-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

68 Soruda Aöf Tefsir Vize Soruları + Konu Anlatımı


Tefsir, Aöf İlahiyat, Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, aofsorukitap.com aofsoru

68 soruda Aöf İlahiyat Tefsir vizelerine çalışıp daha iyi bir not alabilirsiniz. Unutmayın her zaman kitaptan çalışmak daha güzeldir.  


TEFSİR SON 9 YILIN EN ÇOK ÇIKMIŞ VİZE SORULARI VE CEVAPLARI

1. “Muhsin” kelimesinin anlamı nedir?
Cevap: Allah’a kulluk görevini içtenlikle yerine getiren (2011 Güz- 2012 Güz- 2012 Tek ders- 2013 Güz- 2013 Tek ders- 2014 Tek ders- 2015 Güz)7*

2. Allah –insan ilişkisinin sürekli canlı tutulduğu ibadet hangisidir?
Cevap: Namaz (2011 Güz- 2013 D. sonu- 2015 Güz- 2014 Tek ders)4*

3. “Levhe’l –hadis” ifadesinin en doğru anlamı nedir?
Cevap: İnsana kendisini ve Rabbini unutturacak, yapması gerekenleri ihmal ettirecek derecede meşgul eden her şey (2011 Güz- 2012 Güz- 2013 Güz- 2015 Güz-2015 D.sonu-2017 Güz Ara-2018 Güz Ara)7*
Levhe’l-hadis= asılsız hikayeler demektir.

4. Hz. Peygamber (s.a.v), En’am suresinin 82. Ayetindeki “iman eden ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar…” zulüm kavramını beyle açıklamıştır?
Cevap: Şirk (2011 Güz- 2013 D. sonu- 2015 Tek ders-2019 Güz Ara-2019 Üç Ders)5*5. Hangi konu Nûh suresinde yer almaz?
Cevap: Nûh (as)’un ömrü/ Gemi (2011 Güz- 2013 Güz- 2015 Tek ders)3*

6. Hangisi sabır abidesi olan Nûh (as)’un kavmine beddua ettiği hususlardandır?
Cevap: Yeryüzünde onların soyundan bir ferdinin bırakılmaması ( 2011 Güz- 2016 Güz)2*

7.Hangisi Nûh suresinde yer alan konulardandır?
Cevap: Öldükten sonra diriliş/İnsanın yaratılışı (2018 Üç Ders-2019 Güz Ara-2019 Üç Ders)3*

8. Hangisi Nûh suresi 10. Ayete göre Nûh (as)’un kavmine söylediği sözler nedir?
Cevap: Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin (2011 Güz- 2014 Güz- 2016 Güz2018 Güz Ara-2019 Güz Ara)5*

9. Mülk suresinin fasıla harfleri nelerdir?
Cevap: nun, mim, (ra) (2011 Güz- 2012 Güz-2015 Güz)3*

10. Mülk suresinin ana konusu nedir?
Cevap: Allah’ın varlığı, bilgisi ve gücü (2011 Güz- 2012 Güz- 2013 Güz- 2014 D. sonu-2016 Güz-2018 Üç Ders)6*

11. Hangisi cehennemle ilgili kavram değildir?
Cevap: İlliyyin (2011 Güz- 2013 D. sonu- 2014 Güz)3*

12. Ehl-i kitaptan olan Nadiroğulları, Haşr suresinde niçin “inkârcılar” olarak nitelendirilmiştir?
Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v)’e ihanet ederek ona karşı çıktıkları için (2011 Güz- 2013 Güz-2014 Güz- 2014 Tek ders- 2016 Güz)5*

13. Haşr suresi verilerine göre sürgünü hak eden Nadiroğulları yurtlarını hangi yönlerden mahvetmişlerdir?
Cevap: Vatandaşlık hakları- topraklarındaki mülkiyet hakları (2011 Güz-2013 Güz- 2016 Güz)3*

