-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

92 Soruda İslam Sanatları Tarihi Vize + Konu Anlatımı Aöf İlahiyat

Aöf İslam Sanatları Tarihi, İslam Sanatları Tarihi vize soruları, İslam Sanatları Tarihi aöf vize çalışma, İslam Sanatları Tarihi çalışma notları, İslam Sanatları Tarihi ders özetleri,

Aöf İlahiyat İslam Sanatları Tarihi vize sınavlarında en çok çıkmış sorulara çalışarak daha iyi bir not alabilirsiniz. İslam Sanatları Tarihi ders kitabına da göz atmayı unutmayın. Kitap için BURAYA tıklayınız.

İSLAM SANATLARI TARİHİ SON 7 YILIN EN ÇOK ÇIKMIŞ ARA SINAVI SORULARI ve CEVAPLARI

1.       Çoğu Emeviler döneminde inşa edilen ilk camiler hangi tiptedir?
Cevap: Ordugâh camiler (2013 Güz Ara)*                                   

2.       Türk İslam Minyatür üslubunu ilk kez hangisi oluşturmuştur?
Cevap: Selçuklular (2013 Güz Ara)*

3.       “Varka ve Gülşah” adlı mesnevide yer alan minyatürler hangi dönemde hazırlanmıştır?
Cevap: Anadolu Selçuklu (2014 Güz Ara-2015 Güz Ara)**


4.       Büyük Selçuklu devrinde başladığı kabul edilen medrese mimarisinin, Anadolu’daki en erken açık havlu örneği hangisidir?
Cevap: Mardin Hatuniye Medresesi (2017 Güz Ara)*

5.       Hangisi Selçuklu türbe mimarisine örnektir?
Cevap: Sultan Sencer Türbesi (2017 Güz Ara)*

6.       Türkiye Selçukluları döneminin Ulu Camileri arasında, Büyük Selçuklu mimarisinin malzeme ve plan etkilerinin görüldüğü en önemli yapı hangisidir?
Cevap: Malatya Ulu Camii (2017 Güz Ara)*7.       Hangisi Selçuklu mimarisinin İran’daki en önemli yapılarından biridir?
Cevap: Zevvare Cuma Camii (2018 Güz Ara-2019 Güz Ara)**

8.       Selçuklu Türklerinin İran’dan Ön Asya, Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’ya yayılmalarıyla oluşan ilk Türk-İslam minyatür üslubu hangisidir?
Cevap: Selçuklu minyatür üslubu (2018 Güz Ara-2019 Üç ders)**

9.       Mihrap önünde kubbeli cami planıyla merkezi planlı camii formunun ilk örnekleri olan Karahanlı devri eserleri hangileridir?
Cevap: Hazar Camii- Talhatan Baba Camii (2017 Güz Ara)*

10.   İslam dünyasında sistemli el yazması üretimi hangi dönemde başlamıştır?
Cevap: Abbasiler (2014 Güz Ara-2015 Güz Ara- 2017 Güz Ara)***

Gelen Aramalar: Aöf İslam Sanatları Tarihi, İslam Sanatları Tarihi vize soruları, İslam Sanatları Tarihi aöf vize çalışma, İslam Sanatları Tarihi çalışma notları, İslam Sanatları Tarihi ders özetleri, 

11.   Osmanlı Mimarisinin Klasik cami tipinin kurallarının belirlendiği cami hangisidir?
Cevap: Edirne üç şerefeli camisi (2013 Güz Ara-2019 Güz Ara)**

12.   Klasik Osmanlı minyatür üslubunun çözülüşü hangi padişah döneminde başlamıştır?
Cevap: II. Osman (2017 Güz Ara)*

13.   Hz. Muhammed’in Medine halkına okuma yazma öğretmekle görevlendirdiği sahâbi kimdir?
Cevap: Abdulah b. Said (2013 Güz Ara-2018 Güz Ara-2019 Güz Ara)***

