-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Bil102u Ünite 8 Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri Bizim Sınıf Etkinliği Ders Notları 23.Mayıs.2014.Cuma


Ünite 8: Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri
Bizim Sınıf Etkinliği Ders Videoları, Ders Özeti, Çoktan Seçmeli ve KSC Soruları
Aofilahiyat Donemiki 23.Mayıs.2014.Cuma

Eseminer Videosu Süre: 42:14

GÜNÜMÜZDE BİLİŞİMİN STRATEJİK TEKNOLOJİLERİ Ders Özeti
Teknoloji Çeşitleri:
         Bulut Bilişim
         Mobil Cihaz ve Mobil Uygulamaları
         Büyük Veri
         Akıllı Bilişim
Genel Bilgiler
         VM, Sanal Makine İşletim Sistemi, MainFrame sunucular üzerinde çalışan işletim sistemidir. İlk versiyonu 1972 yılında VM/370 adı ile kullanıma sunulmuştu.
         IBM çözümünde kullanılan salan makinenin tanımını ise ilk defa Popek ve Goldbergyapmıştır.
Sanal Makinelerin İşlevleri
         Sistem Sanal Makineleri:  Bir arayüz yardımı ile ayarlanan gerçek makine kaynakları paylaşımlı olarak kullanılır.
         Proses Sanal Makineleri: Herhangi bir konak işletim sistemi üzerinde modül olarak çalışan ve kendi içinde çalışacak proğram bileşenlerinin üzerinde çalışılan donanım yada işletim sisteminden bağımsız olmasını sağlayan sanal makine tipidir.

Sanallaştırma Çeşitleri
         Ağ Sanallaştırması
         Yedekleme Sanallaştırması
         Sunucu Sanallaştırması
Sanallaştırma Yazılımları Örnekleri
         KVM
         VirtualBox
         Xen
Bulut Bilişim Anahtar Özellikleri
         Self servis hizmet sunumu
         Geniş Ağ erişimi ile konumdan bağımsız kaynak havuzu
         İzlenebilen ve ölçülebilen hizmet sunumu
         otomatik servis kurulumu
Bulut Bilişimin Kullanıcılara Sağladığı Faydalar
         Maliyetlerdeki Düşüş
         Esneklik
         Yönetim Kolaylığı
         Taşınabilirlik
         Üstün Devamlılık ve Güvenlik
Bulut Bilişim Üç Temel Model
         Genel Bulut: Çoğu ticari işletmeler bu modeli kullanır.
         Özel Bulut: Tipik olarak kendi özel ağı içinde yer alan iç kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
         Karma Bulut : iki modelin karışımı dır .
Büyük Veri Kavramı :
         Olgunlaşmakta olan Bilişim Teknolojisini kullanımının doğal bir sonucudur.
         Piyasa koşulları kurumları bir yerde kullanmaya mecbur ettiği bir kavramdır.
         Teknolojik gelişim ya da piyasa koşulları değil, aynı zamanda sosyal bir gelişim sonucudur
         Veriye çok farklı bir perspektif bir bakabilmek bir yerde bilişimi çok yoğun kullanan sosyal mühendislik bakış açısı gerekir.
Yapısal Veriler:  Kayıtların belli bir düzen içinde olduğu bilgilerdir. Örnek kredi kartı harcama kayıtları
Yapısal Olmayan Verile : Herhangi bir düzeni olmayan, gelişigüzel yapıdaki bilgilerdir. Örnek gazetede okuduğumuz bir makale
Ünite İle İlgili Önemli Kısa Bilgiler
         Bulut Bilişim anahtar Özellikleri :
– Konumdan bağımsız kaynaklara erişim sağlaması
Otomatik servis kurulumu
– Self servis hizmet sunumu
– Hizmet sunumunun kolay izlenebilmesi ve ölçülebilmesi
         Bulut Bilişim Kullanıcılara Sağladığı faydalar :
– Maliyetlerdeki düşüş
– Esneklik
– Taşınabilirlik
– Yönetim Kolaylığı
         Web Tarayıcımız üzerinden ulaştığımız elektronik posta uygulamalarından Yazılım / Uygulama Bulut Servisi Bulut İş Modeli Hizmet sunumuna örnektir.
         Mobil Uygulamaların gelişmesinde, Teknolojideki değişim
– Kullanıcıların her yerden bilgiye erişim istekleri
– GSM ağında veri kullanımının ucuzlaması
– Firmaların müşterilerine uzaklaşması için bir fırsat olarak görmeleri etkilidir.
         Telefon görüşmeleri Yapısal Olmayan Veriye örnektir
         SSD disklerin kullanımı, Diskimizin darbelere karşı dayanıklılığının arttırılması teknik problemleri çözmüştür
         İlk GSM konuşması 23 Şubat 1994 tarihinde gerçekleşmiştir.
         Büyük Veri yaklaşımında
­   Verilerin yapısı,
­   Verilerin işlenme hızı ,
­   Kurumun bu verilerden elde etmek istediği fayda ,
­   Verilerin büyüklüğü etkilidir.
         Büyük Veri İşlemeden kullanılan Hadoop teknoloji kullanılır.
         Büyük Veri Kavramına,
­   Depolama kapasitelerinin artışı ve Fiyatlarındaki düşüş,
­   Hadoop, bulut gibi teknolojik altyapıların ortaya çıkışı ,
­   Sistemlerin bilgi işlem gücündeki dramatik artış ,

