-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Kitabı PDF İndir - AÖF Genel


ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2, Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 dersi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 PDF indir, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 ders kitabı indir, Açık Öğretim Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 dersi, Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 çalışma kitabı, Açık Öğretim Ders Kitapları PDF indir, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 indir, Aöf, Aöf İlahiyat, Aöf Soru, Aöf Kitap, Aöf Destek, 


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans İlahiyat Programı 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ders Kitabı PDF indirİÇİNDEKİLER

1.ÜNİTE : Yeniden Yapılanma Dönemi

YENİDEN YAPILANMA DÖNEMİ 3
CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA TÜRKİYE’NİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 3
Tarım 6
Ulaşım  7
Ekonomik Durum 7
İDARİ DÜZENLEMELER 9
Devlet Millet Birlikteliği İçin İlk Adımlar 10
Ekonomik Düzenlemeler  10
İdari Düzenlemeler   11
Askeri Düzenlemeler 12
SİYASİ DÜZENLEMELER 12
SALTANATIN KALDIRILMASI  12
Adım Adım Yeni Sisteme Geçiş  16

HALİFELİĞİN KALDIRILMASI 18

2.ÜNİTE : Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi) 


TÜRKiYE CUMHURiYETi’NiN ŞEKiLLENMESi (1923-1938 DÖNEMi)   35
Yeni Anayasa Rejimi: 1924 Anayasası 35
1923-1938 DÖNEMiNi ŞEKiLLENDiREN SOSYAL VE EKONOMiK
YAKLAŞIMLAR 36
HALKA GiDiŞ VEYA ATATÜRK’ÜN YURT GEZiLERi  41
SiYASi iNKILAPLARA KARŞI iLK TEPKiLER  43
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kuruluşu  44
Şeyh Sait isyanı  46
izmir Suikastı  47
Takrir-i Sükûn Kanunu ve Rejimi 48
Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı   48
Menemen - Kubilay Olayı   50
CUMHURiYETiN HALKA GiDiŞ MÜESSESELERi: HALKEVLERi 51
Dil, Edebiyat, Tarih Şubesi  52
Güzel Sanatlar Şubesi 53
Temsil Şubesi 53
Spor Şubesi 53
Sosyal Yardım Şubesi 53
Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi  54
Kütüphane ve Neşriyat Şubesi  54
Müze ve Sergi Şubesi 54
Köycülük Şubesi 54
Türk inkılabının Özgünlüğü 55
Türk inkılabına ideoloji Gömleği Giydirme Çabası: Kadro Hareketi  56
CUMHURiYETiN iLK YILLARINDA EKONOMi POLiTiKALARI 57
Ulusal Ekonomiye Geçiş Dönemi (1923-1929)  58
Devletçilik Dönemi (1930-1938)


3.ÜNİTE : Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil-Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar

ATATÜRK İLKELERİ 69
CUMHURİYETÇİLİK  69
HALKÇILIK 70
MİLLİYETÇİLİK  72
DEVLETÇİLİK   74
LAİKLİK   76
İNKILAPÇILIK  79
ATATÜRK İLKELERİNİN UYGULAMA ESASLARI 81
Müspet İlime ve Akla Tâbi Olmak 82
ATATÜRK DÖNEMİNDE DİL-TARİH VE KÜLTÜR ALANINDAKİ
ÇALIŞMALAR 83
DİL ÇALIŞMALARI  83
TARİH ÇALIŞMALARI 87
KÜLTÜR ÇALIŞMALARI 90
GÜZEL SANATLARDAKİ GELİŞMELER  91
Resim 91
Heykel 91
Müzecilik 92
Müzik  92

Opera, Bale, Tiyatro ve Sinema 

4.ÜNİTE : Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları

YENİ TÜRK DEVLETİ’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ (1923-1938)  105
ATATÜRK’ÜN DIŞ POLİTİKADAKİ UYGULAMA ESASLARI 106
Gerçekçilik 106
Tam Bağımsızlık 106
Barışçılık  106
Akılcılık  106
Güvenlik Politikası ve İttifaklar Sistemi  107
LOZAN’DAN KALAN MESELELER VE BATILI DEVLETLERLE İLİŞKİLER 107
Türk-İngiliz İlişkileri ve Musul Meselesi  108
Türk-Fransız İlişkileri ve Hatay’ın Anavatana Katılması  111
Türk-Yunan İlişkileri  114
Nüfus Mübadelesi 114
Etabli Meselesi 115
Patrikhâne Meselesi 116
Türk-İtalyan İlişkileri 117
Türk-Sovyet İlişkileri  118
BALKAN DEVLETLERİYLE İLİŞKİLER VE BALKAN ANTANTI  122
DOĞULU DEVLETLERLE İLİŞKİLER VE SADABAT PAKTI 124
TÜRKİYE’NİN MİLLETLER CEMİYETİ’NE GİRİŞİ  126
MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ 127


