-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Miraç Hadisesindeki Bazı Hikmetler Fazilet Takvimi

 

Miraç Hadisesindeki Bazı Hikmetler  Fazilet Takvimi

Miraç Hadisesindeki Bazı Hikmetler  Fazilet Takvimi

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, Mîraç Gecesi bir kavim gördü. O kavim, bir günde ekin ekiyorlar ve ertesi gün o ekini hasat ediyorlardı. Hasat ettikleri ekin de o anda tekrar başak veriyordu. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.), “Ey Cebrâîl, bunlar kimlerdir?” diye suâl buyurdu. Cebrâîl (a.s.) da “Onlar, Allâh yolunda cihâd edenlerdir ki yaptıkları güzel amellerine yedi yüz ve daha fazlasıyla sevap ihsan olunur ve bir şey infâk ederlerse Allâhü Teâlâ, hemen onun mukabilini (daha iyisini) verir.” dedi.


Semaya vardıklarında, Cebrâîl (a.s.), her bir semânın kapılarının tek tek açılmasını istemiştir. Bundaki hikmet, Resûlullah Efendimizin (s.a.v.) bu kapıların dâima açık tutulduğunu zannetmemesi, kapıların sırf onun zâtının şerefine açıldığını bildirmek içindir. Bu sebeple kapı ile vazifeli melekler, Cebrâîl aleyhisselâm’a, “Muhammed (a.s.) kim?” diye sormadılar da “Ona, Mîraç için izin verildi mi?” diye sordular. Zira zâtını bütün ehl-i semâ tanırdı.


Evliyâullahtan bir zât demiştir ki: “Semâ ile arz arasında bir deniz vardır. İsmi, Mekfûf’tür. Yeryüzünün bütün denizleri, ona nispetle okyanusta bir damla gibidir. Bu takdirde bu deniz, Mîraç’ta Resûlullah Efendimizin (s.a.v.) geçmesi için yarılmıştır. Bu ise Kızıldeniz’in Mûsâ (a.s.) için yarılmasından daha büyük bir mucizedir.”


Mûsâ aleyhisselâm’ın Cenâb-ı Hak ile mükâlemesi (konuşması) için, (kırk gün gibi) belirli bir hazırlık vakti tayin edilmiştir. Resûlullah Efendimizin mîracı ise hiç beklemeden bir anda vâki olmuş ve Peygamber Efendimize (s.a.v.) bekleme zahmeti verilmemiştir.


Peygamber Efendimizin (s.a.v.), namaz husûsunda Mûsâ aleyhisselâm ile görüşmesindeki hikmet, onun ümmetinin, diğer ümmetlerden daha çok namazla mükellef kılınmış olmasındandır.


Mîraç hâdisesinde daha bunun gibi nice hârikulâde hâller ve hikmetler vardır.Yorum Gönder

Yorum Gönder