-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

58 Soruda Aöf Günümüz Fıkıh Problemleri Vize+Ders Notları

Aöf Günümüz Fıkıh Problemleri, Günümüz Fıkıh Problemleri özet, Günümüz Fıkıh Problemleri çıkmış vize soruları, Günümüz Fıkıh Problemleri ders notları, aöf Günümüz Fıkıh Problemleri vize soruları indir

Aöf Günümüz Fıkıh Problemleri dersine son 9 yılın en çok çıkmış 58 vize sorusu ile sınava çalışıbilirsiniz. Tabi ki siz bunlarla yetinmeyip soru çözüp özet okumanız sizin faydanıza olacaktır.

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ SON 9 YILIN EN ÇOK ÇIKMIŞ VİZE SORULARI

1. Hakkında Kur’an ve sünnette açık bir gönderme bulunmayan meselelerle ilgili soyut hüküm çıkarma işlemine ne ad verilir?
Cevap: İçtihat (2011 Güz- 2013 Tek ders- 2015 Tek ders-2018 Üç Ders)4*

2. Yolculukta dört rekâtlı farz namazların iki rekât olarak kılınması İslâm dininin hangi özelliği ile alakalıdır?
Cevap: Esneklik (2011 Güz- 2013 Güz)2*

3. Fıkhî hükümler arasında taabbud-ta’lîl ayrımını kabul etmeyen fıkıh mezhebi hangisidir?
Cevap: Zahirîler (2011 Güz- 2013 Güz)2*4. Ta’lîlî hükümlerin en fazla bulunduğu hüküm grubu hangisidir?
Cevap: Muâmelât (2011 Güz- 2013 D. Sonu2*)

5. Ramazan orucuna başlama konusunda ihtilâfu’l-metâli’nin dikkate alınması gerektiği görüşünü hangi fıkıh mezhebi savunmuştur?
Cevap: Şafiiler (2011 Güz- 2013 D. sonu- 2014 Tek ders)3*

6. Zevâl vaktinden önce görülen hilâli ramazan orucuna başlama gerekçesi olarak sayan kimdir?
Cevap: Ebu Yusuf (2011 Güz- 2013 Güz- 2015 Tek ders)3*

7. Öğlen namazını ikindinin vaktinde, akşam namazını yatsının vaktinde birleştirerek kılmaya ne ad verilir?
Cevap: Cem-i tehir (2011 Güz- 2013 Tek ders-2019 Güz Ara)3*

8. İkindi namazını öğlenin vaktinde, yatsı namazını akşamın vaktinde birleştirerek kılmaya ne ad verilir?
Cevap: Cem-i takdim (2014 Güz-2019 Yaz Okulu)2*

9. Malikilerin yağmur sebebiyle cevaz verdikleri namazlar ve cem şekli sırasıyla nasıldır?
Cevap: Akşam –yatsı, cem-i takdim (2012 Güz- 2012 Büt- 2013 Güz-)3*

10. Hangisi nikâhın kuruluşuyla ilgili problemlerden değildir?
Cevap: Boşanmanın çoğu kere, aynı anda üç boşanma hakkının kullanılarak gerçekleştirilmesi. (2011 Güz- 2013 Güz)2*

11. “ Bir gıda maddesinin dini-fıkhî hükmü hususunda tereddüde düşüldüğünde, ilke ve ayrıntı düzeyinde yasaklayıcı bir delil bulunmadığı sürece onun helal olduğu kabul edilir.” Bu değerlendirme yiyecek ve içeceklerle ilgili ne ile ifade edilebilir?
Cevap: Eşyada asıl olan ibâhadır. (2011 Güz-2017 Güz Ara)2*

12. İlke olarak organ nakline olumlu bakanlar görüşlerini ne ile desteklemektedirler.
Cevap: Sorumlulukta herkesin hür iradesi esastır. (2011 Güz- 2013 Güz-2014 Tek ders)3*

