-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Örgütsel Davranış Ders Kitabı PDF İndir - Aöf İşletme

Aöf, Örgütsel Davranış, Aöf İşletme, Aöf İşletme Ders Kitapları, Örgütsel Davranış pdf indir, aöf Örgütsel Davranış pdf indir, ata Örgütsel Davranış ders kitabını indir, Örgütsel Davranış ders kitabı satın alma, aöf işletme ders kitapları indir, aöf işlet 1 2 3 4 sınıf ders kitapları

Örgütsel Davranış 


Aöf, Örgütsel Davranış, Aöf İşletme, Aöf İşletme Ders Kitapları, Örgütsel Davranış pdf indir, aöf Örgütsel Davranış pdf indir, ata Örgütsel Davranış ders kitabını indir, Örgütsel Davranış ders kitabı satın alma, aöf işletme ders kitapları indir, aöf işlet 1 2 3 4 sınıf ders kitapları


Anadolu Üniversitesi AÖF İşletme Fakültesi

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Ders Kitabı PDF indir

İÇİNDEKİLER

ÜNİTE 1: Örgütsel Davramşa Giriş ve Yöntem
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İLGİ ALANLARI, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İŞ YAŞAMINDA NEDEN ÖNEMLİDİR? ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA İLİŞKİN TEMEL ÖNGÖRÜLER VE EĞİLİMLE! ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, KÜRESEL EKONOMİ VE ULUSLARARASI TİCARET
DEĞİŞEN İŞ GÜCÜ YAPISI VE FARKLILIKLAR, TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Tele Çalışma (Tele Commuting): Evi Terk Etmeden işleri Yürütme
YÖNETİCİ KİMDİR VE NE İŞ YAPAR?, Yöneticinin Fonksiyonları Nedir?
Yöneticinin Rolleri Nedir?, Yöneticinin Sahip Olması Gereken Bilgi ve Beceriler Nelerdir?
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BİLİMİNDE YÖNTEM, Veri Toplama Teknikleri
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARINDA ELDE, EDİLEN BİLGİYİ İŞ YAŞAMINA UYGULAMAK, 

ÜNİTE 2: Örgüt İçinde Birey ve Kişilik

KİŞİLİK NEDİR? KİŞİLİĞİN OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER, DÖNEM KAVRAMI
KİŞİLİĞİN BEŞ BÜYÜK BOYUTU, Jung’ın Tip Sınıflaması ve Myers-Briggs Tip Göstergesi (MBTI), OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLİLİK: KİŞİNİN KENDİNİ İYİ VEYA KÖTÜ HİSSETME EĞİLİMİ, Örgütlerin Kişilikleri Olabilir mi? ÖRGÜTSEL DAVRANIŞI ETKİLEYEN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, Kendilik Kontrolü, Makyavellenizm, Otoriter Kişilik, Narsist Kişilik, Başarı Yönelimi veya Başarı İhtiyacı, Gündüz veya Gece Çalışmaya Yatkın Kişilik Tipleri, Kendine Güven, Proaktif Kişilik, Riske Girme Eğilimi, İŞ VE KİŞİLİK UYUMU, Kişilik Ölçümü  

ÜNİTE 3: Duygular, Tutumlar ve İş Tatmini

İŞ YERİ DUYGULARI VE YÖNETİMİ, DUYGULAR, Kızgınlık, Korku ve Kaygı, Kaygının Nedenleri, Memnuniyet ve Haz, Sevgi ve Üzüntü, Kaynakları Bakımından Duygular, Öz-Bilinç Duyguları, Sosyal Duygular, DUYGULAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI, Duygusal Uyumsuzluk
Duygusal Zekâ, İş Performansı, MODLAR VEYA RUH HÂLİMİZ , Mod ve Davranışlar TUTUMLAR, Tutumların Üç Bileşeni, İŞLE İLGİLİ TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ, İş Tatmini Nedir?, DEĞER KURAMI, İŞİN KENDİSİ ÎLE İLGİLİ TATMİN, İş Tatmini ve Üretkenlik İlişkisi
İş Tatmini ve İşi Bırakma İlişkisi, İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Çalışanların İşteki Tatminsizliklerini İfade Biçimleri, İş Tatminin Önemi