14.Hucurât suresiyle ilgili birçok nüzul sebebinin bulunmasının en önemli nedeni nedir?
Cevap: Surenin son dönemde inmesi (2011 Güz- 2012 Güz- 2012 Tek ders- 2013 Güz- 2013 Tek ders- 2014 Tek ders- 2016 Güz)7*

15. Hangi kavram hem Müslüman hem de Müslüman olmayanlar için kullanılır?
Cevap: Fâsık (2011 Güz- 2012 Güz- 2015 Güz)3*

16. Hucurât suresinin ana kavramlarından olmayan nedir?
Cevap: Cihad (2011 Güz- 2013 Güz- 2016 Güz-2018 Güz Ara)4*
Kıst/zan/minnet/nebe’ hucurat suresinin ana kavramlarındandır.

17. İman kavramının anlamlarından olmayan nedir?
Cevap: Kişiyi korku ile birlikte emin kılması (2011 Güz- 2013 Güz- 2014 Tek ders- 2016 Güz)4*

18. İman kelimesinin sözlük anlamları arasında bulunmayan nedir?
Cevap: Sabırlı olmak (2011 Güz- 2013 Güz)4*

19. İman kelimesinin zıt anlamı nedir?
Cevap: İnkâr (2011 Güz- 2013 Güz-2016 Güz)3*

20. Lokman suresine göre Kur’ân-ı Kerim kimler için bir hidayet ve rahmettir?
Cevap: Muhsinler (2012 Güz- 2012 Tek ders)2*

21. Nûh kavminin ilahlarından olan ilah hangisidir?
Cevap: Nesr (2011 D. sonu- 2012 Güz- 2012 Tek ders- 2013 Güz- 2013 Tek ders- 2014 Güz- 2016 D. Sonu-2017 Güz Ara-2018 Güz Ara)9*

22. Hangisi Nûh’un muhatabı ikna için sunduğu deliller arasında yer almaz?
Cevap: Kâinatın genişlemesi (2012 Güz-2012 Tek ders- 2013 Tek ders-2018 Güz Ara)4*

23. Mülk suresinin ilk üç ayetinde Yüce Yaratıcının hangi özelliğinden bahsedilmez?
Cevap:  Peygamber göndermesinden/ Allah’a karşı çıkanların pişmanlıkları (2012 Güz- 2014 Tek ders- 2016 Güz-2018 Güz Ara-2019 Güz Ara)5*
Hayatı ve ölümü yaratması/Yedi kat göğü birbiriyle uyumlu yaratması/her şeye gücü yetmesi/hakimiyetin elinde olması mülk süresinin ilk üç ayetinde bahsedilen özelliklerdir.

Gelen Aramalar : aöf, aöf tefsir, aöf tefsir ders notları, aöf tefsir ders notları indir, tefsir ders notları pdf, aöf ilahityat, aöf ilahiyat ders notları, aöf ilahiyat ders özetleri, aöfsoru, aöfsorukitap, aöfdestek, aöfforum

24. Mülk suresinin 8. ayetinde bahsedilen Peygamberin uyarıcı/ korkutucu özelliğindeki nezir kavramı ile aynı anlamda olan kavran nedir?
Cevap: Münzir (2012 Güz- 2013 Güz- 2014 tek ders- 2016 Güz)4*

25. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin insanın hizmetine sunulmasını, hangi kavram karşılar?
Cevap: Teshîr (2012 Güz- 2012 Tek ders- 2013 Tek ders- 2014 Güz- 2015 Tek ders- 2016 D. sonu)6*

26. Haşr suresinde, Nadiroğulları’nın dünyada cezaya, ahirette de cehennem azabına mahkûm oluşları nasıl gerekçelendirilmiştir?
Cevap: Hem Allah’a hem de Hz. Peygamber’e karşı gelmeleri (2012 Güz- 2015 Tek ders)2*