13. İslam bilginleri adli otopsinin caiz olduğunu esas itibariyle neye dayandırmaktadır?
Cevap: Zaruret (2011 Güz- 2013 D. sonu- 2014 Tek ders-2017 Güz Ara-2018 Üç Ders-2019 Güz Ara)6*

14. “Ahmed b. Hanbel’e göre hastanın tedaviyi kabul etmemesi caizdir.” Bu görüş neyin meşruluğuna dayanak gösterilmiştir?
Cevap: Pasif ötenazi (2011 Güz- 2012 Büt)2*

15. Yabancı kültürlerin istilasına karşı tedbir olarak ne düşünülmüştür?
Cevap: Müslümanlara özgü eğlence kültürü oluşturulması (2011 Güz- 2012 Büt)2*

16. Taabudî hükmün temel özelliklerinden olmayan nedir?
Cevap: Kıyasa konu olması (2012 Güz- 2012 Büt)2*

17. Hangileri günümüzde yeni ortaya çıkmış fıkıh problemlerinden değildir?
Cevap: Nevâdir, Fıkhü’l –menâzil, nevafil…(2012 Güz- 2012 Büt- 2014 Güz- 2015 Güz- 2015 tek ders)5*

18. Hanefi literatüründe sonraki nesillere güvenilir raviler tarafından tavatür ve şöhret yoluyla aktarılmış mezhep görüşlerine ne ad verilir?
Cevap: Zâhirü’r – rivâye (2012 Güz-2018 Güz Ara)2*

19. Haccın farzlarından olan tavafa ne ad verilir?
Cevap: Ziyaret tavafı (2012 Güz- 2014 Güz- 2014 Tek ders-2019 Güz Ara)4*

20. Hanefilere göre farz olan tavaf esnasında hükmi kirlerden temizlenmiş olmanın hükmü nedir?
Cevap: Vacip (2012 Güz- 2012 Büt-2013 Güz-2017 Güz Ara-2019 Üç Ders)5*

21. Zaruret ve acizliğin bulunduğu durumlarda, hayız (âdet) olan kadınların farz olan tavafı yapabileceklerini kabul eden İslam bilginleri kimlerdir?
Cevap:
İbn Teymiyye- İbnü’l- Kayyimel – Cevziyye (2012 Güz)1*22. Nikâh akdinde en az iki kişinin tanıklık etmesi şartının en önemli fonksiyonu nedir?
Cevap: Evlilik akdinin açıklığını sağlamak (2012 Güz- 2014 Güz-2015 Tek ders-2018 Güz Ara-2018 Üç Ders)5*

23. “Domuz, li aynihî haramdır” ifadesinin doğru açıklaması nedir?
Cevap: Domuz, özü ve mahiyeti itibariyle kötülük ve zarar içermesi sebebiyle necis ve haramdır. (2012 Güz- 2012 Büt- 2013 Güz- 2013 Tek ders)4*

24. Klasik fıkıh bilginlerinin çoğunluğu çocuk düşürmenin dini hükmü konusunda insanın yaratılış evrelerinin hangisini esas almışlardır?
Cevap: Ruh üflenmesi (2012 Güz- 2012 Büt)2*

25. Kur’ân-ı Kerim’de insanın yaratılış evreleri sırasıyla nasıldır?
Cevap: Nufte – Alaka – Mudga (NAM) (2012 Güz- 2013 Tek ders)2*

26. Hanefi mezhebinin çocuk düşürme ile ilgili genel eğilimi nedir?
Cevap: 120 güne kadar caizdir (2012 Güz- 2012 Büt- 2015 Tek ders)3*

27. Kumarın haram olduğunu kesin olarak bildiren âyet-i kerimeler hangileridir?
Cevap:  Mâide Sûresi, 90,91. (2012 Güz-2013 Güz-2018 güz Ara-2019 Üç Ders)4*

28. Hz. Peygamber (s.a.v) ‘in döneminde özellikle binicilik ve atıcılığın teşvik edilmesinin sebebi nedir?
Cevap: Savaşa hazırlık ve eğitim amaçlarının olması (2012 Güz- 2013 D. sonu- 2014 Tek ders-2018 Güz Ara-2019 Üç Ders)5*

