-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Arapça 1 Yeni Ders Kitabı PDF İndir - Aöf İlahiyat

Aöf Arapça Pdf indir, Aöf Destek, Aöf İlahiyat, Aöf Soru, Arapça 1 Ders Kitabı, Ders Kitapları, İlahiyat Ders Kitapları

ARAPÇA 1

aöf, aöf ilahiyat, aöf ilahiyat arapça kitabı, arapça 1 indir, arapça 1 kitabı pdf indir, Aöf ders kitapları, arapça öğrenmek, arapça nasıl öğrenilir, arapça yardımcı kitap, arapça gramerler, pratik arapça, arapça dersleri, ilahiyat arapça dersi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans İlahiyat Programı Arapça 1 Ders Kitabı PDF indir

İÇİNDEKİLER

1.ÜNİTE: Ayrık Özne Zamirleri (Merfû Munfasıl Zamirler)

Giriş .............................................................. 3

Günlük Hayatımızda Arapça 1 ...................... 3

Selamlaşma ............................................ 3

Dilbilgisi: Ayrık Özne Zamirleri

(Merfû Munfasıl Zamirler)............................ 6

Ayrık Özne Zamirleri

(Merfû Munfasıl Zamirler) .................. 7

Kendini Tanıt................................................... 11

Mâzî Fiil Çekimi (Di’li Geçmiş Zaman)......... 15

Mâzî Bir Fiilin Örnek Çekim Tablosu.... 15


2.ÜNİTE: Arapçada Fiiller (Aksâm-ı Seb‘a)

Giriş .............................................................. 29

Günlük Hayatımızda Arapça 2 ..................... 29

Selamlaşma ve Tanışma .............................. 29

Dilbilgisi : Arapçada Sülâsi Fiiller ................. 31

Aksâm-ı Seb‘a ........................................ 32

Muzâri Fiil Çekimi (Şimdiki/Geniş Zaman)....... 36

Muzâri Bir Fiilin Örnek Çekim

Tablosu ................................................... 36

Bitişik Nesne Zamirleri (Mansûb

Muttasıl Zamirler) ........................................ 38

Mesleğin Ne?.................................................. 39

Bir Diyalog ............................................. 41


3.ÜNİTE: Arapçada İsimler (Tekil - İkil - Çoğul)

Giriş ................................................................. 51

Günlük Hayatımızda Arapça 3....................... 51

Kahvaltı................................................... 51

O Kim? ................................................... 52

O İkisi Kim?............................................ 52

Dilbilgisi: Arapçada İsimler (Merfû, Mansûb,Mecrûr).. 54

Arapçada İkiller .............................................. 56

Arapçada Çoğullar ......................................... 60

Düzenli Eril Çoğul ................................. 60

Düzenli Dişil Çoğul ................................ 61

Düzensiz Çoğul (Cem‘u’t-Teksîr) ......... 64

 

4.ÜNİTE: Arapça Fiil Cümlesi

Giriş .............................................................. 83

Günlük Hayatımızda Arapça 4...................... 83

Tatilde Ne Yaptın?................................. 83

Dilbilgisi: Arapçada Fiil Cümlesi.................... 86

Fiil Cümlesinin Öznesi ......................... 86

Fiil Cümlesinde Fiil-Fâ‘il İlişkisi ............ 86

Bitişik Özne Zamirleri

(Merfû Muttasıl Zamirler).................... 88

Fiil Cümlesinin Nesnesi ................................ 89

Fâ‘il ile Mef‘ûl’ün Yer Değiştirmesi ...... 91

Fâ‘il ile Mef‘ûl Ne Zaman Yer

Değiştiremez? ....................................... 91

Ne Yedin?, Ne İçtin?...................................... 93

Ne İçersin? ............................................ 94

Ne Yersin? ........................................... 95

 

5.ÜNİTE: Arapçada İsim Cümlesi

Giriş.................................................................. 109

Günlük Hayatımızda Arapça 5....................... 109

Kütüphane Nerede? ............................ 109

Dilbilgisi: Harf-i Cerler ve Yer Zarfları.......... 110

Arapçada İsim Cümlesi .................................. 116

Haber Çeşitleri ............................................... 120

Haberin Mufred Olması ....................... 120

Haberin Cümle Olması .......................... 120

Haberin Şibih Cümle Olması ................ 121

Haberin Mubtedadan Önce Kullanılması...... 122

Nerede Yaşıyorsun? ..................................... 124


6.ÜNİTE: Arapçada İşaret Sıfatları

Giriş ................................................................. 137

Albüm ..................................................... 137

Günlük Hayatımızda Arapça 6...................... 137

Dilbilgisi: Arapçada İşaret Sıfatları................ 139

Yakın İçin İşaret Sıfatları ...................... 139

Uzak İçin İşaret Sıfatları ....................... 143

Soru Edatları .................................................. 147

Nerede Çalışıyorsun? .................................... 154

 

7.ÜNİTE: Arapçada İsim Tamlaması

Giriş............................................................... 165

Günlük Hayatımızda Arapça 7....................... 165

Günler, Aylar, Mevsimler...................... 165

Dilbilgisi: Arapçada İsim Tamlaması............. 167

Tamlamanın Ögeleri ............................. 168

Tamlamanın Türleri .............................. 168

Evde Ne Var? ................................................. 174

Evin Bölümleri ....................................... 175

Mutfak.................................................... 175

Yemek Odası........................................... 176

Oturma Odası......................................... 177

Banyo...................................................... 177

 

8.ÜNİTE: Arapçada Sıfat Tamlaması

Giriş............................................................... 191

Günlük Hayatımızda Arapça 8 ..................... 191

Doktor Muayenehanesinde.................. 191

Dilbilgisi: Arapçada Sıfat Tamlaması ........... 193

Ben Bir Doktorum ......................................... 200

İnsan Vücudu.......................................... 202

 

9.ÜNİTE: Arapça Fiillerde Olumsuzluk, Emir, Nehiy

Giriş .............................................................. 221

Günlük Hayatımızda Arapça 9 ..................... 221

Alışveriş Listesi ...................................... 221

Dilbilgisi: Fiillerde Olumsuzluk..................... 223

Mâzî Fiilin Olumsuzu ............................ 223

Muzâri Fiilin Olumsuzu ........................ 224

Cezm Alâmetleri ................................... 226

Arapçada Emir Kipi ........................................ 230

Emr-i Hâzır ........................................... 230

Nehy-i Hâzır ......................................... 232

Neye İhtiyacın Var? ...................................... 234

Sebzeler ................................................. 235

Meyveler ............................................... 235

Renkler .................................................. 236

 

10.ÜNİTE: Arapça Fiillerde Emr-i Gâib ve Nehy-i Gâib

Giriş .............................................................. 225

Günlük Hayatımızda Arapça 10 .................... 255

Spor Sevgisi ............................................ 255

Dilbilgisi: Emr-i Gâib ve Nehy-i Gâib............ 257

Emr-i Gâib .............................................. 257

Nehy-i Gâib ............................................ 258

Ayrık Nesne Zamirleri (Mansûb Munfasıl

Zamirler) ...................................................... 261

Spor Türleri ............................................ 262

Hangi Sporu Yapıyorsun?.............................. 263

 

Arapça 1 Ders Kitabı PDF İndir


Yorum Gönder

Yorum Gönder