-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

KPSS Vatadaşlık Notları Madde Madde 1/2

KPSS Vatadaşlık Notları Madde Madde 1/2


2016 KPSS vatandaşlık ders notları, kpss çalışma ders notları, kpss önlisans vatandaşlık, vatandaşlık ders notları indir, kpss en çok çıkan vatandaşlık notları
 1. Anayasa değişkliği iptali,siyasi parti kapatma,yardımdan yoksun bırakma kararını 2/3 oyu ile verir

 2. Anayasa mahkemesi yüce divan sıfatı
  • Cumhurbaşkanı,TBMM başkanı(2010),Anayasa mahk başk. üye, yargıtay,danıştay,askeri yargıtay,ayim,Yargıtay Cbsvç, HSYK,Sayıştay,Kuvvet Komutanları(2010)
  • Kararlara karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir
 3. Akli yönden sakat 2 kişinin evliliği mutlak butlan
 4. Yerel yönetime aday olmak için yaş sınırı 25
 5. Düzeltme ve cevap hakkı = kişi hakları
 6. Zorla çalıştırma yasağı = kişi hakları
 7. Toplu sözleşme yönünden çıkan uyuşmazlıklar = Kamu görevlileri hakem kurulu
 8. Grev ve lokavt uyuşmazlıkları = Yüksek hakem kurulu
 9. Milletvekilleri mazbatalarını il seçim kurumundan alınır
 10. Hakimin takdir yetkisi = kural içi boşluk
 11. Büyükşehir belediyesi kanunla kurulur
 12. Milli devlet ilkesi 1961 anayasası
 13. Yargıtay başkanını yargıtay genel kurulu seçer , adalet bakanı atar, üyelerini HSYK seçer
 14. Hakimler ve Savcılar idari görevlerince Adalet bakanlığına bağlıdır
 15. Devletin sadece olağanüstü durumlarda kullandığı mal edinme yetkisi = istimval
 16. Bucak müdürleri müşterek kararname ile atanır
 17. Bucaklar müşeterek kararname ile kurulur
 18. Bir ilçenin bir ilden alınıp başka ile bağlanması kanun ile olur
 19. Yök anayasal değildir
 20. Kanuni idare: idari örgütlerin yasayla yada yasanın verdiği yetkiyle kurulduğunu anlatır
 21. İbadet özgürlüğü kısıtlanabilir mutlak değildir
 22. Dernek ve Vakıf özel hukuk tüzel kişisidir
 23. Gaiplikte olasılık , ölüm karinesinde kesinlik vardır
 24. Devlet memuru sendika kuramaz
 25. Cumhurbaşkanı kesin hesap kanununu meclise geri gönderebilir
 26. Siyasi partiler türk uyruklu kişilerden bağış alabilir
 27. Kanun olmadan yönetmelik çıkarılamaz , tüzük olmadan yönetmelik çıkarılabilir
 28. Diyanet,Emniyet,Hazine müsteşarlığı,Tapu kadastronun kamu tüzel kişiliği yoktur
 29. Belediyeler müşterek kararname ile kurulur
 30. Devlet personel bşk. ve Köy hizmetleri genel md. kamu tüzel kişiliği yoktur
 31. Danıştayın incelemesinden geçmeyen tüzükler çıkarılamaz
 32. Kamulaştırma bedeli ile ilgili uyuşazlıklar aslite mahkemede çözülür
 33. köy derneği köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale getirir
 34. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi 1982 de geldi
 35. Erginlik yaşı 18, evlenme yaşı 17, olağanüstü evlenme yaşı 16
 36. Memurlar derneğe üye olamaz
 37. Kanunun emredici hükümlerine aykırı ise mutlak butlan
 38. TBMM başkanlık seçimi gizli oyla 4 tur da
 39. TBMM yönetmelik çıkaramaz
 40. Belediyenin yürütme organı = belediye Başkanı
 41. Euro mastrickt antlaşması ile AB nin para birimi oldu
 42. İnsan hakları ödülünü Birleşmiş milletler verir
 43. Bir veya birden fazla kişinin hukuki sonuç doğurabilecek irade açıklaması = hukuki işlem
 44. TBMM içtüzüğünde cumhurbaşkanın imzası bulunmaz
 45. Kanunları meclise geri göndermek Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemdir
 46. Yüksek Seçim Kurumunun kamu tüzel kişiliği yoktur
