-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Ön Muhasebe Yazılımları ve Kullanımı 2021 Çıkmış Vize Soruları

 Aöf Ön Muhasebe Yazılımları ve Kullanımı, Aöf Ön Muhasebe Yazılımları ve Kullanımı pdf indir, Aöf Ön Muhasebe Yazılımları ve Kullanımı çıkmış vize soruları, Aöf Ön Muhasebe Yazılımları ve Kullanımı ünite özetleri, Aöf Ön Muhasebe Yazılımları ve Kullanımı ders özeti, konu anlatımları, çalışma soruları

Aöf Ön Muhasebe Yazılımları ve Kullanımı, Aöf Ön Muhasebe Yazılımları ve Kullanımı pdf indir, Aöf Ön Muhasebe Yazılımları ve Kullanımı çıkmış vize soruları, Aöf Ön Muhasebe Yazılımları ve Kullanımı ünite özetleri, Aöf Ön Muhasebe Yazılımları ve Kullanımı ders özeti, konu anlatımları, çalışma soruları


ÖN MUHASEBE YAZILIMLARI VE KULLANIMI-MUH102U-AOF

1:Aşağıdakilerden hangisi yeterli stok bulundurmamaktan kaynaklanır? Müşteri siparişlerinin karşılanamaması 

2:Üç taraf arasında borç alacak ilişkisini düzenleyen belge aşağıdakilerden hangisidir? Poliçe

3:Aşağıdakilerden hangisi belgelendirme işleminin unsurlarından biri değildir? Etki

4:Aşağıdakilerden hangisi ''İlk Madde ve Malzeme'' hesabına ait işlemlerden biri değildir? Yarı mamullerin devri

5:Ticaret işlemlerinin ana faaliyet konusu aşağıdakilerden hangisinde tam olarak açıklanmıştır? Mal alım satımı

6:Türkiye'de muhasebe meslek mensuplarının uygulamalarında yaygın olarak kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir? LUCA

7:Aşağıdakilerden hangisi ücret bordrosunda yer alan bilgilerden biri değildir? Ödemeyi yapan bankanın adı

8:Aşağıdakilerden hangisi mal alıp-satan işletmelerde depolama düzeylerini belirleyen etkenlerden biri değildir? Borçlanma kapasitesi

9:İşletmelerde meydana gelen finansal işlem ve olaylara ilişkin verileri toplayan ve kayıt altına alan altsistem aşağıdakilerden hangisidir? Muhasebe

10:I.Siparişlerin hazırlanma süresi II.Siparişin teslimine kadar yolda geçecek süre III.Sipariş teslim alınıncaya kadar ki süreçte işletmenin malzeme ihtiyacı IV.Tedarikçinin birim üretim maliyeti

Yukarıdakilerden hangileri sipariş verme noktasında göz önünde bulundurulmalıdır? I,II ve III

11:Aşağıdakilerden hangisi finansal nitelikli bir işlem değildir? İşe alım için iş görüşmesinin yapılması 12:Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinde dönem sonu işlemleri kapsamında yapılan faaliyetlerden biridir? Muhasebe dışı envanter işlemleri

13:Verileri bilgiye dönüştüren yapı aşağıdakilerden hangisinde doğrı olarak tanımlanmıştır? Bilgi sistemi

14:İşletmelerin zaman içinde büyümeye yönelik faaliyetleri gerçekleştirmesi, sistem yaklaşımı çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? Sistemin amacının olması

15:Stok haraketlerinde ayrıntının izlenebilmesi için, stok ana hesaplarına bağlı olarak açılan sanal hesap aşağıdakilerden hangisidir? Stok kartı

16:Senetli satışlardan doğan ticari alacakların Alacak Senetleri hesabında takip edilmesi muhasebenin hangi faaliyeti kapsamında örneklendirilebilir? Sınıflandırma

17:Aşağıdakilerden hangisi muhasebe işlemleri içinde yer almaz? Tanıtım İşlemleri

18:Aşağıdakilerden hangisi, teknoloji tanımına uygun bir ifadedir? İnsan hayatını kolaylaştıran araçlardır.

ON MUHASEBE YAZILIMLARI VE KULLANIMI-MUH102U-AOF

19:Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kaynak planlama sisteminin atası kabul edilir? Malzeme listesi

20:Fatura, aşağıdakilerden hangisi için kullanılır? Mal/hizmet satışı

21:Muhasebe yazılımları aşağıdaki yazılım türlerinin hangisinin kapsamına dahil edilebilir? Uygulama yazılımları

22:Satın alma yöntemi modülünün işlevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Farklı tedarikçilerden alınan fiyat listeleri Türk Lirası ve yabancı para cinsinden sistemde izlenebilir.

23:İşletmenin mal haraketlerine ilişkin bilgiler tabloda verilmiştir.İlk giren ilk çıkar maliyet varsayımını uygulayan işletmenin ilgili döneminde mal satış maliyeti 1.100.000

24:Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İşletmelerin işlem maliyetlerini artırır.

25:İşletmeye mal veya malzeme teslim etme aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Tesellüm

26:'Satın alma yöntemi'' modülünde aşağıdaki bilgilerden hangisinde yer verilmez? Yabancı para kur bilgileri 27:Aşağıdakilerden hangisi muhasebede kullanılan belgelerin özelliklerinden biridir? Finansal işlemleri kanıtlayıcıdır

28:I.Bilgi doğada hazır olarak bulunur. II.Veriler Sistematik olarak bir araya getirilerek işlenmek suretiyle bilgi elde edilir. III.İşletme faaliyetleri çeşitli bilgiler kullanılarak yönlendirilir. İşletmelerde bilginin kullanımı ile ilgili yukarıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlızca I

29:Bilgi üretilmesindeki ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir? Verilerin toplanması

30:Aşağıdakilerden hangisi malların gönderimi ve teslimatı ile ilgili olarak ayrı belgeler düzenlemek yerine, her iki işlevi de yerine getiren tek belge olarak düzenlenir? İrsaliyeli fatura

31:Aşağıdakilerden hangisi stok hesabı değildir? Demirbaşlar 32:Aşağıdakilerden hangisi stok unsuru sayılamaz? Yönetimin kullandığı büro takımı 33:Aşağıdakilerden hangisi ''Satın alma Yönetimi'' modülünde gerçekleşen işlemlerdendir? Tedarikçilerin performans durum raporu

34:Yanlızca hizmet üreten işlemlerde aşağıdaki stok türlerinden hangisi bulunabilir? Malzeme

35:Bir işletme ile ilgili gerçekleşen finansal işlem ve olayları genel kabul görmüş ilke ve standartlara göre kayıt ve raporlama işlevlerini yerine getiren yapıya ne ad verilir? Muhasebe bilgi sistemi

36:İşletmede yapılan satışların Yurtiçi satışlar hesabında toplanması, bilgi işlem faaliyetlerinden hangisine örnektir? Sınıflandırma

37:İşletmenin varlık, borç veya öz kaynak unsurlarında artış ya da azalış şeklinde değişiklik yapan işlemlere ne ad verilir? Finansal işlemler

ON MUHASEBE YAZILIMLARI VE KULLANIMI-MUH102U-AOF

38:Veri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İşlemler işlenerek kararlarda kullanılacak veri elde edilir. 39:Bilgisayarların çalışmasını ve diğer birimlerle koordinasyonunu sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir? Sistem Yazılım

40:Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri ile ilgili olarak doğrudur? İşletmenin bütünleşik işleyiş yapısını destekler.

Yorum Gönder

Yorum Gönder