-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Temel Bilgi Teknolojileri 1 Ders Kitabı PDF İndir - Aöf Genel

aöf, aöf ilahiyat, aöf Temel Bilgi Teknolojileri 1  kitabı,Temel Bilgi Teknolojileri 1  indir, Temel Bilgi Teknolojileri 1  kitabı pdf indir, Aöf ders kitapları, Temel Bilgi Teknolojileri 1  öğrenmek, Temel Bilgi Teknolojileri 1  nasıl öğrenilir, Temel Bilgi Teknolojileri 1  yardımcı kitabı, Temel Bilgi Teknolojileri 1  dersleri, ilahiyat Temel Bilgi Teknolojileri 1  dersi ,Temel Bilgi Teknolojileri 1

aöf, aöf ilahiyat, aöf Temel Bilgi Teknolojileri 1  kitabı,Temel Bilgi Teknolojileri 1  indir, Temel Bilgi Teknolojileri 1  kitabı pdf indir, Aöf ders kitapları, Temel Bilgi Teknolojileri 1  öğrenmek, Temel Bilgi Teknolojileri 1  nasıl öğrenilir, Temel Bilgi Teknolojileri 1  yardımcı kitabı, Temel Bilgi Teknolojileri 1  dersleri, ilahiyat Temel Bilgi Teknolojileri 1  dersi ,Temel Bilgi Teknolojileri 1 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans İlahiyat Programı Temel Bilgi Teknolojileri 1 Ders Kitabı PDF indir

İÇİNDEKİLER


1.ÜNİTE : Temel Kavramlar..............................................................................  2
GİRİŞ  ............................................................................................................................  3
TEMEL KAVRAMLAR  ..............................................................................................  3
Bir Zettabayt Ne Kadar Büyük?  .................................................................................  4
Veri, Enformasyon (Malumat), Bilgi ve Bilgelik (İrfan)  .........................................  6
Veri  ................................................................................................................................  6
Enformasyon (Malumat)  ............................................................................................  7
Bilgi  ...............................................................................................................................  7
Bilgelik (İrfan) ..............................................................................................................  7
BİLGİ İŞLEME MODELİ VE BİLGİ İŞLEME SÜREÇLERİ  .................................  8
Algısal Bellek (Duyusal/Anlık Bellek)  ......................................................................  8
Kısa Süreli Bellek (İşler/Çalışan Bellek)  ...................................................................  9
Uzun Süreli Bellek  .......................................................................................................  9
BİLGİSAYARLARIN BİLEŞENLERİ  ........................................................................  10
BİLGİ İŞLEME VE TEKNOLOJİ  ..............................................................................  13
Toplama  ........................................................................................................................  13
Organize Etme  .............................................................................................................  14
Analiz  ............................................................................................................................  14
Kaydetme ve Geri Çağırma  ........................................................................................  14
İşleme  ............................................................................................................................  14
Aktarma ve Alma  ........................................................................................................  14
Gösterim  .......................................................................................................................  14
SOSYAL HAYATTA TEKNOLOJİ  ............................................................................  15
Özet  ...............................................................................................................................  17
Kendimizi Sınayalım  ...................................................................................................  18
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı  ........................................................................  19
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı  ............................................................................................  19
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ............................................................  20

2.ÜNİTE: Sözcük İşlemciler ...........................................................................................  22
GİRİŞ  ............................................................................................................................  23
SÖZCÜK İŞLEMCİLERİN GELİŞİMİ  .....................................................................  23
GÜNCEL SÖZCÜK İŞLEMCİLER  ...........................................................................  27
KARAKTER, SÖZCÜK VE PARAGRAF DÜZENLEME  .....................................  28
BELGELERE EKLENEBİLİR ÖGELER  ...................................................................  32
SAYFA DÜZENLEME İŞLEMLERİ  .........................................................................  34
BELGE DÜZENLEME İŞLEMLERİ  .........................................................................  36
Özet  ...............................................................................................................................  43
Kendimizi Sınayalım  ...................................................................................................  44
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı  ........................................................................  45
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı  ............................................................................................  45
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ............................................................  46
Yararlanılan ve Başvurulabilecek İnternet Kaynakları  ...........................................  46

3.ÜNİTE : Sunum Teknolojileri......................................................................   48
GİRİŞ  ............................................................................................................................  49
ETKİLİ SUNUMUN ADIMLARI  .............................................................................  50
Hazırlanma  ...................................................................................................................  50
Aktarma  ........................................................................................................................  50
Kapanış  .........................................................................................................................  51
SUNUMLARDA YAPILAN BAZI HATALAR  .......................................................  51
SIK KULLANILAN SUNUM TEKNOLOJİLERİ  ...................................................  52
Microso Powerpoint  .................................................................................................  52
Microso PowerPoint (2013) Sunum Programının Başlatılması  .........................  52
PowerPoint Açılış Sayfası ve Temel Bölümleri  ..................................................  53
Microso Powerpoint ile Sunu Oluşturma  ........................................................  55
Prezi ...............................................................................................................................  59
Insert  .......................................................................................................................  62
Shapes  .....................................................................................................................  63
Zoom and Rotate Tool  ..........................................................................................  63
Frame  ......................................................................................................................  64
Path  .........................................................................................................................  64
Colors & Fonts  .......................................................................................................  65
Show  ........................................................................................................................  65
Özet  ...............................................................................................................................  66

