-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Maliyet Yönetimi Ders Kitabı PDF İndir - Aöf İşletme

Aöf, Maliyet Yönetimi, Aöf İşletme, Aöf İşletme Ders Kitapları, Maliyet Yönetimi pdf indir, aöf Maliyet Yönetimi pdf indir, ata Maliyet Yönetimi ders kitabını indir, Maliyet Yönetimi ders kitabı satın alma, aöf işletme ders kitapları indir, aöf işlet 1 2 3 4 sınıf ders kitapları

Maliyet Yönetimi 


Aöf, Maliyet Yönetimi, Aöf İşletme, Aöf İşletme Ders Kitapları, Maliyet Yönetimi pdf indir, aöf Maliyet Yönetimi pdf indir, ata Maliyet Yönetimi ders kitabını indir, Maliyet Yönetimi ders kitabı satın alma, aöf işletme ders kitapları indir, aöf işlet 1 2 3 4 sınıf ders kitapları

Anadolu Üniversitesi AÖF İşletme Fakültesi

Maliyet Yönetimi Ders Kitabı PDF indir


İÇİNDEKİLER

1 ÜNİTE: Maliyet Yönetimine Giriş

MALİYET YÖNETİMİ KAVRAMI, Maliyet Yönetiminin Evrimi, Maliyet Yönetiminin İşlevleri, Maliyet Yönetiminin Amaçları, FİNANSAL MUHASEBE VE MALİYET YÖNETİMİ, MALİYET YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, Küresel Rekabet, Hizmet Sektörünün Büyümesi
Bilgi Teknolojisindeki Gelişmeler, Üretim Çevresindeki Gelişmeler, Kısıtlar Teorisi, Tam Zamanında Üretim, Bilgisayarla Bütünleşik Üretim, Müşteri Odaklılık, Yeni Ürün Geliştirme, Toplam Kalite Yönetimi, Zaman, Etkinlik, SİSTEM YAKLAŞIMI VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ, DİSİPLİNLER ARASI BAKIŞ AÇISI ÎLE MALİYET YÖNETİMİ, Esneklik Gereksinimi, Maliyet Bilgilerinin Davranışsal Etkisi, İŞLETMELERDE ÇAĞDAŞ MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBECİSİNİN ROLÜ, Teknik ve idari Personelin Konumları, Muhasebe Müdürü , Finans Müdürü, PLANLAMA, KONTROL, SÜREKLİ GELİŞME VE KARAR ALMA İÇİN BİLGİ ÜRETİMİ, Planlama, Kontrol, Sürekli Gelişme, Karar Alma, MUHASEBE VE ETİK DAVRANIŞ
Etik Davranışın Faydaları,Yönetim Muhasebecileri için Etik Davranış Standartları, BELGELENDİRME, Yönetim Muhasebesi Sertifikası (CMA), Kamu Muhasebesi Sertifikası (CPA), iç Denetim Sertifikası (CIA)


2 ÜNİTE: Maliyet Davranışları ve Tahmin Yöntemleri

FAALİYET HACMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER KARŞISINDA MALİYET DAVRANIŞLARI, Değişken Maliyetler, Sabit Maliyetler, Karma Maliyetler, Yarı Sabit Maliyetler, MALİYET TAHMİN FONKSİYONU, MALİYET TAHMİN FONKSİYONUNU OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ...
Endüstri Mühendisliği Yöntemi, Muhasebe Yöntemi, En Yüksek ve En düşük Noktalar Yöntemi
Dağılım Grafiği Yöntemi, Regresyon Analizi Yöntemi, Regresyon Analizleri Varsayımları, Belirlilik (Determinasyon) Katsayısı, Tahminin Standart Hatası (Se), Örnekleme Hataları ve Regresyon Katsayıları


3 ÜNİTE: Maliyet - Hacim - Kâr Analizi

MALİYET - HACIM - KÂR - ANALİZLERİNE GİRİŞ, Maliyet - Hacim - Kâr - Analizi Kavramı, Maliyet - Hacim - Kâr Analizlerinin Kullanıldığı Yerler, Maliyet Hacim Kâr Analizi Varsayımları, BAŞABAŞ NOKTASI VE MALİYET HACİM KÂR GRAFİKLERİ, Başabaş Noktasının Hesaplanması, Başabaş Noktasının Ürün Birimleri Cinsinden Hesaplanması, Başabaş Noktasının Satışların Tutarı Cinsinden Hesaplanması, Başabaş Noktası ve Hacim Kâr Grafikleri, Başabaş Grafiği, Hacim-Kâr Grafiği, MALİYET HACİM KÂR ANALİZLERİ ÎLE İLGİLİ ÖZEL KAVRAMLAR, Hedeflenen Net Kâr Analizi, Güvenlik Payı ve Oranı, Maliyet Yapısı Analizi
Faaliyet Kaldıracı, KÂRI BELİRLEYEN ETKENLERDEKİ DEĞİŞMELER, Sabit Maliyetler ve Satış Hacminde Değişme, Değişken Maliyetler ve Satış Hacminde Değişme, Sabit Maliyet, Satış Fiyatı ve Satış Hacminde Değişme, Değişken Maliyetler, Sabit Maliyet ve Satış Hacminde Değişme, Satış Fiyatındaki Değişme