14.   Sanat özelliği olmayan, el emeği ve becerisi ile maddi ihtiyacını karşılayan kişiye ne ad verilir?
Cevap: Zanaatkâr (2013 güz Ara-2019 Yaz Okulu)**

15.   Allah’ın buyruklarını sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara ulaştıran peygamber kimdir?
Cevap: Hz. Davud (2013 Güz Ara-2017 Güz Ara-2019 Üç Ders)***

16.   Osmanlı Mimarisinde şehir külliyelerinin dışındakilere ne ad verilir?
Cevap: Menzil Külliyesi (2013 Güz Ara)*

17.   Şam Emeviyye Camii’nin inşası hangi Emevi hükümdarı döneminde tamamlanmıştır?
Cevap: Halife I. Velîd (2013 Güz Ara-2016 Güz Ara)**

18.   İslam yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra ne ad verilir?
Cevap: Hattat (2013 Güz Ara-2016 Güz Ara-2018 Üç Ders-2019 Güz Ara)****

19.   Kanuni Sultan Süleyman devrinde hattın güneşi olarak tanınan ünlü hattat kimdir?
Cevap: Ahmet Şemseddin Karahisari (2016 Güz Ara)*

20.   İmad ta’lik üslubunun İstanbul’da tanınması ve yayılmasında öncülük eden hattat kimdir?
Cevap: Derviş Abdi-i Mevlevi (2016 Güz Ara)*

21.   Yakup Şah b. Sultan Şah hangi eserin mimarıdır?
Cevap: İstanbul II. Beyazid Camisi (2016 Güz Ara)*

22.   Hangisi Osmanlı mimari tarihi içinde Bursa ve Edirne dönemidir?
Cevap: 1299-1447 (2016 Güz Ara)*
23.   Her devirde sevilerek kullanılan motif türü hangisidir?
Cevap: Hatâyî (2013 güz Ara)*

24.   Hangisi Osmanlı Kültüründe en üst seviyede sanat eğitimi veren resmi kurumdur?
Cevap: Enderun Mektebi ( 2013 Güz Ara-2016 Güz Ara-2018 Güz Ara-2019 Güz Ara)****

25.   Bir sanatı yapmak için gerekli bilgi ve hünere sahip olan kişiye ne denir?
Cevap: Artist (2019 Güz Ara)*

26.   Osmanlı mimari ekolü içinde merkezinde cami olan kuruluşa ne ad verilir?
Cevap: Külliye (2013 Güz Ara-2018 Üç Ders-2019 Güz Ara)***

27.   Osmanlı Şehirlerinin merkezinde esas olarak hangi tesis vardır?
Cevap: Külliye (2014 Güz Ara)*

28.   Destesenk nedir?
Cevap: Cisimli boyaları sulu ortamda ezmek için kullanılan bir taştır. (2013 Güz Ara)*

29.   İslam Yazılarında ilk büyük ıslahatı yaparak dört çeşit yazıyı ortaya koyan hattat kimdir?
Cevap: Kutbe el-Muharrir (2013 Güz Ara)*

30.   Timur devri tezhibinin ikinci altın çağı, hangi hükümdar zamanındadır?
Cevap: Hüseyin Baykara (2016 Güz Ara)*

31.   Hangisi Timurlu döneminde minyatür sanatını ve sanatkârı destekleyen ve onları himaye edenlerden biri değildir?
Cevap: I. Beyazit/ Ahmed Musa (2013 Güz Ara-2014 Güz Ara- 2015 Güz Ara)***
İskender Sultan, Şahruh, Uluğ bey, Gıyaseddin Baysungur Timurlu döneminde sanatı ve sanatkârı destekler.

