Aof Küresel Pazarlama dersi soru cevapları. Bu sorular sınavda sizlere yardımcı olacaktır. Hiç kitap açmayan kişiler için bu sorular tavsiyemizdir.

KÜRESEL PAZARLAMA SORU CEVAP


Ünite-1 Küresel Pazarlama :Temel Kavramlar ve Kapsamı

1)Malların ve hizmetlerin ,fikirlerin,sermayenin,teeknolojinin ,bilginin,kültürün ve bireylerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışına ne denir ?
-Küreselleşme

2)Müşteri ihtiyaçlarına ulusal alanda cevap veren işletmeler hangi yaklaşımı kullanmaktadır ?
-Yerel Pazarlama

3)Ürettiği ürünlerin kendi ulusal sınırların dışında talep görebileceğinin farkına varıp en az maliyetle dış pazara yönelen yaklaşım hangisidir?
-İhracaat Pazarlaması

4)İşletmenin ihracaat yapmadan yeni pazarlara ortaklık veya doğrudan yatırımlarla girmesini elen alan hangisiyle açıklanır?
-Uluslararası Pazarlama

5)Küresel müşteri ihtiyaçlarını belirleyip pazarlama faaliyetlerini bu çerçevede gerçekleştirilmesine ne ad verilir ?
-Küresel Pazarlama

6)Tarifeler,tarife dışı tedbirler ve idari uygulamalat hangi kavramla açıklanır ?
-Pazara Giriş Engelleri

7)Günümüzde en çok öne çıkan küresel pazarlama yaklaşımı hangisidir?
-Küresel düşün yerel hareket et

8)Kendi ülkelerinin diğer ülkerlerden daha üstün gören işletmeler hangi eğilimdedirler ?
-Kendine Odaklı Yönetim
9)Hangi pazarlama yönelimi her ülkeyi birbirinden farklı görür ve her ülkeye göre farklı pazarlama stratejileri uygular ?
-Çok Odaklı Yönelim

Ünite -2 Küresel Pazarlamayı Etkileyen Ekonomik ve Demografik Koşullar

1)Altyapı imkanları gelişmiş ,ihraççı ülkelere ne denir?
-Yeni sanayileşen ülkeler

2)Potansiyel bir pazarın olması için em öenmli unsur nedir ?
-İnsan

3)Bir ülkenin parasının değerinin artırılmasına na ad verilir ?
-Revalüasyon

4)Yoksullılkal mücadele eden kurum hangisidir?
-Dünya Bankası

5)En kapsamlı ticaret bloğu hangisidir?
-Politik Birlik

6)En basit kapsamlı ticaret blopu hangisidir?
-Serbest ticaret antlaşması

7)Üye ülkeler arasında üçünçü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesinin uygulandığı blok hangisidir?
-Gümrük Birliği

8)Üye ülkeler arasında serbest sermaye ve işgücü dolaşımının serbert olduğu ticaret bloğu hangisidir?
-Ortak Pazar

9)Advalorem vergiler ne şekilde alınır ?
-Malın değerinin belirli bir yüzdesi üzerinden

10)Ürünlerin ağırlığı veya miktari üzer,inden alınan vergilere ne ad verirli ?
-Spesifik Vergiler

11)Siyasi ve ticari sorunlar sebebiyle kullanılan tarif hangisidir ?
-Ayrımcı tarife

Ünite -3 Kültürel,Politik ve Teknolojik Çevrenin Küresel Pazarlamaya Etkileri

1)Farklı bir kültürdeki değerin diğer kültürlerce alınıp kendine özgü şekilde yorumlanılıp uygulanması kültürün hangi özelliğidir ?
-Kültürün adepte edilebilmesi
2)Ortak mülkiyeti öne alan rejim hangisidir ?
-Sosyalizm

3)Transfer riski nedir ?
-Fonların ülkeler arasındaki akışını engeller .

4)Teknolojik çevrenin pazarlama üzerindeki en büyük etkisi nedir ?
-Elektronik ticaretin ortaya çıkması

5)Stok maliyetlerinde önemli bir azalma meydana getiren teknolojik gelişme hangisidir ?
-Elektronik Veri Değişimi

6)Uzun zaman alan ve yüksek maliyetli olan analiz yöntemi hangisidir ?
-Entegre Analiz

7)Önceden belirlenmiş değişkenlerin çok değişkenli analiz yöntemleri kullanılmasıyla yapılan analiz yöntemi hangisidir ?
-Kantitatif Yöntemler

Ünite-4 Uluslar arası Pazarlara Giriş Stratejileri


1)Türkiye 'deki işletmelerin Uluslararası pazarlara giriş yollarından en yaygın olanı hagisidir ?
-İhracaat

2)En kolay ve en az rsiki olan Uluslar arası pazarlama yöntemi hangisidir?
-İhracaat

3)Olası fırsatların değerlendirilememesi hangi ihracaat türünde görülür?
-Dolaylı İhracaat

4)Fikir ,patent marka ve logo gibi unsıurların kullanım hakkını veren sözleşme tipi hangisidir ?
-Lisans Anlaşması

5)Alkolsüz içecek ve fast-food sektörlerinden yaygın olarak kullanılan sözleme tipi hangisidir ?
-Franchising

6)Uluslararası firmanın pazarlama faaliyetlerini kendisinin üstlendiği,ürünlerin ise dış pazardaki yerel bir firmaya yaptırdığı pazarlama tipi hangisidir ?
-Sözleşmeli üretim

7)Bilgi transferinin yapıldığı sözleşme tipi hangisidir ?
-Yönetim Sözleşmeleri

8)Uluslararası pazarlara giriş yöntemlerinden en rsikli olanı hangisidir ?
Doğrudan yatırı