-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Arapça 4 YENİ Ders Kitabı PDF İndir - Aöf İlahiyat

AÖF, Aöf İlahiyat, Aöf Soru, Aöf Kitap, Aöf Destek, yeni Arapça 4 , Aöf Arapça 4  dersi, Arapça 4  PDF indir, Arapça 4  ders kitabı indir, Açık Öğretim Arapça 4  dersi, Aöf Arapça 4  çalışma kitabı, Açık Öğretim Ders Kitapları PDF indir, Arapça 4  indir,


YENİ ARAPÇA 4

AÖF, Aöf İlahiyat, Aöf Soru, Aöf Kitap, Aöf Destek, yeni Arapça 4 , Aöf Arapça 4  dersi, Arapça 4  PDF indir, Arapça 4  ders kitabı indir, Açık Öğretim Arapça 4  dersi, Aöf Arapça 4  çalışma kitabı, Açık Öğretim Ders Kitapları PDF indir, Arapça 4  indir,

DAHA ÖNCE PAYLAŞMIŞ OLDUĞUMUZ SAYFADA HATA OLDUĞU İÇİN İÇERİK TEKRARDAN PAYLAŞILMIŞTIR


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans İlahiyat Programı

YENİ Arapça 4 Ders Kitabı PDF indirİÇİNDEKİLER 

BÖLÜM 1 Arapçada Sayılar I
Giriş.................................................................. 3
Günlük Hayatımızda Arapça 1 ...................... 3
Geniş Aile Bayram Alışverişinde .......... 3
Dil Bilgisi: Mufred Sayılar (1-10) .................. 6
1 ve 2 Sayıları ......................................... 6
3-10 Arasındaki Sayılar .......................... 7
Sıra Sayıları ..................................................... 10
Arapçada Saatler ................................... 12
Harf-i Cer ile Kullanılan Bazı Fiiller .............. 15
Arapçada Kalıp İfadeler ................................. 17

BÖLÜM 2 Arapçada Sayılar II
Giriş ................................................................. 41
Günlük Hayatımızda Arapça 2 ..................... 41
Bankada ................................................. 41
Dil Bilgisi: Murekkeb (Bileşik) Sayı [11-19],
Ma‘tûf (Atıflı) Sayı [21-99] ile 100 ve
1000 Sayıları ve Bu Sayıların Katları ............ 43
Murekkeb Sayılar [11-19] ...................... 43
Ma‘tûf (Atıflı) Sayılar [21-99] .............. 46
100 ve 1000 Sayıları ve Katları............. 49
Temyîz ............................................................ 51
Sayı ve Sayılan/Ma‘dûd
Çerçevesinde Temyîz ............................ 52
Harf-i Cer ile Kullanılan Bazı Fiiller............... 53
Arapçada Kalıp İfadeler ................................. 55

BÖLÜM 3 İsm-i Mekân, İsm-i Zaman, İsm-i Âlet, İsm-i Tasgîr, İsm-i Nisbe
Giriş ................................................................. 77
Günlük Hayatımızda Arapça 3 ...................... 77
Milli Kütüphane Nerede? ..................... 77
İkinci Memleketinize Hoş Geldiniz! ........ 78
Ebu Hureyre Lakabının Öyküsü ........... 79
Özgeçmiş Formu ................................... 80
Dil Bilgisi: İsm-i Mekân, İsm-i Zaman,
İsm-i Âlet, İsm-i Tasgîr, İsm-i Nisbe ............. 81
Mekân ve Zaman Bildiren İsimler
81 ............................... (اِسمُ المَكان والزَّمان)
Araç Gereç İsmi ( 82 ................... (اِسمُ الآلة
Küçültme İsmi ( 83 ................ (اِسمُ التّصغير
Nispet İsmi ( 84 ........................ (اسمُ النِّسبة
Harf-i Cer ile Kullanılan Bazı Fiiller .............. 86
Arapçada Kalıp İfadeler ................................. 89BÖLÜM 4 Beş İsim
Giriş.................................................................. 113
Günlük Hayatımızda Arapça 4 ..................... 113
Hocanın el-Mutenebbî Hakkındaki
Soruları ................................................... 113
Dil Bilgisi: Arapçada Beş İsim ....................... 115
Beş İsim’in Cümle İçindeki İrâbına
Örnekler ................................................. 117
Harf-i Cer ile Kullanılan Bazı Fiiller......................... 119
Arapçada Kalıp İfadeler ................................. 120