­   Yıllardır biriken kurumsal hafızanın piyasa rekabeti sonucu gerekli olması katkı sağlamıştır.
Ünite 8: Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri Alıştırma Soruları
Aofilahiyat Donemiki 23.Mayıs.2014.Cuma
1.      Aşağıdakilerden hangisi büyük veri işleme konusunda dikkat edilecek hususlardan değildir?
a.       İhtiyaç olan zamana uygun teknoloji seçilmelidir.
b.      Veriler arasındaki ilişkiler belirlenmelidir.
c.       Donanım/yazılım maliyeti makul seviyelerde tutulmalıdır.
d.      Gerekli durumlarda veriler önceden işlenmelidir.
 1. Bulut bilişim
 2. Akıllı telefon
 3. Sanal makine
 4. Otomatik servis
 5. Mobil uygulama
a.       Makine
b.      MainFrame
c.       Depolama
e.       İnternet
 1. Maliyetlerdeki düşüş
 2. Esneklik
 3. Yönetim kolaylığı
 4. Taşınabilirlik
 5. Gizlilik
a.         Genel bulut – Etkili bulut – Özel bulut
c.         Genel bulut –  Etkili bulut – Karma bulut
d.        Etkili bulut –  Özel bulut – Karma bulut
e.         Etkili bulut –  Genel bulut – Özel bulut
 1. Altyapı Bulut Servisi (IaaS)
 2. Yazılım/Uygulama Bulut Servisi (SaaS)
 3. Otomasyon Bulut Servisi (AaaS)
 4. Karma Bulut Servisi
 5. Platform Bulut Servisi (PaaS)
a.                Mobil aygıtların veri saklama kapasite probleminin çözülmesi
b.                Mobil telefonlarla kesintisiz konuşabilme özelliği
c.                 Tablet bilgisayarların diğer bilgisayarlardan daha kullanışlı olması
d.                Devlet politikalarının desteği
e.                 Küreselleşmenin etkisi
 1. Yığın
 2. Küme
 3. Yapısız
 4. Yapısal
 5. İşlenmiş
a.       Hadoop
b.      Veri tabanı
c.       Veri madenciliği
e.       İnternet 
a.       Bulut bilişim
b.         Mobil cihaz ve mobil uygulamalar
d.        Büyük veri
e.         Akıllı bilişim
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II
Ünite 8: Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri Kendimizi Sınayalım Soruları
a. Konumdan bağımsız kaynaklara erişim sağlaması
b. Otomatik servis kurulumu
c. Self servis hizmet sunumu
d. Hizmet sunumunun kolay izlenebilmesi ve ölçülebilmesi
a. Maliyetlerdeki Düşüş
b. Esneklik
c. Taşınabilirlik
d. Yönetim Kolaylığı
a. Altyapı Bulut Servisi (IaaS)
b. Platform Bulut Servisi (PaaS)
d. Otomasyon Bulut Servisi (AaaS)
e. Karma Bulut Servisi
a. Teknolojideki gelişim
b. Kullanıcıların “her yerden bilgiye erişim” istekleri
d. GSM ağında veri kullanımının ucuzlaması
e. Firmaların, müşterilerine uzaklaşması için bir “fırsat” olarak görmeleri
a. Telefon görüşme kayıtları
b. Facebook’da yapılan yorumlar
c. Askerî harekât yönergeleri
d. Anadolu Üniversitesi’nin web sayfası
