-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İmam-ı Azam Hazretlerinin Üstün Zekası

Dinim İslam, dini hikayeler, dini kıssalar, İmam azam, imam azam hazretleri kıssa, imam azam hz. zekası, Dini kıssalar imamı azam


Bir kimse İmâm-ı A‘zam hazretlerine gelip:

“Ben, hanımım benimle konuşuncaya kadar onunla konuşmayacağıma yemîn ettim. Sonra o da ben önce konuşmadıkça benimle konuşmayacağına yemîn etti. Ne yapalım” diye sordu. 

İmâm-ı A‘zam hazretleri:

“Beis yok, hemen onunla konuşabilirsin. Yemininizi bozmuş olmazsınız” dedi.

Süfyân-ı Sevrî hazretleri bu cevabı haber alınca İmâmın huzuruna geldi ve: 

“Şu cevâbı nereden çıkardınız” diye sordu. İmâm-ı A‘zam hazretleri buyurdu ki:

“Madem ki kocanın yemininden sonra karısı -yemîn cümlesiyle de olsa- kocasıyla konuşmuştur, böylelikle kocanın yemini yerini bulmuş olur. Bundan sonra kocası da konuşunca hanımının da yemini sâkıt olacağından bir şey lâzım gelmez”. 

Süfyân-ı Sevrî hazretleri, cevâbı beğenmiş, Hazret-i İmam’ın yüksek zekâsına hayran olmuştur. (Hayrâtü’l-Hisân)


Dinim İslam, dini hikayeler, dini kıssalar, İmam azam, imam azam hazretleri kıssa, imam azam hz. zekası, Dini kıssalar imamı azam
Yorum Gönder

Yorum Gönder