4 ÜNİTE: Maliyet Yönetimi Araç Olarak Bütçeler

BÜTÇE VE BÜTÇELEME, BÜTÇELERİN HAZIRLANMASI, Bütçe Dönemleri , Bütçeleme Süreci, BÜTÇE UYGULAMA ÖRNEĞİ, ÖRNEK Bütçeleme Sürecinin Bileşenleri, Satış Bütçesi, Üretim Bütçesi, Direkt îlk Madde ve Malzeme Bütçesi, Direkt İşçilik Bütçesi, Genel Üretim Giderleri Bütçesi, Pazarlama, Satış, Dağıtım ve Genel Yönetim Giderleri Bütçesi, Satılacak Mamullerin Maliyeti Bütçesi, Yatırım Bütçesi, Nakit Bütçesi, Proforma (Bütçelenmiş) Gelir Tablosu, Proforma (Bütçelenmiş) Bilanço


5 ÜNİTE: Maliyetlerin Kontrolü ve Standart Maliyetler Yoluyla Sapma Analizi

İŞLETMELERDE KONTROL SİSTEMLERİ VE STANDART MALİYET KAVRAMI, STANDART MALİYETLEME SİSTEMİNİN KONTROL AMACIYLA KULLANILMASI, Standart Maliyetlerin Belirlenmesi, Standartların Sınıflandırılması, Direkt îlk Madde ve Malzeme Standartları, Direkt İşçilik Standartları, Değişken Genel Üretim Maliyeti Standartları, DEĞİŞKEN MALİYETLERİN SAPMA (FARK) ANALİZİ İÇİN GENEL BÎR MODEL, DİREKT İLK MADDE VE MALZEME SAPMALARI,


6 ÜNİTE: Yatırım Merkezlerinin Başarısını Ölçme ve Transfer Fiyatlaması

YÖNETİM BAŞARISINI ÖLÇME, Yatırım Getiri Oranı, Artık Gelir , Ekonomik Katma Değer (EVA), Satışların Getiri Oranı, Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği, TRANSFER FİYATLAMASI
Maliyete Dayalı Transfer Fiyatının Belirlenmesi, Pazar Fiyatına Dayalı Transfer Fiyatının Belirlenmesi, Pazarlık Usulüne Dayalı Transfer Fiyatının Belirlenmesi, İkili Transfer Fiyatlaması
VERGİ UYGULAMASI AÇISINDAN TRANSFER FİYATLAMASI, Transfer Fiyatlandırması Uygulaması Kapsamına Giren Mükellefler ve İşlemler , Transfer Fiyatlandırmasında İlişkili Kişi Emsallere Uygunluk İlkesi, Emsal Fiyatın Tespitinde Kullanılabilecek Yöntemler, Geleneksel İşlem Yöntemleri, İşleme Dayalı Kâr Yöntemleri, Transfer Fiyatlandırması Kapsamında İstenecek Belgeler, Yıllık Belgelendirme, Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları


7 ÜNİTE: Karar Alma Sürecinde Geçerli Maliyetlerin Kullanılması ve Fiyatlama Kararl

KARAR SÜRECİ İLE MUHASEBE TEKNİKLERİNİN İLİŞKİLERİ, Stratejik Planlama Kararları ile İlişkileri, Yönetsel Kontrol Kararları ile İlişkileri, Faaliyetsel Kontrol Kararları ile İlişkileri
ALTERNATİF SEÇİM KARARLARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL MALİYET KAVRAMLARI
Geçerli Maliyetler, Ek Maliyetler, Fırsat Maliyeti, Batmış Maliyetler, ALTERNATİF SEÇİM KARARI ÖRNEKLERİ, Özel Bir Siparişin Kabul Edilip Edilmemesi Kararı, Bir Ürün Hattının Üretimine Son Verip Vermeme Kararı, Makine ve Donatımın Yenilenmesi Kararı, Üretme ya da Satın Alma Kararı, FİYATLAMA KARARLARI, Fiyatlama Kararlarında Etkili Olan Faktörler, Maliyetler, Müşteriler, Rakipler, Olağan Ürünlerin Fiyatlandırılması, Tam Maliyetleme Yaklaşımı, Değişken Maliyetleme Yaklaşımı, Maliyet Temeline Uygulanacak Yüzdenin Tespiti ve Uygulanması, Belirlenen Fiyatların Pazar Koşullarına Ayarlanması, Yeni Ürünlerin Fiyatlandırılması, Pazarın Kaymağını Almaya Yönelik Fiyatlandırma Stratejisi, Pazara Nüfuz Etmeye Yönelik Fiyatlandırma Stratejisi, Hedef Maliyetler ve Ürün Fiyatlandırılması


8 ÜNİTE: Stratejik Maliyet Yönetimi

strateji ve stratejik yönetim, STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ KAVRAMI, STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR, Stratejik Konumlandırma, Maliyet Liderliği Stratejisi, Farklılaştırma Stratejisi, Odaklanma Stratejisi, Stratejik Konumlandırma, Değer Zinciri Kavramı, Örgütsel Faaliyetler ve Maliyet Etmenleri (Sürücüleri), Operasyonel Faaliyetler ve Maliyet Etmenleri (Sürücüleri)

Yorum Gönder

Yorum Gönder