e. Ehliyet sınav soruları
a. Bilgisayarların ekran kalitesinin HDMI kalitesine çıkabilmesi
b. Masaüstü bilgisayarları da “taşınabilir” olarak kullanabilmemize olanak sağlaması
c. Bilgisayarların belleklerinin daha hızlı çalışmasına olanak sağlaması
d. Disk Fiyatlarının düşmesine neden olması
a. 23 Şubat 1994
b. 18 Mayıs 2001
c. 29 Ekim 1991
d. 12 Nisan 1991
e. Bu tarih net bir şekilde tespit edilememiştir
a. Verilerin yapısı
c. Verilerin işlenme hızı
d. Kurumun bu verilerden elde etmek istediği fayda
e. Verilerin büyüklüğü
a. HDMI yüksek görüntü teknolojisi
b. Algılayıcı (sensör) teknolojisi
d. RISC türü CPU
e. CPU soğutma teknolojisi
a. Depolama kapasitelerinin artışı ve fiyatlarındaki düşüş
c. Hadoop, Bulut gibi teknolojik altyapıların ortaya çıkışı
d. Sistemlerin bilgi işlem gücündeki dramatik artış
e. Yıllardır biriken “kurumsal” hafızanın piyasa rekabeti sonucu gerekli olması
21.  gelişmekte olan teknolojilerin Bilişim Teknolojisi (BT)  alanında kullanılması sonucu ortaya çıkan buluşların bilişim teknolojisinin gelişimine etkisi büyük olmuştur. Bunun en önemli örneği aşağıdakilerden hangisidir?
a. televizyonun elektronik teknolojisinde geri kalması
b. internetin bilgi saklama kapasitesine olumsuz etkileri
c. optik ve Elektronik teknolojisindeki gelişmelerin bilgi saklama teknolojilerine olan etkisi
22.  verilerin uzun vadeli ve ucuz olarak saklanabilmesi için ne kullanılıyordu?
a. manyetik teyp teknolojileri
b. yazılı görseller
c. daktilo tarzı yazıcılar
23.  Günümüzde teknolojinin gelişim ve kullanımdan uzaklaşmasındaki en büyük etken nedir?
a. teknolojik hatalar
b. kişisel ilerleme
c. kullanıcı ihtiyaçları
24.  Bluray disklerin saklama kapasitesi kaç GB’tır?
a. 50
b. 75
c. 100
25. günümüzde firmaların varlığını sürdürebilmeleri için hangi koşullara uymak zorunluluğu doğmuştur?
a. piyasa koşullarına
b. bilgiyi takip koşullarına
c. süreç koşullarına
26. hangisi bilişim teknolojisinin kısaltmasıdır?
a. BJ
b. TM
c. BT
27. Optik ve elektronik teknolojisindeki gelişmeler hangi teknolojiyi etkilemiştir?
a. saklama teknolojileri
b. sosyal medya
c. işleme teknolojileri
28. düşük yönetim çabası ya da servis sağlayıcı etkileşimi ile hızla devreye alınıp salıverilebilen isteğe göre ayarlanabilir bilişim kaynakları paylaşım havuzuna istendiğinde ve uygun bir şekilde ağ erişimi sağlayan modele ne denir?
a. Mobil bilişim
b. Bulut bilişim
c. Teknolojik bilişim
29. teknolojinin gelişim ve kullanımdan uzaklaşmasındaki en büyük etken?
a. piyasa koşulları
b. kullanıcı ihtiyaçları
c. teknolojik buluşlar
30. hangisi gordon moore tarafından oluşturulan yasadır?
