-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf İşletmelerde Karar Verme Teknikleri İŞL404U - Aöf İşletme

Aöf İşletme, Aöf İşletmelerde Karar Verme Teknikleri, İşletmelerde Karar Verme Teknikleri, Aöf Maliyet Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi pdf indir, Maliyet muhasebesi ders kitabı indir, aöf işletme ders kitapları indir, işletme ders kitapları pdf indir,

 Aöf İşletmelerde Karar Verme Teknikleri İŞL404U

Aöf İşletme, Aöf İşletmelerde Karar Verme Teknikleri, İşletmelerde Karar Verme Teknikleri, Aöf Maliyet Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi pdf indir, Maliyet muhasebesi ders kitabı indir, aöf işletme ders kitapları indir, işletme ders kitapları pdf indir,

Aöf İşletmelerde Karar Verme Teknikleri İŞL404U kitabını indirmek için sayfa sonunda bulunan linki tıklayabilirsiniz.

Kitap içiriği : 

Ünite 1 : Kararın Temelleri  2

GİRİŞ  3

KARAR VE KARAR VERME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  3

Karar Probleminin Ögeleri  5

Karar Verici  5

Amaç  5

Hedeer ve Kriterler  5

Seçenekler  5

Çevresel Faktörler  5

Olasılıklar  6

Sonuçlar  6

Karar Verme Süreci  6

Karar Probleminin Tanımlanması  6

Ulaşılmak İstenen Amaç ve Hedeerin Belirlenmesi  7

Problemin Çözümü İçin Gerekli Olan Bilgilerin Toplanması  7

Çözüm Seçeneklerinin Ortaya Konması  7

Seçeneklerin Uygun Karar Kriterleri ile Değerlendirilmesi  7

Amaca Ulaştıracak En Uygun Seçeneğin Belirlenmesi  7

İŞLETMELERDE KARAR VERME SÜRECİNİN ÖNEMİ  8

İyi Kararın Nitelikleri  9

İŞLETMELERDE KARAR TÜRLERİ  10

Verildiği Ortama Göre Karar Türleri  10

Yönetim Kademesine Göre Karar Türleri  10

Yapılarına Göre Karar Türleri  10

Bağlantılı Olma Durumuna Göre Karar Türleri  11

Gözönünde Bulundurulacak Kriter Açısından Karar Türleri  11

İŞLETMELERDE KARAR VERME YAKLAŞIMLARI  12

Sezgisel Karar Verme  12

Deneyimsel Karar Verme  12

Bilimsel Karar Verme  13

KARAR PROBLEMİNİN MODELLENMESİ  13

Karar Modeli Olarak Strateji Matrisi  14

KARAR VERMEDE NİTEL TEKNİKLER  14

Beyin Fırtınası Tekniği  14

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği  15

Sebep-Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı Tekniği)  16

Akış Şeması  17

5N-1K Tekniği  20

Pareto Analizi  20

Özet  21

Kendimizi Sınayalım  23

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı  24

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı  24

Yararlanılan Kaynaklar  25


Ünite 2 : Karar Ortamları ve Karar Verme  26

GİRİŞ  27

KARAR PROBLEMLERİNİN KARAR ORTAMLARINA GÖRE

SINIFLANDIRILMASI  28

BELİRSİZLİK ORTAMINDA KARAR VERME  28

İyimserlik Ölçütü  28

Kötümserlik Ölçütü  30

Uzlaşma Ölçütü  32

RİSK ORTAMINDA KARAR VERME  34

En İyi Beklenen Değer Ölçütü  34

En Büyük Olasılık Ölçütü  36

Özet  38

Kendimizi Sınayalım  39

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı  41

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı  41

Yararlanılan Kaynaklar  41

Ünite 3: Karar Ağacı ve Ek Bilgi ile Karar Verme 42

KARAR AĞACI 43

Karar Ağacının Bileşenleri 44

Karar Ağacının Çizimi  44

Karar Ağacının Çözümü  46

KARAR VERMEDE BAYES TEOREMİ  51

TAM BİLGİNİN BEKLENEN DEĞERİ  57

Özet  60


Ünite 4: AHP   64

GİRİŞ  65

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ  66

Hiyerarşik Yapı  66

Temel Ölçek  68

İkili Karşılaştırmalar Matrisi  68

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN ÇÖZÜM AŞAMALARI  70

Ayrıştırma/Hiyerarşik Yapının Geliştirilmesi  70

Tercihlerin İkili Karşılaştırılması  70

Sentez  76

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULAMA ALANLARI  79Ünite 5 : ANP  84