 47. Genel idare kolluk makamları : Bakanlar kurulu , İçişleri Bakanı , Valiler,Kaymakamlar,Bucak müdürleri
 48. Genel ve özel affın kabulu parlemento kararı değildir kanunla olur
 49. Milletler arası antlaşmaları uygun bulma kanunla olur
 50. Suriye OPEC üyesi değildir
 51. Siyasi parti grupları : yasama dokunulmazlığı ve meclis soruruşturması ile ilgili karar alamaz , Tbmm başkanı için aday gösteremez
 52. DDK 1982 anayasası ile geldi
 53. Gensoru : Hükümetin veya bir bakanın görevden uzaklaştırılması sonucu doğurabilir(siyasi)
 54. Çalışma ve sözleşme özgürlüğü sosyal haktır
 55. Olağanüstü KHK ‘larda yetki kanunu yoktur
 56. İstifa eden vekilin Mv liği oy ile düşer
 57. Sınırlı ehliyetsizler vakıf kuramaz
 58. TBMM genel seçimlerin yenilenmesine dilediği zaman karar verebilir
 59. Yasama dokunulmazlığı meclis tarafından kaldırılabilir
 60. Geçici bakanlar kurulunun siyasi partilerden alınacak üye sayısını TBMM başkanı belirler
 61. İspat hakkı = Kişilik hakkı
 62. 17 Yaşında aklı başında birisi = Sınırlı Ehliyetsiz = veli izni
 63. Muvazaa : gerçek iradeyi gizleme = hile
 64. Eşlerden biri ile diğer eşin akrabaları arasındaki hısımlık = Kayın hısımlığı
 65. Gümrük müsteşarlığı kamu tüzel kişiliği yok
 66. Yüksek Denetleme Kurumu sayıştaya bağlandı
 67. Ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar – Sınırlı Ehliyetsiz
 68. Bütçe kanunu iptali için Anayasa mahkemesine başvurulabilir
 69. Belediye kurulabilmesi için nüfusun en az 5000 olması gerekiyor
 70. Güçlerştirici veto : TBMM nin anayasa değişikliğini 2/3 oyla kabul ettiği halde CB nın değişikliği iyade etmesi
 71. kanun boşluğu = yazılı hukuk yoksa
 72. hukuk boşluğu = yazılı + yazısız hukuk yoksa
 73. Lehte suç geriye yürütülebilir
 74. Üniversite,Odalar birliği ,Enerji piyasası = Hizmet yerinden yönetim
 75. Belediye-köy-il özel idare = yerel yerinden yönetim
 76. Bağışlama tek tarafa borç yükleyen sözleşmedir (OSYM)
 77. Emniyet Müdürlüğü Yönetmelik Çıkaramaz (OSYM)
 78. Bir anayasayı yine o anayasada öngörülen hallerde değiştien iktidar = Siyasi İktidar
 79. Olağan dönem KHK’larını meclis onaylamaz
 80. Kamu hizmetine girme hakkı sadece TC vatandaşlarına aittir
 81. 2010 ile Çocuklar,Yaşlılar,Özürlüler,Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılabilir
 82. Cumhurbaşkanının hukuki sorumluluğu vardır
 83. Bir kimse yen fazla 1 kez Anayasa mahkemesi üyesi olabilir
 84. Dekanları Yök atar
 85. Gabin = bilgisizlik,tecrübesizlik
 86. Vatandaşlık ödevi nedeni ile yurt dışına çıkma yasağı 2010 da kaldırıldı
 87. Demir İpek Yolu = Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan
 88. KKTC İslam konferansı örgütünde gözlemci üyedir
 89. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı Başkanı(OECD)= Jose Angel Gurria
 90. Dünya İnsan hakları günü = 10 Aralık
 91. Serbest Oy ülkemizde yok
 92. Vakıflar genel müdürlüğü KİT değil
 93. FIFA= Uluslararası Futbol Federasyon birliği
 94. Bireysel gözaltı süresi = 48 saat
 95. Toplu Gözaltı Süresi = 4 gün
 96. Devlet Planlama Teşkilatı 1982 Anayasasında yer almaz
 97. Dünya mayınları = Ottowa
 98. OHAL’da kolluk kuvvetleri sivil makamlar
 99. 2 Turlu seçim diye birşey yok
 100. Yerel yönetim kuruluşları(il özel,belediye vb.) = Kamu tüzel kişiliği var
 101. CEBİT 2012 Almanyadaydı
 102. Trafik Mahkemesi = Adli Yargı

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Gönder

Yorum Gönder