a. erişim yasası
b. gordon yasası
c. moore yasası
31. aşağıdakilerden hangisi kullanıcı istekleri ve piyasa koşullarının karşımıza çıkardığı teknolojilerden biri değildir?
a. büyük veri
b. bulut bilişim
c. internet
32. BT nin gelişim tarihi hangisidir?
a. 1950
b. 1960
c. 1970
33. hangisi kişisel bilgisayarların çıktığı tarihtir?
a. 1965
b. 1975
c. 1980
34. sanal makine işletim sistemi olan mainframelerde kullanılan işletim sistemi?
a. VM
b. LİNUX
c. pardus
35. sanallaştırma işlemi ilk olarak hangi firma tarafından geliştirilmiş?
a. intel
b. apple
c. IBM
36. hangisi sanallaştırmanın kullanım alanlarına göre çeşitleri arasındadır?
a. yedekleme; sanallaştırma
b. güvenlik sistemleri
c. erişim teknolojileri
37. hangisi ücretsiz sanallaştırma yazılımlarındandır?
a. Virtual Box
b. World
c. VM
38. ülkemizin internetle tanıştığı tarih?
a. 1985
b. 1987
c. 1986
39. aşağıdaki hafıza türlerinden hangisi çevresel etkenlere dayalı hafıza birimidir?
a. Harddisk
b. Ram
c. SSD
40. Aşağıdakilerden hangisi büyük veri işlemede yararlanılan sistemdir?
a. Hadoop
b. Erişim sistemi
c. Pardus işletim sistemi
41. ülkemiz mobil telefon iletişimini ilk hangi tarihte kullanmış?
a. 1990
b. 1994
c. 1993
42. hangisi düzenli olmayan bilgidir?
a. veri işleme hızı
b. açık kaynak
c. yapısal olmayan veriler
43. hangisi cep telefonlarından internete hızlı erişim sağlayan teknolojidir?
a. wap
b. 3G
c. wifi
44. büyük veri ne demek?
a. gelişmiş veri tabanı
b. sosyal medya
c. büyük miktarda veri ile çalışmak
45. hangisi cep telefonu ve avuç içi bilgisayar gibi yetenekleri sınırlı cihazlar için geliştirilmiş kablosuz uygulama protokolüdür?
a. wap
b. wifi
c. IP
46. aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin temel servis modelidir?
a. özel bulut
b. genel bulut
c. alt yapı bulut servisi(IAAS)
47. hangisi bulut bilişimin kullanıcılarına sağladığı faydalar arsında değildir?
a. taşınabilirlik
b. işlem hızı
c. yönetim kolaylığı
48. hangisi bulut bilişimin anahtar özellikleri arasında yer almaz?
a. maliyetlerdeki düşüş
b. otomotik servis kurulumu
c. self servis hizmet sunumu
49. Herhangi bir konak işletim sistemi üzerinde modül olarak çalışan ve kendi içinde çalışıcacak program bileşenlerinin üzerinde çalışılan donanım ya da işletim sisteminden bağımsız olmasını sağlayan sanal makine tipine ne ad verilir?
a. sistem sunum makinesi
b. Sistem Sanal Makineleri
c. Proses Sanal Makinesi
50. bir arayüz yardımı ile ayarlanan gerçek makine kaynakları paylaşımlı olarak kullanılan sanan makinelere ne ad verilir?
a. Sistem Sanal Makineleri
b. sanal işletim sitemi
c. sistem elemenları

