-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1.SINIF BAHAR DÖNEMİ DERS TAKİP ÇİZELGESİ


AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1.Sınıf Bahar Dönemİ Ders Takİp Çİzelgesİ
AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI
Ara Sınav Üniteleri
AS: 19-20 Nisan 2014
1.Sınıf Bahar Dönemi Ders Takip Çizelgesi
Dönem Sonu Üniteleri DS: 07-08 Haziran 2014

Dersİn Kodu ve Dersİn Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
İLH1006 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ


2
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II


3
ARA1002 ARAPÇA II


4
İLH1008 İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ


5
İLH1007 HADİS TARİHİ VE USULÜ


6
İLH1010 TÜRK İSLÂM EDEBİYATI


7
İLH1009 İSLÂM KURUMLARI VE MEDENİYETİ1.OTURUM 1251
CUMARTESI SABAH 9.30 OTURUMU
2.OTURUM 2251
PAZAR SABAH 9.30 OTURUMU
İLH1006 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ
İLH1008 İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II
İLH1007 HADİS TARİHİ VE USULÜ
ARA1002 ARAPÇA II
İLH1010 TÜRK İSLÂM EDEBİYATI

İLH1009 İSLÂM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İLH1006
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ
BİL102U
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II
ARA1002
ARAPÇA II
Ünite 1:
Kur’ân’ın Nüzûlü ve Metinleşmesi
Ünite 1: 
Bilgisayar Donanımı
ve Hata Bulma
Ünite 1:
Türeyiş Yönünden İsimler 
Ünite 2:
Kur’ân’ın Tanımı ve Niteliği
Ünite 2: 
Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya
Ünite 2:
Sahih Fiillerin Çekimleri
Ünite 3:
Tefsîrin Tanımı ve Niteliği 
Ünite 3: 
Özel Uygulama Yazılımları 
Ünite 3:
Fiillerde İ‘râb
Ünite 4:
Tefsîrin Doğuşu ve Tedvîni
Ünite 4: 
Bilişim Hukuku ve Etiği
Ünite 4:
Beş İsim ve İ‘râbı
Ünite 5:
Temel Tefsîr Yöntemleri
Ünite 5: 
e-Öğrenme
Ünite 5:
Zamirler
Ünite 6:
Tefsîr Ekolleri
Ünite 6: 
E-Devlet Uygulamaları
Ünite 6:
Soru Edatları 
Ünite 7:
Kur’ân Lafızlarına Dair İlimler
Ünite 7: 
Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
Ünite 7:
İşâret İsimleri
Ünite 8:
Kur’ân’ın Manalarına Dair İlimler
Ünite 8: 
Günümüzde Bilişimin
Stratejik Teknolojileri
Ünite 8:
Haberin Öne Geçmesi
Ünite 9:
Tarihî Olgularla İlişkili
Kur’ân İlimleri

Ünite 9:
İnne ve Benzerleri
Ünite 10:
Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlamada Yeni Yönelişler

Ünite 10:
Kâne ve BenzerleriAÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1.Sınıf Bahar Dönemİ Ders Takİp Çİzelgesİ
AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI
Ara Sınav Üniteleri
AS: 19-20 Nisan 2014
1.Sınıf Bahar Dönemi Ders Takip Çizelgesi
Dönem Sonu Üniteleri DS: 07-08 Haziran 2014

Dersİn Kodu ve Dersİn Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
İLH1006 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ


2
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II


3
ARA1002 ARAPÇA II


4
İLH1008 İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ


5
İLH1007 HADİS TARİHİ VE USULÜ


6
İLH1010 TÜRK İSLÂM EDEBİYATI


7
İLH1009 İSLÂM KURUMLARI VE MEDENİYETİ1.OTURUM 1251
CUMARTESI SABAH 9.30 OTURUMU
2.OTURUM 2251
PAZAR SABAH 9.30 OTURUMU
İLH1006 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ
İLH1008 İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II
İLH1007 HADİS TARİHİ VE USULÜ
ARA1002 ARAPÇA II
İLH1010 TÜRK İSLÂM EDEBİYATI

İLH1009 İSLÂM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İLH1008
İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ
İLH1007
HADİS TARİHİ VE USULÜ
İLH1010
TÜRK İSLÂM EDEBİYATI
İLH1009
İSLÂM KURUMLARI
VE MEDENİYETİ
Ünite 1:
İslam Hukukunun Mahiyeti
ve Temel Özellikleri
Ünite 1: 
Hadis İlmi:
Temel Kavramları ve Alt Dalları
Ünite 1:
Din ve Edebiyat
Ünite 1:
Kültür ve Medeniyet
Ünite 2:
İslam Hukukunun Oluşumu
ve Tarihsel Gelişimi
Ünite 2: 
Hadislerin Korunması
ve Kayıt Altına Alınması
Ünite 2:
Türk – İslâm
Edebiyatının Kaynakları
Ünite 2:
İslâm Medeniyetinin
Doğuşu ve Kaynakları
Ünite 3:
İslam Hukuk Ekolleri
Ünite 3: 
Hadislerin Tasnifi
ve Temel Hadis Kitapları
Ünite 3:
Türk – İslâm Edebiyatında Nazım Şekilleri
Ünite 3:
İslâm Medeniyetinin Özellikleri
Ünite 4:
İslam Hukukunun Kaynakları
Ünite 4: 
Temel Hadis Kaynakları Üzerine Yapılan Çalışmalar 
Ünite 4:
Türk – İslâm Edebiyatında Belâgat Başlıca Edebî Sanatlar
Ünite 4:
İslâm Medeniyetinin Dünya Medeniyet ve Bilimine Katkısı
Ünite 5:
Hüküm Teorisi
Ünite 5: 
Yakın Dönem Hadis Çalışmaları
Ünite 5:
XV. Yüzyıla Kadar
Türk – İslam Edebiyatı
Ünite 5:
İdarî ve Siyasî Kurumlar
Ünite 6:
İctihat Teorisi
Ünite 6: 
Tarihsel Süreçte Hadis
Eğitim-Öğretimi ve Âdâbı
Ünite 6:
XVI – XX. Yüzyıl
Türk – İslam Edebiyatı
Ünite 6:
İslam Medeniyetinde
Sosyal Dayanışma ve Vakıflar
Ünite 7:
İslam Hukukunun Sistematiği,Literatürü
ve Genel Prensipleri 
Ünite 7: 
Râvî
Ünite 7:
Allah Teâlâ ile
İlgili Edebî Türler
Ünite 7:
İktisadî Kurumlar
Ünite 8:
Mülkiyet ve Akit Teorisi
Ünite 8: 
Hadis Öğrenim
ve Öğretim Yöntemleri
Ünite 8:
Hz. Peygamber ile
İlgili Edebî Türler
Ünite 8:
Eğitim-Öğretim Kurumları
Ünite 9:
Aile Hukuku
Ünite 9: 
Hadislerin
Değişik Açılardan Taksimi
Ünite 9:
Dinî Tür ve Konular
Ünite 9:
Hukuk Kurumları
Ünite 10:
Ceza Hukuku
Ünite 10: 
Mütevâtir, Âhâd, Zayıf
ve Mevzû Hadisler
Ünite 10:
Tasavvuf ve Edebiyat
Ünite 10:
Askerî Kurumlar


Yorum Gönder

Yorum Gönder