BÖLÜM 5 Maksûr, Mankûs ve Memdûd İsimler
Giriş.................................................................. 139
Günlük Hayatımızda Arapça 5 ...................... 139
Teneffüste Üç Kız Öğrenci ................... 139
Dil Bilgisi: Maksûr, Mankûs ve Memdûd
İsimler ............................................................. 141
Maksûr İsimler ....................................... 141
Mankûs İsimler ...................................... 143
Memdûd İsimler .................................... 145
Harf-i Cer ile Kullanılan Bazı Fiiller .............. 148
Arapçada Kalıp İfadeler ................................. 150

BÖLÜM 6 Gayrul munsarif
Giriş................................................................. 173
Günlük Hayatımızda Arapça 6 ..................... 173
Hocanın Soruları ................................... 173
Dil Bilgisi: Gayrulmunsarif İsim ve
Özellikleri ....................................................... 175
Gayrulmunsarif İsimlerin
Munsarif Olması .................................... 175
Gayrulmunsarif Olan Tekil Kalıplar .... 176
Gayrulmunsarif Olan Çoğul
Kalıplar .................................................. 177
Harf-i Cer ile Kullanılan Bazı Fiiller .............. 179
Arapçada Kalıp İfadeler ................................. 181

BÖLÜM 7 Ef‘âlu’l-Mukârabe, Ef‘âlu’r-Recâ ve Ef‘âlu’ş-Şurû
Giriş.................................................................. 199
Günlük Hayatımızda Arapça 7 ...................... 199
Radyo ile Televizyon Arasında
Bir Diyalog ............................................. 199
Dil Bilgisi: Ef‘âlu’l-Mukârabe,
Ef‘âlu’r-Recâ ve Ef‘âlu’ş-Şurû ........................ 202
Mukârabe (Yaklaşma) Fiilleri
202 ............ (كاد / يَكاد - أوْشك / يوشِك)
Recâ (Umut) Fiilleri ( 204 ................. (عَسَى
Şurû (Başlama) Fiilleri
206 .......... (...أنشأ - جعل - شرع - أخذ - بدأ )
Harf-i Cer ile Kullanılan Bazı Fiiller .............. 209
Arapçada Kalıp İfadeler ................................. 211BÖLÜM 8 Hâl
Giriş.................................................................. 233
Günlük Hayatımızda Arapça 8 ..................... 233
Hocanın Soruları ................................... 233
Dil Bilgisi: Hâl ve Gramer Özellikleri ........... 235
Sâhibu’l-Hâl ........................................... 238
Harf-i Cer ile Kullanılan Bazı Fiiller .............. 241
Arapçada Kalıp İfadeler ................................. 242

BÖLÜM 9 İstisnâ
Giriş................................................................. 265
Günlük Hayatımızda Arapça 9 ..................... 265
Akşam Yemeği ....................................... 266
Dil Bilgisi: İstisnâ ........................................... 267
İstisnâ Edatları ....................................... 268
إِلَّ - 1 ile İstisnâ ....................................... 269
غَيْ - 2 ve سِوى ile İstisnâ ........................ 272
خلا، عدا، حاشا - 3 ile İstisnâ ................ 276
Harf-i Cer ile Kullanılan Bazı Fiiller .............. 278
Arapçada Kalıp İfadeler ................................. 280

BÖLÜM 10 Munâdâ
Giriş ................................................................. 299
Günlük Hayatımızda Arapça 10 .................... 299
Yeni Telefon ........................................... 299
Dil Bilgisi : Munâdâ ....................................... 301
A- Mu‘reb Munâdâ ................................ 302
B- Mebnî Munâdâ ................................ 306
Harf-i Cer ile Kullanılan Bazı Fiiller .............. 309
Arapçada Kalıp İfadeler ................................. 311
Yorum Gönder

Yorum Gönder