27. Haşr suresi 7. ayeti bağlamında Halife Hz. Ömer, kendi döneminde fethedilen Irak’taki Sevâd arazilerini mücahitlere paylaştırmak yerine, eski sahiplerine zimmetleyerek neyi hedeflemiştir?
Cevap: Hem toprağın işlenmesini sağlayıp gelirden pay almayı, hem de toprak ağaları oluşmasını önlemiş olmayı hedeflemiştir. (2012 Güz- 2013 D. sonu- 2014 Tek ders- 2016 Güz)4*28. Allah’ı unutan, Allah’ın da onları kendilerine unutturduğu kimseler Haşr suresinin ilgili ayetinde dini-ahlaki açıdan hangi vasıfla nitelendirilmektedir?
Cevap: Fasık (2012 Güz- 2012 Tek ders- 2013 Tek ders- 2015 Güz4*)

29. Haşr suresinin son üç ayetinde Allah’ın zikredilmeyen isimleri hangisidir?
Cevap: Basîr – Alîm (2012 Güz- 2013 D. sonu- 2015 Tek ders)3*

30. Hz. Peygamber (s.a.v) ve müminlere ihanet ederek müşrik kureyşlilerle dayanışma içine giren Nadiroğulları’nın durumundan ibret alması istenen insanlar, Haşr suresinde hangi kavramla ifade edilir?
Cevap: Ulü’l – ebsâr (2012 Güz- 2011 D. sonu)2*

31. Allah’ın isimlerinden olan “Müheymin” in anlamı nedir?
Cevap: Her an her şeyi gözetip koruyan, her muhtacın ihtiyacını karşılayan (2012 Güz- 2016 D. Sonu-2018 Güz Ara)3*

32. Hucurât suresinin ilk ayetlerinin nüzulüne sebep olan tartışma, hangi sahabiler arasında geçer?
Cevap: Hz. Ebu Bekir – Hz. Ömer (2012 Güz- 2012 D. sonu- 2012 Tek ders- 2013 Güz- 2013 Tek ders- 2015 Güz-2017 Güz Ara)7*

33. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmek nedir?
Cevap: İman (2012 Güz- 2012 Tek ders- 2013 Tek ders-2018 Güz Ara)4*

34. Lokman, insanın iyilik ya da kötülük adına yaptığı her şeyin Allah tarafından bilindiği, ihata edildiği hususunu, çocuğuna Allah’ın hangi isimlerine dikkat çekerek öğretmektedir?
Cevap: Latîf- Habîr (2011 D. sonu -2013 Güz- 2015 Tek ders)3*

35. Lokman suresi 2. ayette Kur’an’ın niteliği olarak zikredilen, aynı zamanda Allah’ın sıfatlarından biri olan kelime nedir?
Cevap: Hakîm (2011 D. sonu- 2013 Güz2018 Güz Ara)3*

36. Davetçi muhaliflerinin aile içinden de olabileceği gerçeği hangi ayetlerle anlatılmaktadır?
Cevap: Tahrîm (66/10) ve Hûd (11/25/49) (2013 Güz-2014 Tek ders- 2016 Güz)3*

37. Dille ilgili Kur’an ilimleri arasında farklı kelimelerin aynı anlama gelmesini ele alan dala ne ad verilir?
Cevap: Nazâir (2011 D. sonu- 2012 Tek ders- 2013 Güz-2014 Güz-2015 Güz)5*

38. “Teenni ile hareket etmek Allah’tan, acele etmek ise şeytandandır.” hadisi, Hucurât suresinin hangi ayetiyle ilişkilidir?
Cevap: (6) Ey iman edenler! Eğer size güvenilir olmayan biri, bir haber getirirse, bilmeden bir topluluğa sataşıp da sonra yaptığınıza pişman olmamak için, onu iyice araştırınız. (2011 D. sonu -2013 Güz- 2015 Güz)3*

39. Lokman sûresi 6. Ayetinde geçen ve insanlara asılsız hikâyeler anlatanların amacı nedir?
Cevap: Dosdoğru yolu alay konusu yapmak (2014 Güz- 2016 Güz- 2015 D. Sonu)3*

40. Lokman Sûresi 10. Ayetinde geçen “zevc” kelimesinin anlamından olmayan nedir?
Cevap:  Her bir türün alt sınıfı, gök cismi (2014 Güz- 2016 Güz-2016 D. Sonu-2018 Güz Ara)4*
Bir şeyin eşiti/bileşik varlığın her bir ögesi/bir şeyin zıt yönden dengi/varlıklar topluluğunu oluşturan her bir tür “zevc” kelimesinin anlamlarındandır. 

