
Teknolojinin Değişim Hızı   ........................................................................................ 194 
Teknolojik Tekillik   ...................................................................................................... 195Yorum Gönder

Yorum Gönder