29. Hangisi ittifakla resim ve heykel yapımı yasağına girmektedir?
Cevap: Kutsal görülen canlıların resim ve heykelleri (2012 Güz- 2012 Büt- 2013 Güz- 2013 tek ders-2014 Güz)5*

30. Gündelik hayattaki helal ve haramlarla ilgilenen fıkıh alanı nedir?
Cevap: Muamelat (2011 D. sonu- 2013 Güz-2017 Güz Ara-2017 Üç Ders-2018 Güz Ara-2019 Üç Ders)6*

31. Hangisi namaz vakitlerinde belirleyici değildir?
Cevap: Fecrin batması (2011 D. sonu- 2013 Güz-2017 Güz Ara-2017 Üç Ders-2018 Üç Ders)5*

Gelen Aramalar: Aöf Günümüz Fıkıh Problemleri, Günümüz Fıkıh Problemleri özet, Günümüz Fıkıh Problemleri çıkmış vize soruları, Günümüz Fıkıh Problemleri ders notları, aöf Günümüz Fıkıh Problemleri vize soruları indir

32. İddet ile ilgili hangisi doğrudur?
Cevap: Evliliği, kocasının ölümü sebebiyle sona eren kadın; hamile değilse dört ay on gün iddet bekler. (2013 Güz- 2014 Tek ders)2*

33. Karma ürünler ve katkı maddelerinin dini hükmü konusundaki tartışmaların başlıca sebebi nedir?
Cevap: Dinin yasakladığı maddeler içermesi (2011 D. sonu-2013 Güz)2*

34. Hayvansal veya bitkisel ürünün şekil ve mahiyet değişikliğine uğramasına ne ad verilir?
Cevap: İstihale (2012 Büt- 2013 Güz)2*

35. Tüm canlı yaşamı üzerinde yapılan bilimsel ve tıbbi çalışmaların etik açıdan değerlendirilmesini amaç edinen özel disipline ne ad verilir?
Cevap: Biyoetik (2011 D. sonu- 2013 Güz)2*

36. Hangisi haram maddelerle tedaviyi ilke olarak caiz görmemektedir?
Cevap: Hanbeliler (2011 D. sonu-2013 Güz)2*

37. Fıkıh terminolojisinde gerekçesi akılla kavranılamayan hükümler için hangi terim kullanılır?
Cevap: Taabbudî hükümler (2014 Güz)1*

38. Karının kocasına belli bir mali bedel teklifinde bulunması, kocasının da bunu kabul etmesiyle gerçekleşen ayrılık şekline ne denir?
Cevap: Muhâlea (2014 Güz Ara-2018 Güz Ara)2*

39. Merkezi Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde olan ve başlıca kuruluş amacı dünyanın her tarafındaki Müslümanların karşılaştıkları çağdaş dini problemlere çözümler üretmek olan kuruluş hangisidir?
Cevap: İslam Konferansı Teşkilatı Fıkıh Akademisi (2012 D. sonu- 2012 Büt- 2015 Güz)3*

40. Şafak sonrası gerçekleşmesi beklenen beyazlığın meydana gelmemesi hangi namaz vaktinin oluşmasını engeller?
Cevap: Yatsı (2015 Güz)1*

 41. Fıkıhta din, can, akıl, mal ve nesilden oluşan beş temel değeri korumaya yönelik hükümlere ne ad verilir?
Cevap: Zaruriyât (2017 Güz Ara-2019 Güz Ara)2*42. Hangisi fıkhi hükümlerin değişmeye elverişli olduğunu gösteren özelliklerdendir?
Cevap: İslam dinini bütün zaman ve mekânlara hitap etmesi (2017 Güz Ara)1*

43. Hangisi Hanefilere göre zekâtın hakiki şahıslara verilmesinin gerekçesi sayılmaktır?
Cevap: Malın zekât alanın mülkiyetine geçmesinin gerekli olması (2017 Güz Ara-2018 Güz Ara-2019 Güz Ara)3*

