-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Pazarlama İletişimi Ders Kitabı PDF İndir - Aöf İşletme


Pazarlama İletişimi


aöf, aöf işletme, aöf işletme arapça yeni kitabı, Pazarlama İletişimi indir, yeni Pazarlama İletişimi kitabı pdf indir, Aöf ders kitapları, arapça öğrenmek, arapça nasıl öğrenilir, arapça yardımcı kitap, arapça gramerler, pratik arapça, arapça dersleri, işletme Pazarlama İletişimi dersi, aöf yeni Pazarlama İletişimi pdf indir


Anadolu Üniversitesi AÖF İşletme Fakültesi
Pazarlama İletişimi Ders Kitabı PDF indir


İÇİNDEKİLER 


Ünite 1 : Pazarlama İletişimi Kavramı ve Öğeleri

İLETİŞİM KAVRAMI VE İLETİŞİM SÜRECİ  İletişim Süreci ve İletişim Türleri PAZARLAMA İÇERİSİNDE İLETİŞİM PAZARLAMA İLETİŞİMİ KARMASI ELEMANLARI Reklam Kişisel Satış Halkla İlişkiler Satış Tutundurma Doğrudan Pazarlama Sponsorluk
Sergi ve Fuarlar Dijital İletişim  BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ (BPİ) BPİ Gelişimi ve Tanımı Bütünleşik Pazarlama İletişiminin İşletmeler Açısından ÖnemiÜnite 2: Reklam

REKLAM NEDİR?  Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklam Reklamdaki Değişim
Reklamın Diğer Tutundurma Karması Elemanları ile İlişkisi  Reklamın Önemi
Reklamın Amacı  REKLAMIN SINIFLANDIRILMASI REKLAMCILIK VE İLETİŞİM
Reklamda İletişim Süreci Reklamın İletişim Etkisi   Reklam Neyi Etkiler? Reklam HedefiÜnite 3: Halkla İlişkiler

PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER
Halkla İlişkilerin Pazarlamayı Desteklemesi Halkla İlişkilerin Pazarlamadan Farklılaşması
HALKLA İLİŞKİLERİN UYGULAMA ALANLARI Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler
Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler Araçları Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Halkla İlişkiler
Finansal Halkla İlişkiler Etkinlikleri İnternet ve Finansal Halkla İlişkiler
Medya İlişkileri Çalışanlarla İlişkiler Halkla İlişkilerde Hasar Kontrolü Reaktif Stratejiler Kriz Yönetimi  Özür Stratejileri  Olumsuz Duyuruma Cevap Verme Proaktif Stratejiler HALKLA İLİŞKİLERDE PLANLAMA SÜRECİ Sorun Belirleme ve Durum Analizi Hedefler Hedef Kitle Dış Hedef Kitleler İç Hedef Kitleler Hedef Kitlenin Özellikleri Amaçlar
İletişim Stratejileri Etkinlik Stratejileri Uygulama Planları


Ünite 4: Kişisel Satış

PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE KİŞİSEL SATIŞ Kişisel Satışta İnsan Unsuru Önemlidir  Kişisel Satış Müşterinin Güvenini Geliştirir Müşteriler Hemen Hareket Edebilirler Müşterilere İnsan Olarak Davranılır KİŞİSEL SATIŞTA GÖREV VE ROLLER KİŞİSEL SATIŞIN GEREKLİ OLDUĞU DURUMLAR Kişisel Satışın Diğer Pazarlama İletişimi Araçları ile Bütünleştirilmesi Kişisel Satış ve Değer Yaratma KİŞİSEL SATIŞ TÜRLERİ Perakende Satış  işletmeden-îşletmeye (BtoB) Satış İşletmeden İşletmeye Satışta Alıcı ve Satıcı İlişkileri İşletmeden-İşletmeye Satışta Zihinde Yer Kapma Yaklaşımı  KİŞİSEL SATIŞ SÜRECİ  Müşteri Arama ve Hazırlanma  Satış Sunuşu  Etki-Tepki Modeli AIDA Modeli  İhtiyaç Tatmini Modeli Problem Çözümü Teorisi  Müşteri İtirazlarını Yanıtlama Satışı Kapatma ve İzleme Kişisel Satışta Dinleme ve Soru Sorma BecerileriÜnite 5: SATIŞ TUTUNDURMA

