Finansal Yönetim 2, Aöf Finansal Yönetim 2 çıkmış sorular, AÖF Finansal Yönetim 2 ders notları, Finansal Yönetim 2 ders özetleri

Finansal Yönetim 2

2021 Vize Soruları

Finansal Yönetim 2, Aöf Finansal Yönetim 2 çıkmış sorular, AÖF Finansal Yönetim 2 ders notları, Finansal Yönetim 2 ders özetleri

FİNANSAL YÖNETİM II

1-) bir menkul kıymetin …….. o varlığın getirisinin , beklenen getirenden ne kadarlık bir oranla farklılık göstereceğini gösterir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Cevap : standart sapması

2-)

I. Bu tahvillerde kupon fazi ödemesi yoktur

II. Tahvil ihraç tarihinde nominal değerden iskontolu olarak satılır ve tahvil sahibine vadede nominal değer ödenir

III. İhraç değeri ile nominal değer arasındaki fark tahvil sahibinin gelirini oluşturur

Yukarıdaki özelikleri sayısal tahvil aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : Kuponsuz Tahvil