-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Kısa Türkçe Hatim ve Mevlüt Duası

türkçe hatim duası, kısa hatim duası, mevlüt duası, türkçe mevlüt duası, her ortamda yapılabilecek dualar, cenaze hatim duası, sünnet hatim duası, kolay ezberlenen hatim duası,

Hatim ve Mevlüt sonrasında okunabilecek ve rahat ezberlenebilecek hatim ve mevlüt duasını sizlerle paylaşıyorum. Bu kısa bir taslaktır. Sizler istediğiniz kadar üzerine ekleme yapabilirsiniz. Hiç bilmeyenler için en azından bu kadarı ezberlemek iyi olacaktır. Dua içerisinde bazı yerleri siz kendinize göre uyarlamanız lazım. Oraları kırmızı renkle boyadım. Allah zihin açıklığı versin.


TÜRKÇE HATİM VE TÜRKÇE MEVLÜT DUASI


Ya Rabbel Alemin meal kusur, vel küsür, ven noksan, ven nisyan, vel hata, vel isyan okumuş olduğumuz Kur’an-ı Kerim’den,Yasin-i Şerif’ten,Mülk Suresi’nden ve sair süveri celileden,okunan ilahilerden,mevlid-i şerif’ten ve esnasında getirilen tevhit,tekbir ve tehlilattan bil cümle mezkurattan hasıl olan sevabı:

Evvelen bizzat hulasai kainat hakkında Levlake Levlak Lema Halaktül Eflak ve şanında Vema Erselnake İlla Rahmetel lil Alemin buyrulan başlarımızın tacı gönüllerimizin ilacı iki cihan serveri Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimiz’in mübarek, muazzez, mutahhar ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle Ya Rabbi.

Ve dahi hasıl olan sevabı,Peygamberlerin evveli Adem (a.s) ve ahiri bizim Peygamberimiz Muhammet Mustafa (s.a.v) ve bu iki Peygamber arasında gelip geçen bil cümle Peygamberi Nizam Rusul-i Kiram aleyhimüs salatü vesselam hazeratının cümlesinin ervahına ayrı ayrı hediye eyledik sen vasıl eyle Ya Rabbi.Ve dahi hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz’in sevgili Ehl-i Beyt-i,Ashab-ı Güzin,Ensar-ı Muhacir’in,Tabiin,Tebei Tabiin,Eimmei Müçted’in ve bil hassa Mehdi Ali Rasül ve onun Ehl_i Beyt-i’nin cümlesinin ervahına ayrı ayrı hediye eyledik sen vasıl eyle Ya Rabbi.

Ve dahi hasıl olan sevabı isimleri unutulmuş nesilleri kesilmiş,nişanları iki taş iken onlarda hak ile yeksan olmuş,yok mu bize de bir Fatih’a okuyacak diye garip garip bekleşen bekleşipte ağlaşan bil cümle Ümmet-i Muhammed’inde ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik sen ikram eyle Ya Rabbi.

Ve dahi şu mezkurattan hasıl olan sevabı şu merasimin tertip edilmesine vesile olan din kardeşimizin başta kendi ruhunun makamına olmak üzere anne baba cihetinden akrabai taallukat’ında cümlesinin ervahına ayrı ayrı hediye eyledik sen vasıl eyle Ya Rabbi.

**Senin huzuru maneviyyene tevdil eylediğimiz Ahmet Amca veya Ayşe Teyzemizin ruhuna hediye eyledik sen haberdar eyle Ya Rabbi. Hasbel kader kabir azabını re-ü def eyle,onların(onun) kabirlerini okunan Kur-an’ı Kerim’in nuru ile pür nur eyle,onların (onun) kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyleyip cehennem çukuru olmaktan hıfzı muhafaza eyle Ya Rabbi.

Ve dahi hasıl olan sevabı,şurada el açıp amin diyen aziz cemaatimizinde başta kendi ruhlarının makamı olmak üzere anne baba cihetinden cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik affı ilahinle muamele eyle.Onların varsa kabir azaplarını kaldırıver Ya Rabbi.

Ya Rabbi vücutlarımıza sıhhat ömürlerimize bereket rızıklarımıza helalinden bol kazançlar ihsan eyle.Zatına kul,habibine hakiki ümmet sevdiklerine hakiki evlat eyle.Ya Rabbi Ümmet-i Muhammed-i iki cihanda aziz eyle.Onun dertli kullarına deva,hasta kullarına şifa,borçlu kullarına edalar nasip eyle.Sen bizleri Peygamber Efendimiz’e komşu eyle Ya Rabbi.

İlahi Ya Rabbi yapmış olduğumuz duaları Arafatta.Mina da yapılan ve yapılıpta kabul olunan dualar zümresine ilhak eyle.

İlahi Ya Rabbi konuşan dillerimiz tutulmadan,gören gözlerimiz kapanmadan,ol Kelime-i Tayyibe-i Mübareke ki buyurun(Eşhedü Ella İlahe İllalah…),aşk ile buyurun,son nefeste söyleyebilmek için buyrun,diyerek hüsnü hatime ile gözlerimiz cenneti ala’daki makam ve mevkilerimizi,cemalini ve cemali Peygamberiyye görerek Refik-i ala’ya ulaşabilmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi.

***Essalatü ves selamü aleyke Ya Rasülüllah,Es salatü ves selamü aleyke Ya Habiballah,Es salatü ves selamü aleyke Ya seyyedel evveline vel ahırin ve selamün alel murselin vel hamdü lillahi rabbi alemin.(Fatiha)

türkçe hatim duası, kısa hatim duası, mevlüt duası, türkçe mevlüt duası, her ortamda yapılabilecek dualar, cenaze hatim duası, sünnet hatim duası, kolay ezberlenen hatim duası,

Yorum Gönder

Yorum Gönder