32.   Kırlarda, yollarda, üstü ve yanları açık olan namaz kılma yerlerine ne ad verilir?
Cevap: Namazgâh (2013 Güz Ara-2017 Güz-2019 Üç ders)***

33.   Hangi motif yarı üsluplaştırılmıştır?
Cevap: Karanfil/zambak/Lale/bahar ağacı (2013 Güz-2018 Güz Ara)**

34.   Hangi motif yarı üslup değildir?
Cevap: Penç (2017 Güz Ara)*

35.   Bir çiçeğin kuş bakışı görüntüsünün üsluplaştırılarak çizilmesiyle ortaya çıkan motif nedir?
Cevap: Penç (2019 Güz Ara)*

36.   İslam sanatının ilk anıtsal yapısı olarak görülen Kubbetü’s-Sahre’nin bulunduğu şehir hangisidir?
Cevap: Kudüs (2013 Güz Ara-2016 Güz Ara-2019 Güz Ara)***

37.   Batılı araştırmacılara göre, İslâm yazılarının oluşum sürecinde Cahiliye devri Arap yazısı, hangi yazı sisteminin devamıdır?
Cevap: Nabatî (2013 Güz Ara)*

38.   El yazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere ne ad verilir?
Cevap: Minyatür (2013 Güz Ara-2014 Güz Ara-2015 Güz Ara-2018 Güz Ara-2018 Üç Ders-2019 Üç Ders)******

39.   Hangisi sanat eserlerinin doğuşunda ve üslup kazanmasında önde gelen etken ve kaynaktır?
Cevap: Din (2014 Güz Ara-2016 güz Ara-2019 Güz Ara)***40.   Hangisi görsel sanatlardan değildir?
Cevap: Edebiyat/ Şiir (2014 Güz Ara-2015 Güz Ara)**
Tezhip, Ebru, Hat, Mimari, Çini görsel sanatlardır.

41.   Hangisi fonetik (ses) sanatlar grubuna girer?
Cevap: Müzik (2015 Güz Ara-2016 Güz Ara-2019 Güz Ara)***

42.   Erken İslâm mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı hangisidir?
Cevap: Mescid-i Nebî (2014 Güz Ara-2015 Güz Ara-2018 Üç Ders-2019 Güz Ara)****

43.   Sanat kelimesinin günümüzde Arapça karşılığı nedir?
Cevap: Fen (2014 Güz Ara)*

44.   Güzel sanat ve sanatın mahiyetinden ve muhtelif sanatkârların tekniğinden bahseden ilim nedir?
Cevap: Estetik (2017 Güz Ara-2018 Güz Ara-2018 Üç Ders-2019 Yaz Okulu)****

45.   Erken İslâm mimarisinin ilk türbesi hangisidir?
Cevap: Kubbetü’s-Suleybiyye (2014 Güz Ara-2015 Güz Ara-2019 Üç Ders-2019 Yaz Okulu)****

46.   İslâm mimarisinin Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkileyen en önemli mimari eseri hangisidir?
Cevap: Kurtuba Camii (2014 Güz Ara-2015 Güz Ara-2019 Güz Ara)***

47.   Hangisi Kubbetü’s- Sahre’nin yapımında temel olmuştur?
Cevap: Miraç (2015 Güz Ara)*

48.   Osmanlı mimarlık teşkilatında bulunan en yüksek makam nedir?
Cevap: Hassa Mimarbaşısı (2014 Güz Ara)*

49.   Hangisi Osmanlı mimarisinin klasik dönemi özelliklerinin belirleyicisidir?
Cevap: Sadelik (2015 Güz Ara)*

50.   Osmanlı mimarisinde misafirhanelere ne ad verilir?
Cevap: Tabhâne (2017 Güz Ara)*

51.   İstanbul Sultanahmet Camisinin mimarı kimdir?
Cevap: Sedefkâr Mehmet Ağa (2017 Güz Ara)*

52.   Hangisi XIX. yy’dan sonra Hassa Mimarlar Ocağına isim olmuştur?
Cevap: Mimarbaşılık ve Şehreminlik (2015 Güz Ara)*

53.   Osmanlı Mimarlarının yaptığı plan veya krokilere ne ad verilir?
Cevap: Mimar kârnâmesi (2014 Güz Ara-2015 Güz Ara-2018 Güz Ara-2019 Güz Ara)****