ÜNİTE 4: Örgüt Kültürü

KAVRAM OLARAK ÖRGÜT KÜLTÜRÜ, ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN UNSURLARI, Semboller ve Davranışlar, Değerler, Sayıltılar, Örgüt Kültürünü Belirleyen Özellikler, ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN BOYUTLARI, ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE BAKIŞ AÇILARI, Kültürel Sembolizma
Örgüt Kültürünün Kapsamı, Örgüt Kültürünün Oluşumu, Aktarımı ve Değişimi, Örgüt Kültürünün Etkileri ve Sonuçları, ÖRGÜT KÜLTÜRÜ MODELLERİ, Ouchi’nin Z Teorisi, Peters ve Waterman Yaklaşımı, Handy’nin Kültürel Tipleri, Cameron ve Quinn’in Yaklaşımı, Johnson ve Scholes’in Kültürel Ağ Yaklaşımı, Danışman ve Özgen’in Eğilim Yaklaşımı, ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN DİĞER BAZI KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ, Örgüt İklimi, Örgütsel Kimlik


ÜNİTE 5: Örgütlerde Çatışma


ÇATIŞMANIN TANIMI VE ÇATIŞMAYA DEĞİŞİK BAKIŞ AÇILARI, ÇATIŞMANIN TÜRLERİ, Çatışmanın Geleneksel Sınıflaması: Fikir Çatışması ve Duygusal, Çatışma, Çatışmanın Diğer Türleri, ÇATIŞMANIN DÜZEYLERİ, ÇATIŞMA SÜRECİ, ÇATIŞMANIN KAYNAKLARI, Yapısal Faktörler, Artan Uzmanlaşma , Karşılıklı Bağımlılık, Fiziksel Ortam, Merkeziyetçiliğe Karşı Merkezkaççılık, İletişim Faktörleri, Bilişsel Faktörler, Farklı Beklentiler, Diğer Taraf Hakkındaki Algılar, Bireysel Özellikler, Kişilik, Farklı Değerler, Amaçlar, İlişkinin Geçmişi, Geçmiş Performans
Önceki Etkileşimler, ÇATIŞMANIN BÜYÜMESİ VE ÇATIŞMA TARZLARI, Çatışmanın Büyümesi, Çatışma Tarzları, ÇATIŞMANIN SONUÇLARI , ÇATIŞMAYI YÖNETME

ÜNİTE 6: Örgütsel Stres Kaynaklan ve Yönetimi

STRES KAVRAMI, STRESİN BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİLERİ , Engellenme, Endişe
Çatışma, KİŞİLİK VE STRES İLİŞKİSİ, ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI, Yönetim Politikaları ve Stratejileri, Örgütsel Yapı ve Dizayn, Örgütsel Süreçler, Çalışma Koşulları, STRESİN BİREYLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Fizyolojik Sonuçlar, Migren ve Baş Ağrıları, Sindirim ve Mide Problemleri, Psikolojik Sonuçlar, Uyku Problemleri, Psikolojik Yorgunluk, Tükenme, Yabancılaşma, Depresyon, Davranışsal Sonuçlar, Alkol, Sigara ve Uyuşturucu Kullanımı, Saldırganlık, Kaza Eğilimi ve Dikkatte Dağılma, STRES YÖNETİMİ, Stresi Önlemede Kullanılabilecek Örgütsel Yöntemler
Katılımlı Yönetim, Amaç Belirleme Programları, Rol Analizi ve Sınıflandırması, Zaman Yönetimi
Sosyal Destek , Duygusal İklimi Kontrol, Stres Yönetimi Eğitimi

ÜNİTE 7: Örgütlerde Güç ve Politika

GÜÇ, YETKİ, POLİTİKA VE ETKİLEME KAVRAMLARININ, BİRBİRİNDEN FARKLARI, BÎRBÎRİYLE İLİŞKİLERİ, ÖRGÜTLERDE GÜÇ MODEL, ÖRGÜTLERDE GÜCÜN KAYNAKLARI, Bireysel Gücün Kaynakları, Örgütsel Pozisyondan Kaynaklanan Güç, Kişisel Güç, ÖRGÜTLERDE GÜCÜN KOŞULLARI VE SONUÇLARI, GÜÇLENDİRME: GÜCÜN ÎŞGÖRENLERLE PAYLAŞILMASI, ÖRGÜTLERDE GRUPLARIN GÜCÜ, Kaynak-Bağımlılığı Modeli: Kritik Kaynakların Denetimi, Stratejik Koşullar Modeli: Bağımlılık Üzerinden Güç
ÖRGÜTLERDE POLİTİKA: GÜÇ KAZANMA VE ARTTIRMANIN YOLLARI

ÜNİTE 8: Örgütsel Öğrenme, Vatandaşlık ve Adalet

ÖRGÜTSEL ÖĞRENME, VATANDAŞLIK VE ADALET, İŞ DAVRANIŞLARI, Görev Başarımı
Örgütsel Vatandaşlık Davranışları, Üretkenlik Karşıtı Davranışlar, Örgütsel Adalet, Örgütsel Öğrenme

Örgütsel Davranış Ders Kitabı PDF İndir


Yorum Gönder

Yorum Gönder