41.Hangi konular Nûh suresinde yer alır?
Cevap: Diriliş gerçeği, insanın yaratılışı, gizli davet, iman rızık ilişkisi (2014 Güz- 2014 D. sonu – 2016 D. Sonu-2017 Güz Ara )5*

42. Hangisi “tecessüs”ün anlamlarından değildir?
Cevap: Güçlü birinin himayesine girmek (2014 Güz- 2015 Güz-2018 Güz Ara)3*
Birinin hastalığını anlama/gayretli araştırma/kusurları öğrenme/kontrol etme “tecessüs”ün anlamlarındandır.

43. “Allah ve resulünün önüne geçmeyin” ifadesinde hangi sanat vardır?
Cevap: Mecaz  (2012 Tek ders- 2013 Tek ders- 2013 D. sonu- 2016 D. sonu -2016 Güz)5*

44. Hucurât suresinin ana kavramları nedir?
Cevap: Temel ahlaki değerler ve davranışlar (2016 Güz)1*

 45.  “Salah” kelimesinin sözlük anlamlarından olmayan nedir?
Cevap: Bir işi acele yapmak (2011 D. sonu- 2013 D. sonu- 2015 Tek ders- 2017 Güz Ara)4*

46. Hangisi Lokman suresinin 3. Ayetindeki “ihsan” kavramının anlamlarından değildir?
Cevap: Allah’ın dinine yardım etmek (2014 D. sonu- 2017 Güz Ara)2*

47. Hangisi güçlü birinin himayesine girip korunmak anlamındadır?
Cevap: Takvâ (2014 D. sonu- 2017 Güz)2*

48. Hangisi Lokman sûresi 28-29. ayetlerde Allah’ın kudretinin mükemmelliğine ve kusursuz yaratıcılığına ilişkin verilen örneklerden biri değildir?
Cevap: Gökleri direksiz yaratması/göğün katmanlar halinde yaratılması (2017 Güz Ara-2019 Güz Ara)2*
Güneşi ve Ay’ı insanın hizmetine vermesi/İnsanların yaratılması/İnsanların öldükten sonra diriltilmesi/Gündüzü kısaltarak geceyi uzatmak lokman suresi 28-29 ayetlerde geçer.

 49. Hangisi Nuh sûresinin özellikleri arasında yer almaz?
Cevap: Surede coğrafi anlamda yer ve tarihi anlamda zamanın belirtilmesi/ Nuh’un gemisinden söz edilmesi(2017 Güz Ara-2018 Güz Ara)2*

50. Haşr suresi 19. ayette yer alan “Allah’ı unutmak” ifadesiyle kastedilen anlam nedir?
Cevap: Allah’ın kulu olduğu bilincinden yoksunluk (2017 Güz Ara-2019 Güz Ara-2019 Üç Ders)3*

51. Haşr suresi 23. ayette geçen “Aziz” sıfatının anlamı nedir?
Cevap: Gerçek anlamda kudret, izzet ve şeref sahibi, mutlak üstün ve yüce olan (2017 Güz Ara)1*

52. Hangisi Mülk Suresinin isimlerinden biridir?
Cevap: Mücadile/Vâkiye (2017 Güz Ara-2019 Güz Ara)2*

53. Ehl-i sünnet mezheplerinin “Allah’ın eli” kavramına verdiği anlam nedir?
Cevap: Allah’ın gücü (2017 Güz Ara)1*54. “İnanan ve salih amel işleyenler” ifadesinin geçtiği ilk sure hangisidir?
Cevap: Asr (2017 Güz Ara)1*