54.   Osmanlı mimarisinde barok döneminin en önemli eseri nedir?
Cevap: İstanbul Nuruosmaniye Külliyesi (2018 Güz Ara)*

55.   Osmanlı eğitim sisteminde ilkokul seviyesindeki eğitim kurumu hangisidir?
Cevap: Sıbyan Mektebi (2018 Güz Ara)*

56.   Hangisi Aklam-ı Sitte’nin kesin klasik ölçülerini ortaya koymuştur?
Cevap: Yakut el-Musta’sımi (2014 Güz Ara)*

57.   Hangisi ilk celi hat sanatkârıdır?
Cevap: Halid b. Ebu’l – Heyyac (2014 Güz Ara)*

58.   Hangisi “çini” teriminin karşılığıdır?
Cevap: Kâşi (2015 Güz Ara-2016 Güz Ara)**

59.   Hz. Osman zamanında çoğaltılan Mushafların hattı, hangisidir?
Cevap: Mekki, medeni (2015 Güz Ara)*

60.   Hangi yazı erken dönemde hicri IV. yüzyıla kadar Mushaf yazımında kullanılmıştır?
Cevap: Kûfi (2014 Güz Ara-2019 Güz Ara-2019 Üç Ders)***

61.   Hangisi Mushaf güllerinden biri değildir?
Cevap: Durak (2014 Güz Ara-2018 Güz Ara-2019 Güz Ara)***
Aşere, Hizip, Secde, Hamse mushaf güllerindendir.

62.   Hangisi durak çeşitlerinden biridir?
Cevap: Pençhâne (2016 Güz Ara)*

63.   Baba Nakkaş üslubu hangi devirde ortaya çıkmıştır?
Cevap: Fatih Sultan Mehmet devri (2014 Güz Ara)*

Hangisi Nakkaşhane sorumlusuna verilen addır?
Cevap: Sernakkaş (2015 Güz Ara)*

64.   Osmanlı döneminde kaleme aldığı tarihi konulu eserleri, figürsüz manzaralar ve topoğrafik kent görünümleriyle resimlendiren nakkaş kimdir?
Cevap: Matrakçı Nasuh (2018 Güz Ara)*

65.   Hangisi Kara Memi’nin özelliğidir?
Cevap: XVI. yüzyılda yaşamış, üslup meydana getirmiş saray sernakkaşıdır. (2014 Güz Ara)*

66.   Atâ yolu (pesend) üslubunu bulan müzehhip kimdir?
Cevap: Ahmed Atâullah Efendi (2014 Güz Ara)*

67.   Hangisi Nakkaşhane’de yapılmaz?
Cevap: Kumaş boyamak (2015 Güz Ara)*

68.   İslâm’ın doğuşunda kullanılan yazı hangisidir?
Cevap: Yuvarlak (meşk)- Geometrik, köşeli (cezm) (2015 Güz Ara)*
69.   İslam yazılarından simetrik veya aynalı yazı olarak vasıflandırılan yazı hangisidir?
Cevap: Müsenna (2016 Güz Ara-2017 Güz Ara)**

70.   Hangisi Aklam-ı Sitte yazılarından biri değildir?
Cevap: Müselsel (2018 Güz Ara)*
Rika’/Sülüs/Muhakkak/Tevki’ Aklam-ı Sitte yazılarındandır.

71.   Hangisi İslâm medeniyetinde güzel yazı yazma sanatı anlamındadır?
Cevap: Hüsn-i Hat (2015 Güz Ara)*

72.   Hat sanatında sultanlara ait belgelerin yazıldığı hat çeşidine ne denir?
Cevap: Tevki’ (2019 Güz Ara)*

73.   Ehl-i Hiref’in anlamı nedir?
Cevap: Saray Sanatkârları topluluğu (2015 Güz Ara)*

74.   Tolunoğlu Camii’nin Mısır bölgesine getirdiği yeni mimari anlayış nedir?
Cevap: Tuğla ve sivri kemer (2016 Güz Ara)*

75.   Osmanlı çarşılarında kıymetli eşyaların alınıp satıldığı yere ne ad verilir?
Cevap: Bedesten (2016 Güz Ara-2019 Güz Ara)**

