Aöf İş Güvenliği Mevzuatı, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı indir, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı çıkmış sorular, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı vize - final soruları indir, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı ders özetleri, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı kitap özeti, aofsoru, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı pdf indir

 Aöf İş Güvenliği Mevzuatı, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı indir, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı çıkmış sorular, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı vize - final soruları indir, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı ders özetleri, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı kitap özeti, aofsoru, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı pdf indir

İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI

1. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerini kapsayan 28532 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Bu yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının fiziki alt yapısını belirler.

2. İşveren; ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla iş yerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, işten ayrılma tarihinden itibaren en az ………………. yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını sakla Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: 15

3. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekimlerinin rehberlik ile ilgili görevleri arasında yer almaz? Cevap: İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri ilgili bakanlığa yazılı olarak bildirmek

4. Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddelere ……………………..

denir.

Cevap: Aşındırıcı madde