4.ÜNİTE : Hesap Tabloları....................................................................... ......  70
GİRİŞ  ............................................................................................................................  71
HESAP TABLOLARI VE YAZILIMLAR  .................................................................  71
Hesap Tablosu ve Kullanım Alanları  ........................................................................  71
Hesap Tabloları Yazılımları  ........................................................................................  73
TABLOLARIN OLUŞTURULMASI VE DÜZENLENMESİ  ................................  74
Hücre İşlemleri ve Veri Girişi  ....................................................................................  74
Veri Yapıları ve Biçimleri  ............................................................................................  75
Şekilsel Biçimlendirme  ...............................................................................................  76
FORMÜLLER VE İŞLEVLER  ...................................................................................  78
Formül Yazımı ve Hücre Referans Sistemi  ...............................................................  78
İşlevler  ...........................................................................................................................  79
VERİ LİSTELERİ İLE ÇALIŞMAK  ..........................................................................  81
Veri Listelerini Sıralamak  ...........................................................................................  81
Veri Listelerini Filtrelemek  ........................................................................................  82
GRAFİK VE ÖZET TABLOLARLA ÇALIŞMAK  ..................................................  83
Grafikler  .......................................................................................................................  83
Özet Tablolar  ................................................................................................................  84
Özet  ...............................................................................................................................  865.ÜNİTE : İnternet Teknolojileri....................................................................  90
GİRİŞ  ............................................................................................................................  91
İNTERNET’İN TEMEL KAVRAMLARI  .................................................................  92
Mobil İnternet  ..............................................................................................................  93
İNTERNET’İN GELİŞİM SÜRECİ  ...........................................................................  95
Türkiye’de İnternet’in Gelişimi  ..................................................................................  95
WEB TARAYICILARI  ................................................................................................  97
Mozilla Firefox  .............................................................................................................  98
Windows İnternet Explorer  .......................................................................................  99
Google Chrome  ...........................................................................................................  99
Safari  .............................................................................................................................  100
ARAMA MOTORLARI  .............................................................................................  101
Google Arama Motoru  ...............................................................................................  102
Bing Arama Motoru  ....................................................................................................  103
Yandex Arama Motoru  ...............................................................................................  104
Yahoo Arama Motoru  .................................................................................................  104
Mynet Arama Motoru .................................................................................................  105
E-DEVLET  ...................................................................................................................  106
Dünyada E-devlet Uygulamaları  ...............................................................................  107
Özet  ...............................................................................................................................  109

6.ÜNİTE: Taşınabilir Teknolojiler ................................................................. 114
GİRİŞ  ............................................................................................................................  115
TAŞINABİLİR TEKNOLOJİLER  ..............................................................................  115
TAŞINABİLİR TEKNOLOJİLERİN ÖZELLİKLERİ  ..............................................  116
Akıllı Cep Telefonları  ..................................................................................................  116
Dizüstü Bilgisayarlar (Laptop)  ...................................................................................  123
Tablet Bigisayarlar  .......................................................................................................  124
Giyilebilir Teknolojiler  ................................................................................................  126
TAŞINABİLİR TEKNOLOJİLERLE İLGİLİ BAZI HİZMET
VE PROTOKOLLER  ...................................................................................................  130
Özet  ...............................................................................................................................  134
Kendimizi Sınayalım  ...................................................................................................  135
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı  ........................................................................  136
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı  ............................................................................................  136
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ............................................................  137

7.ÜNİTE : Sosyal Ağlar .................................................................................. 138
GİRİŞ  ............................................................................................................................  139
WEB 2.0’IN SUNDUĞU OLANAKLAR VE SOSYAL AĞLARIN ÖZELLİKLERİ  .140
Sosyal Ağların Tanımı ve Genel Özellikleri  .............................................................  141
SOSYAL AĞLARIN FARKLI KULLANIM AMAÇLARI  ......................................  143
ÖRNEK SOSYAL AĞ SİTELERİ  ...............................................................................  147
Facebook  .......................................................................................................................  147
Twitter  ...........................................................................................................................  149
Google+  ........................................................................................................................  150
Tumblr  ..........................................................................................................................  150
Instagram  ......................................................................................................................  151
LinkedIn  .......................................................................................................................  152
YouTube  ........................................................................................................................  153
SOSYAL AĞLARDA MEDYA OKURYAZARLIĞI VE AKICILIĞI  ....................  154
Özet  ...............................................................................................................................  157

8.ÜNİTE : Teknoloji, Toplum ve İnsan............................................................ 162
GİRİŞ  ............................................................................................................................  163
İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA ÇEŞİTLİ TOPLUMLARDA
TEKNOLOJİ KULLANIMI VE YAŞAM BİÇİMİ  ..................................................  163
Avcı-Toplayıcı Toplum  ...............................................................................................  163
Tarım Toplumu  ............................................................................................................  164
Sanayi Toplumu  ...........................................................................................................  164
Bilgi Toplumu  ..............................................................................................................  165
TEKNOLOJİ FELSEFELERİ  ......................................................................................  166
Kullanıma Odaklanan Belirlenimcilik  ......................................................................  166
Sosyal Belirlenimcilik  .................................................................................................  166
Teknolojik Belirlenimcilik  ..........................................................................................  167
SOSYAL PAYLAŞIM ARAÇLARINDA SOSYALLEŞME
VE KENDİNİ SUNUM DAVRANIŞLARI  ..............................................................  168
SOSYAL PAYLAŞIM ORTAMLARINDA
KENDİNİ SUNUM DAVRANIŞLARI  .....................................................................  170
Yabancılaşma ve İnternet Bağımlılığı  .......................................................................  171
İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ  .........................................................................  172
Özet  ...............................................................................................................................  173


Yorum Gönder

Yorum Gönder