-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

MÎRAÇ GECESİ’NDE VE GÜNDÜZÜNDE YAPILACAK İBADET FAZİLET TAKVİMİ

 

2023 Miraç Kandili Miraç Gecesi İbadetleri

Fazilet Takvimi Miraç Gecesi 

Receb-i şerîfin 27. gecesi (yarın akşam) Mîraç Gecesi’dir.


Mîraç Gecesi’nde, yatsı namazından sonra 12 rekât Hâcet Namazı kılınır.


Her rekâtte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur. Namaza şöyle niyet edilir:


“Yâ Rabbi, rızâ-yı şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece, yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın Habîbin Resûl-i Zîşân Efendimiz hürmetine, ben âciz kulunu afv-ı İlâhî’ne, feyz-i İlâhî’ne ve rızâ-yı İlâhî’ne mazhar eyle.” Allâhü Ekber.


Namazdan sonra;


4 Fâtiha-i şerîfe,


100 defa, “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.”


100 istiğfâr-ı şerîf,


100 salevât-ı şerîfe okunup dua edilir.


Bu namaz, her rekâtte yüz İhlâs-ı şerîf okunarak on rekât kılınır veya her rekâtte on İhlâs-ı şerîf okunarak 100 rekât kılınırsa bunu yerine getiren mümin, bu namazın feyz ve bereketiyle huzûr-ı İlâhî’ye namaz borçlusu olarak çıkmaz (namaz borçlarını edâya muvaffak olur).


Hadîs-i şerîfte, Receb-i şerîfin 27. gününde yani kandil gecesini takip eden gündüzde oruç tutana altmış ay oruç sevabı yazılacağı vaad edilmiştir.


Mîraç Gecesi’ni takip eden gündüzde, öğle namazı ile ikindi namazı arasında 4 rekât namaz kılınır. Her rekâtte Fâtiha-i şerîfeden sonra;


5 Âyetü’l-Kürsî,


5 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn,


5 İhlâs-ı şerîf,


5 Kul eûzü birabbi’l-felak,


5 Kul eûzü birabbi’n-nâs sûreleri okunur. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)Yorum Gönder

Yorum Gönder