-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Küresel Pazarlama Ders Kitabı PDF İndir - Aöf İşletme

Aöf, Küresel Pazarlama, Aöf İşletme, Aöf İşletme Ders Kitapları, Küresel Pazarlama pdf indir, aöf Küresel Pazarlama pdf indir, ata Küresel Pazarlama ders kitabını indir, Küresel Pazarlama ders kitabı satın alma, aöf işletme ders kitapları indir, aöf işlet 1 2 3 4 sınıf ders kitapları

Küresel Pazarlama


Aöf, Küresel Pazarlama, Aöf İşletme, Aöf İşletme Ders Kitapları, Küresel Pazarlama pdf indir, aöf Küresel Pazarlama pdf indir, ata Küresel Pazarlama ders kitabını indir, Küresel Pazarlama ders kitabı satın alma, aöf işletme ders kitapları indir, aöf işlet 1 2 3 4 sınıf ders kitaplarıAnadolu Üniversitesi AÖF İşletme Fakültesi

KÜRESEL PAZARLAMA Ders Kitabı PDF indir


İÇİNDEKİLER

1 ÜNİTE: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar ve Kapsamı

KÜRESEL PAZARLAMAYA GİRİŞ, KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL PAZARLAMA, YEREL PAZARLAMADAN KÜRESEL PAZARLAMAYA GEÇİŞ SÜRECİ, Yerel Pazarlama, İhracat Pazarlaması, Uluslararası Pazarlama, Küresel Pazarlama, KÜRESEL DÖNÜŞÜM VE KÜRESEL PAZARLAMAYA ETKİLERİ, Küreselleşmeyi Hızlandıran Etkenler, Ekonomik Çevredeki Değişim, Teknolojik Çevredeki Değişim, Yasal ve Politik Çevredeki Değişim, Demografik ve Sosyo-Kültürel Çevredeki Değişim, Küreselleşmeyi Sınırlayan Etkenler, Ulusal Engeller/Küresellik Karşıtlığı, Kurum Kültürü ve Yönetim Körlüğü (Yönetim Miyopluğu), Kültürel Farklılıklar, ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNELİMLERİ VE KÜRESEL PAZARLAMAYA ETKİLERİ, Kendine Odaklı (Ethnocentric) Yönelim, Çok Odaklı Yönelim (Polycentric), Bölge Odaklı Yönelim (Regiocentric)
Dünya Odaklı Yönelim (Geocentric), KÜRESEL PAZARLAMADA ÖNEM KAZANAN OLGULAR


2 ÜNİTE: Küresel Pazarlamayı Etkileyen Ekonomik ve Demografik Koşullar

DÜNYA TİCARETİNE GENEL BİR BAKIŞ, EKONOMİK ÇEVRE KAVRAMI, EKONOMİK SİSTEMLER, GELİR DÜZEYLERİNE GÖRE ÜLKELERİN EKONOMİK AÇIDAN SINIFLANDIRILMASI, PAZAR DEMOGRAFİKLERİ, Nüfus , Gelir, Tüketim Modelleri, Ödemeler Dengesi, Döviz Kurları, Altyapı, İklim ve Topografya , DÜNYA EKONOMİSİNE YÖN VEREN KURULUŞLAR


3 ÜNİTE: Kültürel, Politik ve Teknolojik Çevrenin Küresel Pazarlamaya Etkileri

KÜLTÜR KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ VE UNSURLARI, Kültürün Özellikleri, Kültürün Unsurları, KÜLTÜRLERİN SINIFLANDIRILMASI, Yüksek ve Düşük Bağlamlı (Kontekst) Kültürler, Kendini Referans Alma Kriteri, Hofstede’nin Kültür Çalışması, POLİTİK (SİYASİ) ÇEVRE, Hükümetlerin Dış Ticarete Bakışı, POLİTİK RİSK, Politik Risk Unsurları, Politik Risk Analiz Yöntemleri, TEKNOLOJİK ÇEVRE, Araştırma-Geliştirme Yatırımları, İnovasyonlarm (Yeniliklerin) Uluslararası Pazarlara Yayılması


4 ÜNİTE: Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri ,

İŞLETMELERİ ULUSLARARASILAŞMAYA YÖNELTEN SEBEPLER, İŞLETMELERİN ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ, İhracat, Sözleşmeye Dayalı Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, Lisans Anlaşmaları, Franchising, Sözleşmeli Üretim, Yönetim Sözleşmeleri, Anahtar Teslimi Projeler, Montaj Operasyonları, Yatırıma Dayalı Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, Ortak Girişim, Uluslararası Birleşme ve Satınalmalar, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Stratejik Birleşmeler, ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞ YÖNTEMİNİN SEÇİMİ, GİRİLECEK ULUSLARARASI PAZARLARIN BELİRLENMESİ5 ÜNİTE: Küresel Pazarlar İçin Ürün ve Hizmet Stratejileri