55. Hangisi Allah’ın ilim ile ilgili sıfatlarından biridir?
Cevap: Habîr (2018 Güz Ara)*

56. Dil ile ilgili Kur’an ilimleri arasında farklı kelimelerin aynı anlama gelmesini ele alan dala ne ad verilir?
Cevap: Nazaîr (2018 Güz Ara)1*

 57. Hucurat suresinin 4. ayetinde geçen ve adını bu kelimeden alan “el-hucurat” kelimesinin anlamı nedir?
Cevap: Odalar (2018 Güz Ara)1*

58. Kur’an’a göre imandan sonra en önemli husus olan amel kavramı ile ilgili hangi ifade doğrudur?
Cevap: İnsanların yaptıkları bilinçli davranışlar. (2018 Güz Ara)1*

58. Kur’an’a göre, insanın Allah’a inanmasının temel nedeni nedir?
Cevap: Makul bir tutum içinde olmak (2018 Güz Ara)1*

59. Hangisi din kavramının İslami kaynaklardaki anlamlarından biri değildir?
Cevap: Amaç (2019 Güz Ara)1*
Karşılık/üstün gelme/itaat/millet din kavramının İslami kaynaklardaki anlamlarıdır.

60. Rahim kelimesi ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: Mahlûkatı bağışlayan onlara acıyan demektir. (2019 Güz Ara)1*

61. Fatiha Suresi ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
Cevap: Allah’a itaatin, anne babaya saygının önemi vurgulanır. (2019 Güz Ara)1*
Fatiha suresi, kur’an’ın özeti mahiyetinde olduğu kabul edilir/Mekke döneminin ilk yıllarında inmiştir./Yedi ayettir./Tamamı bir defada inen surelerdendir.

62. Hangisi Lokman Suresi 32. ayette geçen “muktasıd” kelimesinin anlamlarından değildir?
Cevap: Hak ile batılı ayırt edemeyen (2019 Güz Ara)1*
Tehlike sırasında ulaştığı samimi inancını kurtulunca da sürdüren/sözüyle dengeli, ölçüye uygun davranan/doğru bir inancı ifade etmekle birlikte inkârını içinde saklayan/İnkar etmekle inanmak arasında tereddüt eden; “muktasıd” kelimesinin anlamlarındandır.

63. hangisi Nûh Suresi’nin özelliklerinden biri değildir?
Cevap: Hûd (as)’un kavmine tebliğinden söz edilmesi (2019 Güz Ara)1*

64. Hangisi Nuh Suresi 21-24. ayetlerde geçen, Nuh kavminin ilahlarından biridir?
Cevap: Süvâ (2019 Güz Ara)1*

65. Mülk Suresi 13-14. Ayetlere göre hangisi Allah’ın ilim ile ilgili sıfatlarından biridir?
Cevap: Latîf (2019 Güz Ara-2019 Üç Ders)2*

66. Mülk Suresi 5. ayette Mesâbîh kelimesinin nekre olarak kullanılması neye işaret etmektedir?
Cevap: Anlatılan güzelliğin en üst düzeyde olduğuna (2019 Güz Ara)1*

67. Hangisi Haşr Suresinde bahsedilen muhacirlerin özelliklerinden biridir?
Cevap: Yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olmaları (2019 Güz Ara)1*

68. Hangisi “Eğer biz bu Kur’an’ı bir dağın tepesine indirmiş olsaydık,  o dağın ilahi hitaba muhatap olmasının ağır sorumluluğu altında ezilip Allah korkusundan paramparça olduğunu görürdün.” mealindeki Haşr Suresi 21. ayetin içerdiği mesajlardan biridir?
Cevap: Kur’ân’ın büyüklüğünü hissetmeyen tüm çevrelerin taş kalpli olduğu (2019 Güz Ara)1*

Yorum Gönder

Yorum Gönder