aofsoru,aofsorukitap, aöf inkılap özet, aöf atatürk ilke ve inkılapları ders özeti, aöf inkılap ünite özetleri, aofsorukitap.com, aöf inkılap vize özet, aöf inkılap final özet

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

• Osmanlı devletinin kurduğu toprak düzeni ile elde ettiği kazanımlar:
Köylünün yaşamı boyunca işleyebileceği toprağın sahibi olması
Memuru olan sipahiye para ödemekten kurtulması.
Sipahiden ve köylüden aldığı vergi ile hazineye gelir sağlaması
Sipahiye yüklediği asker yetiştirme görevi ile güçlü bir orduya sahip olması