Bil102u Ünite 8 Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri Çoktan Seçmeli Sorular Cevap Anahtarı

1)      E
2)      A
3)      D
4)      E
5)      B
6)      E
7)      A
8)      C

9)      D
10)  C
11)  E
12)  E
13)  C
14)  C
15)  A
16)  E

17)  A
18)  B
19)  C
20)  B
21)  C
22)  A
23)  C
24)  C

25)  A
26)  C
27)  A
28)  B
29)  B
30)  C
31)  C
32)  B

33)  C
34)  A
35)  C
36)  A
37)  A
38)  B
39)  C
40)  A

41)  B
42)  C
43)  B
44)  C
45)  A
46)  C
47)  B
48)  A

49)  C
50)  A

 Bil102u Ünite 8 Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri KSC Kısa Soru Cevap Soruları
KSC1.     GÜNÜMÜZÜN STRATEJiK TEKNOLOJOLERİ?
a.       Bulut Bilişim (Cloud Computing)
b.      Mobil Cihaz ve Mobil uygulamalar
c.       Büyük Veri (Big Data)
d.      Akıllı Bilişim (Smart Computing)
KSC2.     Bulut bilişimin anahtar özellikleri nelerdir?
a.       Self servis hizmet sunumu
b.      Geniş ağ erişimi ile konumdan bağımsız kaynak havuzu
c.       izlenebilen ve ölçülebilen hizmet sunumu
d.      Otomatik servis kurulumu
KSC3.     Bulut bilişimin anahtar özelliklerinin kullanıcılara sağladığı faydalar?
a.       Maliyetlerdeki Düşüş
b.      Esneklik
c.       Yönetim Kolaylığı
d.      Taşınabilirlik
e.       Üstün Devamlılık ve Güvenlik
KSC4.  Yaşamın her alanına entegre olan bu yeni dünya düzeninde daha önce arka planda olan hangi kavramlar ön plana yerleşti?
güvenlik, devamlılık, verimlilik ve ulaşılabilirlik vb.
KSC5.     işletim sistemi ve sanallaştırma konusundaki araştırmaları ile tanınan Amerikan bilim adamı?
a.       Gerald John “Jerry” Popek (Eylül 1946 - Temmuz 2008)
KSC6.     Bulut yapısındaki BT iş Modellerini üç seviyede gruplayabiliriz, bunlar nelerdir?
a.       Altyapı Bulut Servisi (IaaS)
b.      Platform Bulut Servisi (PaaS)
c.       Yazılım/Uygulama Bulut Servisi (SaaS)
KSC7.     Kurulum modelleri açısından bulut bilişimde üç temel model vardır, bunlar nelerdir?
a.       Genel bulut (public cloud)
b.      Özel bulut (private cloud)
c.       Karma bulut (hybrid cloud)
KSC8.     WAP nedir?
a.       kablosuz Uygulama Protokolü (Wireless Application Protocol) cep telefonu, avuç içi bilgisayar gibi “yetenekleri” (ekran boyutu, işlem gücü) sınırlı cihazların internet uygulamalarına bağlanabilmesi için geliştirilmiş bir protokoldur.
KSC9.     3G nedir?
a.       Cep telefonlarından internet’e “erişim hızı” baş döndürücü bir hızla artıyor. Bu teknolojinin ilk ürünleri“GPRS” ile 8 kbit/s hızındaydı. Daha sonra 59 kbit/s hızına kadar çıkabilen EDGE teknolojisi ile tanıştık. Bugün ise 3G teknolojisi ile10 Mbit/s hızın üstüne çıkılabiliyor.
KSC10. Yapısal Veriler nedir örnek veriniz.
a.       Kayıtların belli bir düzen içinde olduğu bilgilerdir.Örneğin, kredi kartı harcama kayıtları gibi.
KSC11. Yapısal Olmayan Veriler nedir, örnek veriniz.
a.       Herhangi bir düzeni olmayan, gelişigüzel yapıdaki bilgilerdir. Örneğin, gazetede okuduğunuz bir makale gibi.
KSC12. Büyük verileri işlemek konusuna çözüm getiren açık kaynak projesinin adı nedir?
a.       Açık kaynak olan hadoop projesi, makul fiyatlı sistemler ile büyük verileri işlemek konusuna çözüm getirmektedir
KSC13. Büyük Veri kavramı hayata geçirilmesi söz konusu olduğunda göz önünde bulundurmamız gereken üç temel nokta söz konusudur, bunlar nelerdir?
a.       ilgi duyulan veri işleme hızı
b.      işlenecek olan veri miktarı ve kullanılabilirliği
c.       Kaynak çesitliliği
KSC14. Streaming teknolojisinde verileri nasıl olmalıdır?
a.       Streaming teknolojisinde verileri çok hızlı bir şekilde işleyebilmeniz gerekir. Bu nedenle streaming işlemi “çok basit” olmalıdır. Örneğin yarıda kesilen telefon konuşmalarının yakalanması gibi.
KSC15. VM  nedir, ilk versiyonu kaç yılında hangi isimle kullanıma sunulmuştur?
a.       VM: Sanal Makine işletim Sistemi, MainFrame sunucular üzerinde çalışan işletim sistemidir. ilk versiyonu 1972 yılında VM/370 adı ile kullanıma sunulmuştur
Alıntıdır:www.forum.medineweb.net den alınmıştır, derleyen Aofilahiyat Donemiki den ve dersin hazırlanmasında katkısı bulunan herkesten Allah Razı Olsun, Allah ilimlerini artırsın ki bizlere Allah Rızası için daha fazla katkıda bulunsunlar, İnşallah J
Yorum Gönder

Yorum Gönder