5.ÜNİTE : 1938’den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler

II DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA VE SONRASINDA
EKONOMİK DURUM (1939-1950) 139
Devletçiliğin Duraklama Yılları (1939-1945) 139
Devletçiliğin Gerileme Dönemi (1946-1950)  140
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ (1950-1960)  141
Tarım Sektörüne Öncelik 141
Özel Sektör Öncülüğünde Sanayileşme 141
Dış Ekonomik İlişkilerde Liberalleşme  142
Ağustos 1958 İstikrar Kararları  142
PLANLI KALKINMA DÖNEMİ 143
Planlı Döneme Geçiş  143
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1963-1967) 144
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1968-1972)  145
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1973-1977) 146
Dördüncü Plan Dönemi (1979-1983) 147
Beşinci Plan Dönemi (1985-1989) 149
BÜYÜK SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELER
EŞLİ⁄İNDE ALTINCI PLAN DÖNEMİ (1990-1994) 150
Demirel-İnönü Koalisyonu  150
Büyük Kriz ve Ekonomik Seferberlik Yılı (1994) 151
5 Nisan Kararları 151
5 Nisan Kararlarının Yol Açtığı Gelişmeler 152
1995 Geçiş Programı  153
YEDİNCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ (1996-2000)  153
Yedinci Planın ve Gümrük Birliği’nin Birinci Yılı (1996) 154
Yedinci Planın İkinci Yılı ve Refahyol Hükûmeti (1997)  154
Yedinci Planın Üçüncü Yılı ve Anasol Hükûmeti (1998) 155
1999 Yılı: Deprem ve Ekonomik Kriz (1999) 156
17 Ağustos Depremi: Toplumsal ve Ekonomik Yıkım  156
Enflasyonu Düşürme Programı 157
2000 YILINDA EKONOMİK GELİŞMELER:
SİYASAL İSTİKRAR EKONOMİK İSTİKRARSIZLIK 158
Kasım 2000 Mali Krizi  159
Yedinci Plan Döneminin Değerlendirilmesi (1996-2000)  160
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (2001-2005) 161
Şubat 2001 Krizi  161
Kemal Derviş ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı 162
Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının İkinci Yılında (2002) Gelişmeler


6.ÜNİTE : Türk Dış Politikası’nda (1938-2002) Dönemi 

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ARİFESİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI  173
II DÜNYA SAVAŞI’NDA DIŞ POLİTİKA   174
TÜRK DIŞ POLİTİKASI İÇİN ZOR YILLAR (1945-1947)  177
BLOKLAŞMA EKSENİNDE DIŞ POLİTİKA (1947-1964)  178
Türkiye’nin Nato’ya Girişi 180
TÜRKİYE-AB VE KIBRIS 181
Türkiye-AB İlişkileri  181
Kıbrıs Sorunu 182
DIŞ POLİTİKADA ÇOK YÖNLÜLÜ⁄E GEÇİŞ ÇABALARI (1964-1980) 183
Amerika ile İlişkilerin Gerilmesi 184
Rusya ile Yakınlaşma  185
Kıbrıs’a “Barış Harekâtı”   188
12 EYLÜL DARBESİ’NDEN SONRA DIŞ POLİTİKA  190
1991-2002 TEK KUTUPLU DÜNYADA DIŞ POLİTİKA

7.ÜNİTE : Atatürk’ten Sonra Türkiye

II DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNİN SİYASİ, SOSYAL VE EKONOMİK
UYGULAMALARI  207
ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SÜRECİ 210
Çok Partili Hayata Geçişte Bir Dönüm Noktası: 12 Temmuz
Beyannamesi 212
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE 1950-1960 (DEMOKRAT PARTİ)
DÖNEMİ  215
1960 DARBESİ’NDEN SONRA TÜRKİYE  219
12 MART’TAN 12 EYLÜL’E TÜRK SİYASETİNDE GELİŞMELER 222
12 EYLÜL 1980 DARBESİ VE SONRASINDA TÜRKİYE 225

8.ÜNİTE: 1938’den Günümüze Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler

IIDÜNYA SAVAŞI YILLARINDAKİ SOSYAL VE KÜLTÜREL
GELİŞMELER  245
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL
ALANDA TARTIŞMALAR/GELİŞMELER  249
Sosyal Hayata Dair Tartışmalar/Gelişmeler  251
1960-1980 DÖNEMİ SOSYAL VE KÜLTÜREL
TARTIŞMALAR/GELİŞMELERİ 252
Sosyal ve Kültürel Sahada Tartışmalar/Gelişmeler 255
1980-2000 DÖNEMİ SOSYAL VE KÜLTÜREL
TARTIŞMALAR/GELİŞMELER  259
Görüntülü Dünya/İletişim 259
Yirminci Yüzyılın Sonunda Türkiye 267

Yorum Gönder

Yorum Gönder