Örgütsel Davranış, Aöf Örgütsel Davranış, Örgütsel Davranış ders notları, Örgütsel Davranış vize soruları, Örgütsel Davranış pdf indir 

Örgütsel Davranış

2021 Vize Çalışma Notları

Örgütsel Davranış, Aöf Örgütsel Davranış, Örgütsel Davranış ders notları, Örgütsel Davranış vize soruları, Örgütsel Davranış pdf indir

1. Ali'nin çalışanları güdülemek anlamak onlarla çalışmak grup yaşantısını bilmekle ilgili tutum ve davranışları iyi bir yönetici olmasını kolaylaştırmaktadır.

Yukarıdaki bilgiye göre Ali'nin sahip olduğu hangi bilgi ve beceriye vurgu yapılmaktadır? İnsan ile ilgili bilgi

2. ……… bilinçdışı olduğu gibi kabul edilen inanç algı düşünce ve hislerdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Sayıltılar

3. Ayşe'nin çalıştığı örgüte karşı vaziyetini belirleyen İş arkadaşları değil kendi tecrübeleridir Ayşe örgütünün adil ve çalışılabilir olduğuna inanmaktadır.

Yukarıdaki bilgilere göre Ayşe'nin yararlandığı çoğu bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? Bilişsel Bileşen