76.   Tezhip sanatında, temellük kitabesi hangi sayfa bezemesinde bulunur?
Cevap: Zahriye (2016 Güz Ara)*

77.   Sünnet düğünü şenliklerinin anlatıldığı surnâme türündeki resimli yazmalar, Osmanlı döneminde ilk kez hangi padişah devrinde hazırlanmıştır?
Cevap: III. Murad (2016 Güz Ara)*

78.   Sultan III. Ahmed’in oğullarının sünnet düğünü şenliklerini konu alan Surnâme-i Vehbî adlı eserin minyatürlerini yapan nakkaş kimdir?
Cevap: Levni (2016 Güz Ara)*

79.   Topkapı Sarayı Müzesi Sünnet Odası’nın dış cephesinde kullanılan çinilerin üslûbu nedir?
Cevap: Sazyolu (2017 Güz Ara)*

80.   Hangisi savaşları konu alan gazavatnâme türünde hazırlanmış minyatürlü eserlerden biri değildir?
Cevap: Kıyâfetü’l-insâniye fî Şemâilü’l- Osmaniye (2016 Güz Ara-2019 Üç Ders)**
Tarih-i Feth-i Yemen, Şecâatnâme, Kitâb-ı Gencine-i Feth-i Gence, Nusretname savaşları konu alan gazavetnamelerdir.

81.   Osmanlı kültüründe tasavvuf ahlakı ile beraber sanat eğitimi yapan dini kurum hangisidir?
Cevap: Tekkeler (2017 Güz Ara)*

82.   Osmanlı talik ekolünün kurucusu kimdir?
Cevap: Yesarizade Mustafa İzzet (2017 Güz Ara)*

83.   Osmanlı ilmiye sınıfı ve meşihat dairesinin resmi yazısına ne ad verilir?
Cevap: Talik (nesta’lik) (2017 Güz Ara-2018 Güz Ara)**

84.   Topkapı Sarayı “Bab-ı Hümâyun” üzerinde yer alan celî sülüs yazısının sanatkarı kimdir?
Cevap: Ali b. Yahya Sûfi (2018 Güz Ara)*

85.   İstanbul Süleymaniye ve Edirne Selimiye camilerinin celi sülüs kitabe yazılarının hattatı kimdir?
Cevap: Hasan Çelebi (2017 Güz Ara)*86.   Bahçe çiçekleriyle hazırlanan üslûp nedir?
Cevap: Kara Memi Üslûbu (2017 Güz Ara)*

87.   Hangisi Nakkaş Osman ve ekibi tarafından hazırlanmış minyatürlü bir yazma değildir?
Cevap: Siyer-i Nebi (2017 Güz Ara)*

88.   Hangisi Artuklu mimarisine ait eserlerden biri değildir?
Cevap: Sultan Hasan Medrese ve Külliye (2018 Güz Ara)*
Sultan İsa Medresesi/ Sultan Kasım Medresesi/ Mesudiye Medresesi/ Şehidiye Medresesi Artuklu mimarisine aittir.

89.   Hişam b. Abdülmelik zamanında yapılan çöl sarayı hangisidir?
Cevap: Kasrü’l-hayri’l-garbi (2018 Güz Ara)*

90.   Hangisi Osmanlı Devri saray üsluplarından biri değildir?
Cevap: Hacı Ali et-Tebrizi (2018 Güz Ara-2019 Güz Ara)**
Baba Nakkaş/ Ali Üsküdari/ Saz Yolu/ Kara Memi saray üsluplarındandır.

91.   Hangisi tezhip boyası olarak kullanılan malzemelerden biri değildir?
Cevap: Yaldız (2018 Güz Ara)*
İs mürekkebi/ Zımk/ Lapislazuli/ Üstübeç tezhip boyası olarak kullanılır.

92.   Tezhip kelimesinin anlamı nedir?
Cevap Altınlamak (2018 Üç Ders-2019 Güz Ara)**

Yorum Gönder

Yorum Gönder