ULUSLARARASI PAZARLAMA KARMASI IÇlNDE ÜRÜN VE KÜRESEL ÜRÜN KAVRAMI
STANDARTLAŞTIRMA VE UYUMLAŞTIRMA (UYARLAMA) KARARLARI, Standartlaştırma Stratejisi, Standartlaştırmanın Olumlu Etkileri, Standartlaştırmanın Olumsuz Etkileri, Uyumlaştırma (Uyarlama) Stratejisi, Ürün Uyumlaştırma Derecesini Etkileyen Etkenler, Ürün Uyumlaştırmamn işletmeye Etkisi, Özel Ürün Stratejisi, ULUSLARARASI PAZARLARDA UYGULANABİLECEK
TEMEL ÜRÜN VE HİZMET STRATEJİLERİ, Yeni Ürün Yaratma Stratejisi, KÜRESEL MARKA STRATEJİSİ, Küresel Markanın Özellikleri , Marka İmajını Etkileyen Etkenler

6 ÜNİTE: Küresel Pazarlarda Fiyatlama Stratejileri

KÜRESEL PAZARLARDA FİYATLAMA KARARLARI, KÜRESEL PAZARLARDA FİYATLAMA KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, Maliyetler, Pazar Koşulları ve Müşteri Davranışları, Rekabet Koşulları, Yasal, Siyasi ve Ekonomik Koşullar, işletme Politikaları ve Pazarlama Karması, KÜRESEL PAZARLARDA FİYATLAMA STRATEJİLERİ, Maliyete Dayalı Fiyatlama Stratejileri, Toplam Maliyete Dayalı Fiyatlama, Marjinal Maliyete Dayalı Fiyatlama, Pazara Dayalı Fiyatlama Stratejileri, Pazarın Kaymağım Almaya Yönelik Fiyatlama, Talep Eğrisinde Hareket Etmeye Yönelik Fiyatlama, Pazara Nüfuz Etmeye Yönelik Fiyatlama, Tedbir Amaçlı Fiyatlama ve Yok Etme Amaçlı Fiyatlama, Transfer Fiyatlaması, Dış Pazarlarda Uygulanan Fiyatın Yerel Pazar, Fiyatından Düşük Olması, KÜRESEL PAZARLARDA FİYATLARIN YÜKSELMESİ VE BUNUN NEDENLERİ

7 ÜNİTE: Küresel Pazarlarda Dağıtım Stratejileri

KÜRESEL PAZARLARDA DAĞITIM KANALLARININ YAPISI, Küresel Pazarlarda Dağıtım Politikaları, Küresel Pazarlarda Dağıtım Yapıları ve ilişkileri, KÜRESEL PAZARLARDA DAĞITIM KANALI TASARIMI, Dağıtım Kanalı Tasarımını Etkileyen Faktörler, KÜRESEL PAZARLARDA DAĞITIMDA YER ALACAK ARACILARIN SEÇİMİ, ULUSLARARASI DAĞITIM KANALLARINDAKİ ARACI TÜRLERİ, Yerel Pazardaki Aracılar, Dış Pazarlardaki Aracılar
KÜRESEL PAZARLAMADA DAĞITIM KANALI YÖNETİMİ, INTERNETlN DAĞITIM KANALLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

8 ÜNİTE: Küresel İletişim Stratejileri

KÜRESEL PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE REKLAMCILIK, Küresel Reklamcılık Stratejileri ve Hedefleri, Küresel Reklamcılık ve İletişim Süreci, Küresel Reklam Stratejilerindeki Değişimler ve Tartışmalar, Reklamlarda Standartlaştırma ve Uyumlaştırma Stratejileri, Reklam Stratejilerinde Farklı Yaklaşımlar, Küresel Reklamlarda Yaratıcılığın Önündeki Kısıtlamalar, KÜRESEL PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER, Küresel Pazarlama İletişimi İçinde Halkla İlişkilerin Artan Önemi, Sponsorluk ve Özel Olaylar, KÜRESEL PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE KİŞİSEL SATIŞ
Küresel Pazarlarda Kişisel Satışı Etkileyen Çevresel Koşullar, Küresel Pazarlarda Kişisel Satış Becerileri, Uluslararası Satış Ekibinin Seçimi, KÜRESEL PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE SATIŞ TUTUNDURMA, Uluslararası Pazarlarda Satış Tutundurmayla İlişkili Sorunlar, KÜRESEL PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE DOĞRUDAN PAZARLAMA ...


Yorum Gönder

Yorum Gönder