SATIŞ TUTUNDURMANIN TANIMI SATIŞ TUTUNDURMANIN GELİŞME NEDENLERİ Yöneticilerin Kısa Dönemli Yaklaşımlara Sahip Olmaları Ölçmenin Kolay Olması Reklamın Etkisinin Algılanmasındaki Güçlükler Farklılaştırmanın Eskisi Kadar Kolay Olmaması Marka Bağlılığının Düşmesi ve Tüketicilerin Fiyat Odaklı Davranışlarının Artması Tüketici Davranışlarında Sürekli Olarak Değişim Yaşanması ve Mağaza İçinde Karar Verme Davranışının Artması, Perakendecilerin Gücünün Artması ve Raflarda Daha Fazla Yer Bulabilmek İçin İşletmelerin Rekabet Etmesi , SATIŞ TUTUNDURMA AMAÇLARI, Nihai Tüketicilere Yönelik Amaçları, Veri Tabanı Oluşturma, Ürün Deneme ve Örnek Ürün Dağıtımı, Ürünün Yeniden Satın Alınması ve Marka Bağlılığı, Satın Alma Sıklığının ve Oranının Artırılması, Büyük Miktarlarda Satın Alınmasının Sağlanması, Yeni Ürün Sunumu, Aracılara Yönelik Amaçlar, Müşteri Trafiğinin Artırılması, Stokların Azaltılması, Rekabetin Dengelenmesi, Farklı Faaliyetlere Destek Sağlanması, Satış Gücüne Yönelik Amaçlar, SATIŞ TUTUNDURMANIN TUTUNDURMA KAR

Ünite 6: Ürün, Ambalaj, Fiyat ve Dağıtım

ÜRÜN Ürünün Katmanları , Ürünlerin Sınıflandırılması, Dayanıklı Ürünler, Dayanıksız Ürünler
Tüketim Ürünleri, Endüstriyel Ürünler, Ürün Yaşam Süreci , Giriş Evresi, Büyüme Evresi
Olgunluk Evresi, Gerileme Evresi, AMBALAJ, FİYAT, Fiyatlama Stratejileri, Maliyet Odaklı Fiyatlama Stratejisi, Rekabet Odaklı Fiyatlama Stratejisi, Talep Odaklı Fiyatlama Stratejisi, Nihai Fiyatın Belirlenmesi, DAĞITIM, Dağıtım Kanalı Üyeleri, Perakendeciler

Ünite 7: Diğer Pazarlama İletişimi Araçları

DOĞRUDAN PAZARLAMA, Doğrudan Pazarlama ve Kapsamı, Doğrudan Pazarlamanın Amaçları, Doğrudan Pazarlamanın Güçlü ve Zayıf Yönleri, Veri Tabanlı Pazarlama, Doğrudan Pazarlama Medyaları, MARKA YERLEŞTİRME, Marka Yerleştirme ve Kapsamı, Marka Yerleştirme Stratejileri, TİCARİ FUAR VE SERGİLER, Ticari Fuarlar ve Sergilerin Kapsamı , Fuar Türleri, SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI, Sosyal Medya ve Kapsamı, KURUMSAL SOSYAL GİRİŞİMLER , Sponsorluk, Amaca Yönelik Pazarlama

Ünite 8: Pazarlama İletişimi Planlama Süreçleri

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar, PAZARLAMA İLETİŞİMİ PLANLAMA SÜRECİ, DURUM ANALİZİ, SWOT Analizi, AMAÇLARIN BELİRLENMESİ, Hedef Kitlenin Seçilmesi, PAZARLAMA İLETİŞİMİ ÖGELERÎNÎN DEĞERLENDİRİLMESİ, MESAJ VE MEDYA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ, PAZARLAMA İLETİŞİMİ BÜTÇESİNİN BELİRLENMESi, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME


Pazarlama İletişimi Ders Kitabı PDF indir

Yorum Gönder

Yorum Gönder