GİRİŞ  85

ANALİTİK AĞ SÜRECİ  85

ANALİTİK AĞ SÜRECİNDE TEMEL KAVRAMLAR  87

Bağımlılık  87

Etki Matrisi  89

Süpermatris  91

Ağırlıklandırılmış Süpermatris  93

Limit Süpermatris  93

ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN ÇÖZÜM AŞAMALARI  93

Analitik Ağ Süreci Örnek Uygulaması  95


Ünite 6 : TOPSIS   102

GİRİŞ  103

TOPSIS YÖNTEMİ  103

TOPSIS YÖNTEMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  104

Alternatier  104

Kriterler  104

Amaçlar  105

Karar Matrisi  105

TOPSIS YÖNTEMİNİN ADIMLARI  105

Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması  105

Ağırlıklı Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması  106

İdeal ve Negatif İdeal Çözümlerin Belirlenmesi  106

Ayırım Ölçülerinin Bulunması  106

İdeal Çözüme Olan Göreli Yakınlığın Hesaplanması  107

Alternatierin Sıralanması  107

TOPSIS YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI  107

TOPSIS YÖNTEMİNİN İŞLETME UYGULAMALARI  107

Dizüstü Bilgiyar Seçimi  107

Personel Seçimi  110

Tedarikçi Seçimi  111


Ünite 7 : ELECTRE  120

GİRİŞ  121

ELECTRE YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR  121

ELECTRE Yönteminin Temel Kavramları  121

ELECTRE Yönteminde Tercihlerin Modellenmesi  122

Çekirdek Diyagramının Oluşturulması  122

ELECTRE Yöntemlerinin Kullanıldığı Karar Problemleri  123

ELECTRE Yöntemlerinin Avantaj ve Dezavantajları  123

Seçim Problemi  124

Sıralama Problemi  124

Sınıandırma Problemi  125

ELECTRE I YÖNTEMİNİN ADIMLARI  125

Standart Karar Matrisinin (X) Oluşturulması  125

Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (Y) Oluşturulması  126

Uyum (Ckl) ve Uyumsuzluk (Dkl) Setlerinin Belirlenmesi  126

Uyum (C) ve Uyumsuzluk (D) Matrislerinin Oluşturulması  126

Uyum Üstünlük (F) ve Uyumsuzluk Üstünlük (G)

Matrislerinin Oluşturulması  127

Toplam Üstünlük Matrisinin (E) Oluşturulması  128

Uygunluğu Az Olan Alternatierin Elenmesi  128


Ünite 8: VIKOR  138

GİRİŞ  139

ÇOK KRİTERLİ KARAR PROBLEMLERİNDE ÖLÇEKLENDİRME  139

VIKOR TEKNİĞİ  141

VIKOR TEKNİĞİNİN ADIMLARI  141

Karar Matrisinin (X) Oluşturulması  142

Her Kriter İçin En İyi ( fj*) ve En Kötü ( fj−) Değerlerin Belirlenmesi  142

Normalize Karar Matrisinin (R) Oluşturulması  142

Ağırlıklı Normalize Karar Matrisinin (V) Oluşturulması  143

Ortalama Grup Faydası (Si) ve En Büyük Pişmanlık (Ri) Değerlerinin Hesaplanması  143

Qi Değerlerinin Hesaplanması  144

Alternatierin Sıralanması ve Koşulların Denetlenmesi  144

VIKOR TEKNİĞİNİN İŞLETME UYGULAMALARI  145

İşletmeye Araç Alımı Problemi  146

İşletmeye Alınacak Klima Seçimi Problemi  150

Kuruluş Yeri Seçim Problemi  154

Üretim Bölümünde Kullanılacak Kesme Makinesi Seçimi Problemi  159

VIKOR TEKNİĞİNİN DİĞER ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  162

Aöf İşletmelerde Karar Verme Teknikleri İŞL404U PDF İNDİR

Yorum Gönder

Yorum Gönder