Türk İslam Edebiyatı, Aöf Türk İslam Edebiyatı, Aöf Türk İslam Edebiyatı çıkmış sorular, Türk İslam Edebiyatı pdf indir, Türk İslam Edebiyatı ders özetleri

Türk İslam Edebiyatı

2021 Vize Çalışma Notları

Türk İslam Edebiyatı, Aöf Türk İslam Edebiyatı, Aöf Türk İslam Edebiyatı çıkmış sorular, Türk İslam Edebiyatı pdf indir, Türk İslam Edebiyatı ders özetleri


1. Yazılış ve okunuş itibarıyla aynı olan, mısra sonlarındaki ses benzerliğine .... adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Cevap: kafiye

2. Dini terim olarak pek çok tanımı yapılmıştır. Edebiyat açısından dinin iki tarifi yapılabilir. Birincisi din, edebiyatın kaynağıdır. İkincisi ise din tanınmasında, yayılmasında ve kültürel değerlerin oluşmasında Edebi eserin dili ifade ve formların yararlanılan sosyal bir kurumdur.
Yukarıdaki din tanımına göre aşağıdakilerden hangisi Türk İslam edebiyatına ait dini edebi türler arasında yer almaz?
Cevap: koşuklar


3. Ebcet ile ilgili kaleme alınan Esraru’l-huruf adlı eser aşağıdaki muhaliflerden hangisine aittir?
Cevap: İsmail Hakkı Bursevi