44. Fakihin şer’î-amelî bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayretini sarf etmesine ne ad verilir?
Cevap: içtihat (2017 Güz Ara-2019 Güz Ara)2*

45. Sınai servetlerin ve üretim araçlarının zekâta tabi olmasının temel nedeni nedir?
Cevap: Hakikaten veya hükmen artma ve çoğalma özelliği taşımaları (2017 Güz Ara)1*

46. Hangisi boşanmanın hukuki sonuçlarından biri değildir?
Cevap: Boşanmayla birlikte çocukların babayla olan nesep bağının sona ermesi (2017 Güz Ara-2019 Güz Ara-2019 Üç Ders)3*

47. Nikâhın duyurulmasını nikâh akdinin sıhhat şartı olarak gören mezhep hangisidir?
Cevap: Mâlikî (2017 Güz Ara-2019 Güz Ara)2*

48. “Haramlarda asıl olan taabudîliktir.” İlkesi ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: Temel karakteri itibariyle haramlar, Allah’a gönülden bağlılığı sınama amacı güder. (2017 Güz Ara-2019 Güz Ara)2*

49. Nikâh akdinde velayet ile ilgili hangi ifade doğrudur?
Cevap: Velinin velayet yetkisini kötüye kullanması durumunda,  Mâliki ve Şâfilere göre veli velayet yetkisini kaybeder. (2017 Güz Ara-2019 Güz Ara)2*

50. Haram maddelerle tedaviyi ilke olarak caiz görmeyen mezhep hangisidir?
Cevap: Hanbeli (2017 Güz Ara-2019 Güz Ara-2019 Üç Ders-2019 Yaz Okulu)4*

51. İslam âlimlerinin resim ve heykel ile ilgili ortak görüşü nedir?
Cevap: Kutsanan şeylerin resimlerini yapmak haramdır (2017 Güz Ara-2017 Üç Ders)2*

52. Günümüzde fıkhî problemlerin çözümünde klasik mezhep görüşlerini esas alıp yeni içtihatlara çok fazla ihtiyaç olmadığı görüşünde olan dini yaklaşım nedir?
Cevap: Gelenekselci/ taklitçi yaklaşım (2018 Güz Ara)1*

53. Hakiki namaz vakitlerinin oluşmadığı yerlerde namaz vakitlerinin güneşin doğması ve batması dışındaki farklı yöntemlerle belirlenmesine ne ad verilir?
Cevap: Takdir (2018 Güz Ara)1*

54. Bir malın zekâta tâbi olması için neye sahip olunması gerekir?
Cevap: Asli ihtiyaçların dışında, artabilen ve gelir getirebilen mallardan olması (2018 Güz Ara)1*

55. Hanefilere göre, nisap miktarına ulaşmış olan ziynet eşyalarından zekât verilmesi gerekir.
Bu sorumluluk ziynet eşyalarının hangi niteliğinden kaynaklanır?
Cevap: Parasal değeri olan basılmış paşa hükmünde olması (2018 Güz Ara)1*

56. Hangileri sigaranın haram olduğu görüşünün gerekçelerindendir?
Cevap: Faydasız bir harcama olduğu için israfa sebep olması/ Sağlığa zararlı olması (2017 üç Ders-2018 Güz Ara)2*

57. İslam bilginleri tüp bebek uygulamalarından hangisini caiz görmektedir?
Cevap: Kocanın sperminin dondurularak daha sonra kendi karısının yumurtası ile döllendirilmesi/ kocanın spermi ve karısının yumurtası alınarak dışarıda döllendirilmesi sonucu oluşan embriyonun karısının rahmine yerleştirilmesi (2018 Güz Ara-2019 güz Ara)2*

58. Hangisi ölüden yapılacak organ naklinin caiz olması için gereken şartlardan biri değildir?
Cevap: Vericinin vücut bütünlüğünün korunması (2017 Güz Ara-2017 Üç Ders-2018 Güz Ara)3*

Yorum Gönder

Yorum Gönder